OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Budżet na 2016 rok przyjęty
29 grudnia 2015 roku

Budżet na 2016 rok przyjęty

Rada Powiatu Ostrowskiego jednogłośnie uchwaliła zaproponowany przez Zarząd Powiatu budżet na 2016 rok. – To budżet odpowiedzialny, bezpieczny i nastawiony na pozyskiwanie środków zewnętrznych – mówił Starosta Ostrowski rekomendując radnym przyjęcie uchwały budżetowej.

zdjecie

Sesja budżetowa Rady Powiatu odbyła się 29 grudnia 2016 roku. Starosta Ostrowski wskazał na strategiczne cele w polityce budżetowej. Są to: spadek zadłużenia, konieczność wygenerowania nadwyżki, comiesięczny monitoring dochodów oraz przygotowania do absorpcji środków zewnętrznych.

zdjecie

- W budżecie zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej przyjęte wielkości gwarantują, że zostanie wykonany bez potrzeby zaciągania środków zwrotnych. Zrobiliśmy wiele, żeby kolejny rok nie był związany z koniecznością zaciągania zobowiązań. Realizujemy tę zasadę konsekwentnie od 2012 roku – powiedział Paweł Rajski omawiając założenia.

W 2016 roku na spłatę rat kredytowych wraz z odsetkami zaplanowano ok. 3,75 mln zł, a planowany poziom zadłużenia spadnie do poziomu 31.132.500 zł.  Ten wysiłek finansowy podejmowany jest po to, by poluzować gorset zobowiązań i przygotować się na możliwość pozyskania nowych środków unijnych.

zdjecie

- Jestem przekonany, że 2016 rok, będzie pierwszym, w której uruchomione zostaną środki unijne, a główny strumień dostępny będzie w 2017 i 2018. Przygotowujemy się do tego od dawna. Z desek architektów schodzą dwa projekty pierwszy to rozbudowa szpitala, a drugi to budowa Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym przypadku liczymy na kilka milionów złotych dofinansowania. W każdym wymienionym przypadku mamy obawy, ale również marzenia i wiarę, że uda się je zrealizować – mówił Starosta.

zdjecie

Wydatki ogółem w nowym budżecie wyniosą 130.869.035 z. Jak podkreślał Starosta równomiernie rozkładać się będą środki przeznaczane na inwestycje zdrowotne i drogowe. Największym zadaniem drogowym wartym ponad 2 mln zł będzie dokończenie budowy drogi Śliwniki-Psary, a inwestycja ma dużą szansę otrzymania dofinasowania z programu rozbudowy dróg lokalnych tzw. „schetynówek’’.

zdjecie

- Chciałoby się, żeby budżet miał jeszcze więcej środków na inwestycje, ale w tej chwili mamy takie możliwości. Wierzę, że w ciągu roku pojawia się kolejne środki – mówił Starosta Ostrowski.

zdjecie

Dla przykładu w ubiegłym roku na etapie planowania środki na inwestycje drogowe ustalono na poziomie 2,4 mln. Podczas gdy na koniec roku wartość zadań drogowych wyniosła ok. 8,8 mln zł.   

zdjecie

Zwracając się do radnych Starosta Ostrowski podkreślał, że priorytety w budżecie były wypracowywane wspólnie.

- Starałem się dotrzeć do wszystkich radnych, aby przedstawić im założenia budżetowe, trudności i zadania jakie mamy. Myślę, że rozmowa i poszukiwanie konsensusu są przesłaniem każdego samorządowca. Wyróżniamy się, że wiele wspólnie dyskutujemy, rozmawiamy, analizujemy wszystkie warianty i opcje. Dlatego można powiedzieć, że ten budżet jest naszym, a nie tylko koalicyjnym budżetem – mówił P. Rajski.

zdjecie

Projekt budżetu uzyskał akceptację wszystkich 29 radnych powiatowych. Na koniec posiedzenia Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego wzniósł toast za pomyślność w Nowym Roku. Zgodnego roku życzył wszystkim Starosta Ostrowski dziękując także dyrektorom jednostek i placówek oraz pracownikom Starostwa Powiatowego za zaangażowanie i pracą przez cały rok.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 686