OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Serce dla Ugandy
21 grudnia 2015 roku

Serce dla Ugandy

Do IV Liceum Ogólnokształcącego przyjechali Anna i Zbigniew Kurpikowie, którzy zaangażowali się osobiście w pomoc potrzebującym w Ugandzie. 16 grudnia 2015 roku podzielili się swoimi doświadczeniami z uczniami i nauczycielami, którzy zadecydowali, że adoptują na odległość dziecko z tego kraju.

Podczas spotkania z młodymi ludźmi Państwo Kurpikowie mówili o problemach Ugandy,  których jest bardzo wiele (brak pracy, bieda,  rozwijająca się przestępczość, bardzo wysoki przyrost naturalny). A przecież dzieci z tego kraju tak samo mają marzenia, chciałyby się bawić, kształcić, surfować po Internecie. Dla nich te marzenia są często niemożliwe do spełnienia, zwłaszcza że często brakuje im tego, co najważniejsze – miłości rodziców. Maluchy przebywają w przepełnionych sierocińcach, a szanse na zmianę takiego stanu rzeczy są niewielkie. Warto w tym miejscu dodać, że uczniowie i nauczyciele IV LO postanowili przystąpić do akcji „Adopcja na odległość”, i pomóc w ten sposób jednemu dziecku z Ugandy. Każda osoba (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły) wyłoży jednorazowo 4 złote, a to już wystarczy na rok życia dziecka w tym środkowoafrykańskim kraju.

zdjecie

Państwo Kurpikowie to ludzie, którym los mieszkańców Ugandy bardzo leży na sercu. Z własnych środków sfinansowali podróż do tego kraju, by na miejscu pomagać potrzebującym. Zbigniew Kurpik -lekarz ginekolog pomagał dzieciom przychodzić na świat w godnych warunkach. Niekiedy dokonywał dwunastu zabiegów cesarskiego cięcia dziennie.  Wraz z żoną  zawieźli też do ugandyjskiego szpitala ultrasonograf, bo stary się psuł. Anna Kurpik pracowała jako wolontariuszka w sierocińcach i szkołach.

Teraz pragną znów pojechać do Ugandy i pomóc dzieciom, które chcą się kształcić. Potrzebne są jednak nie tylko pieniądze (kupno środków dydaktycznych, m. in. rzutnika), ale też osoby chcące uczyć dzieci. Panie Patrycja Nowicka i Agata Kosiek (nauczycielki IV LO) są gotowe na wyjazd do Ugandy, ale na to również potrzeba środków. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć finansowo ten szczytny cel, na pewno przysłużyłby się wielkiej sprawie. Naprawdę warto.

Spotkanie z uczniami klas realizujących rozszerzony zakres nauki geografii w szkole doszło do skutku dzięki zaangażowaniu Patrycji Nowickiej- nauczycielki geografii z IV LO i  Ewy Ibron - przedstawicielki Europe Direct.  

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 461