OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Cykl Warsztatów Projektowych dla Gimnazjalistów
22 grudnia 2015 roku

Cykl Warsztatów Projektowych dla Gimnazjalistów

W Zespole Szkół Budowlano- Energetycznych rozpoczęły się pierwsze warsztaty projektowe dla gimnazjalistów pod hasłem „Kształtowanie przestrzeni, czyli co znaczy projektować”.

W dniu 14 grudnia 2015 roku brali w nich udział uczniowie z Gimnazjum nr 3 z Ostrowa Wielkopolskiego. Warsztaty odbyły się na dwóch płaszczyznach: projektowania krajobrazu i projektowania architektonicznego. Zajęcia były prowadzone przez Lidię Bogacz i Paulinę Walków i były bardzo dobrą formą do zaprezentowania i zareklamowania szkoły ZSB-E.

zdjecie

Warsztaty architektoniczne polegały na samodzielnym projektowaniu domów jednorodzinnych przez uczestników w formie plakatów oraz na stworzeniu wnętrza w komputerowym programie 3d. Każdy uczestnik prezentował indywidualnie swój projekt na forum, co było doskonałym tematem wspólnej dyskusji.

Na warsztatach związanych z kierunkiem architektura krajobrazu uczniowie mieli okazję zobaczy jak powstaje ogród, poprzez stworzenie makiety. Na początki podczas krótkiego wykładu połączonego prezentacją dowiedzieli się, jakie podstawowe elementy można wprowadzać do ogrodów tzn. drzewa, krzewy, kwiaty jak również elementy małej architektury, czyli pergole, altanki, grille ogrodowe, piaskownice dla dzieci, czy zbiorniki wodne.

Pracując w zespołach musieli najpierw stworzyć koncepcje, pomysł a następnie pokazać go w formie makiety. Wszystkie wymyślone elementy wykonać z różnych materiałów tak, aby w odpowiedniej skali oddawały rzeczywistość. Wykonanie takiego zadania pozwoliło im na zobaczenie na jak wiele elementów należy zwracać uwagę chcą wprowadzać do ogrodu jakiekolwiek elementy.

zdjecie

Na zakończenie warsztatów młodzież wzięła udział w pokazie wykonywania stroików świątecznych. Uczennice klasy czwartej kierunku architektura krajobrazu wykonały klasyczne stroiki bożonarodzeniowe z świerku. Gimnazjaliści wyszli zej szkoły zadowoleni i zmotywowani do twórczych działań, opuścili mury szkoły z makietami swojego „Ogrodu marzeń”, które samodzielnie wykonywali oraz stroikami bożonarodzeniowymi, które powstały na ich oczach.

ZSB- E serdecznie zaprasza Szkoły Gimnazjalne z terenu Powiatu Ostrowskiego i nie tylko do udziału w Warsztatach Projektowych.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 222