OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
W rocznicę Powstania Wielkopolskiego
28 grudnia 2015 roku

W rocznicę Powstania Wielkopolskiego

Złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów oraz zniczy uczczono w Ostrowie Wielkopolskim 97. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego zrywu zbrojnego zakończonego sukcesem.

zdjecie

Parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego, delegacje pocztów sztandarowych szkół oraz organizacji kombatanckich, przedstawiciele służb mundurowych, kibice „Wiary Lecha’’ oraz mieszkańcy w niedzielne przedpołudnie 27 grudnia 2015 r. spotkali się by złożeniem wieńców uczcić  pamięć powstańców wielkopolskich.

zdjecie

zdjecie

Kwiaty złożono przed pamiątkowym pomnikiem Powstańców Wielkopolskich przy ul. Wrocławskiej oraz w kwaterze powstańczej na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, w której upamiętnieni są powstańcy polegli w walkach, w tym pierwsza ofiara Jan Mertka, ale także powstańcy zamordowani przez hitlerowskiego okupanta podczas wojny.

zdjecie

zdjecie

Powstanie Wielkopolskie wybuchło w Poznaniu 27 grudnia 1918 roku. Dzień wcześniej na poznańskim dworcu pojawił się znany już wtedy artysta i polityk Ignacy Paderewski. Po specjalnym bankiecie wydanym na jego cześć wygłosił przemówienie, zakończone owacją i manifestacją patriotyczną. Taki obrót wydarzeń mocno wzburzył Niemców, którzy zorganizowali przemarsz swoich oddziałów wojskowych przez miasto. Około 200 niemieckich żołnierzy rozpoczęło strzelaninę z Prezydium Policji w kierunku hotelu Bazar, gdzie mieszkał Paderewski. W odpowiedzi polskie odziały Straży Ludowej rozpoczęły walki.

zdjecie

* dsc_0533.jpg

zdjecieDodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 313