OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kalendarium wydarzeń 2015 roku
30 grudnia 2015 roku

Kalendarium wydarzeń 2015 roku

Duże inwestycje w infrastrukturę i tzw. projekty miękie. Przygotowania do środków unijnych i projekty archiektoniczne inwestycji na najbliższe lata. Współpraca z samorządami oraz administracją centralną. Nagrody dla ludzi sportu, kultury i sptkania z mieskszańcami. To wydarzenia mijającego roku. Poniżej przedstawiamy skrótowe kalendarium 2015 roku w Powiecie Ostrowskim.

Styczeń

zdjecie

Tradycja samorządowych spotkań

Minutą ciszy, wspomnieniem zmarłego niedawno Krzysztofa Bochena Wójta Gminy Sośnie rozpoczęło się XVI Noworoczne Spotkanie Samorządowców Powiatu Ostrowskiego, które w tym roku zorganizowane zostało w Lewkowie w Gminie Ostrów Wielkopolski.

Spotkanie z liderami

Już po raz trzeci Starosta Ostrowski spotkał się w formule uroczystej kolacji z ludźmi, którzy w swoich obszarach aktywności są niekwestionowanymi liderami, a ich działalność przyczynia się do rozwoju i promocji Powiatu Ostrowskiego. Tegoroczne spotkanie odbyło 9 stycznia 2015 roku.

Logistyk w finale

Michał Kosnowicz uczeń z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim dostał się do finału VII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W drodze do finał pokonał pond pół tysiąca rywali. Ostatni etap, w którym młodzi logistycy powalczą o cenne nagrody, odbędzie się 6 marca 2015 r. w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.

Wydatki na bezpieczeństwo

Specjalistyczny sprzęt dla strażaków i policji, wparcie dla programów edukacyjnych z zakresu uzależnień, ale także montaż nowych oznaczeń w pobliżu przejść dla pieszych. To zadania, które dofinansowane zostaną ze środków Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Ostrowskim.

zdjecie

Budżet na 2015 zatwierdzony

. uchwalony. Radni podczas posiedzenia w dniu 21 stycznia 2015 r. jednogłośnie przyjęli budżet powiatu Ostrowskiego na 2015 r. Zanim budżet został uchwalony zorganizowano oddzielne posiedzenia wszystkich radnych dotyczące diagnozy dróg, stanu ostrowskiego szpitala oraz potrzeb w oświacie.

- To budżet rzetelny, gwarantujący realizację  nałożonych zobowiązań oraz utrzymujący inwestycje – mówił Starosta Ostrowski rekomendując budżet Radzie.

zdjecie

Rada w pełnym składzie

Liczy łącznie 29 radnych, w tym 7 kobiet i 22 mężczyzn. Od 21 stycznia 2015 roku Rada Powiatu Ostrowskiego pracuje już w pełnym składzie. Jako ostatni ślubowanie złożył i rozpoczął pracę radny Kasper Smektała, który mandat radnego objął po rezygnacji Anny Torz. Na wcześniejszej sesji przedostatni mandat radnego objął Dariusz Pryczak, który zastąpił Piotra Kuroszczyka.

zdjecie

Starosta przyjął protestujących

Starosta i Wicestarosta Ostrowski spotkali się z rolnikami z terenu Powiatu Ostrowskiego, którzy w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w dniu 27 stycznia 2014r. pikietowali przed urzędami w całej Polsce wyrażając swoje niezadowolenie z sytuacji ekonomicznej w rolnictwie. Przed budynkiem Starostwa Powiatowego pojawiło się kilka rolniczych ciągników oraz ok. 25 rolników.

Klasy integracyjne w Zespole Szkół Usługowych

Jedyne klasy integracyjne w regionie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej funkcjonować będą w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. Od nowego roku szkolnego osoby z niepełnosprawnością mogą tu uczyć się konkretnego zawodu i korzystać z wielu udogodnień, jak np. bezpłatne bilety miejskie, dofinansowanie do zakupu podręczników, opieka specjalistów.

Zmarł potomek właścicieli Lewkowa

We wtorek 27 stycznia 2015 r. zmarł Wojciech Lipski, potomek dawnych właścicieli Lewkowa Lipskich herbu Grabie. Był wnukiem pierwszego polskiego Starosty Ostrowskiego. Był praprawnukiem Wojciecha Lipskiego fundatora Królewskiego Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim (obecnie I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Gimnazjalnej), wnuk pierwszego polskiego starosty ostrowskiego po odzyskaniu niepodległości, bratanek przedwojennego ambasadora RP w Berlinie Józefa Lipskiego. Według tradycji rodzinnej nazywany był Wojciechem V.

zdjecie

Nie bójcie się mieć marzenia!

Aleksander Doba - podróżnik, kajakarz, człowiek niespożytej energii i wielkiej odwagi, który dwukrotnie kajakiem przepłynął Ocean Atlantycki, odwiedził na zaproszenie Starosty Ostrowskiego Ostrów Wielkopolski i był gościem spotkania z udziałem seniorów z terenu powiatu. To już czwarta edycja tego rodzaju spotkań zainicjowanych w 2012 roku w ramach obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku. - Nie bójcie się mieć marzenia - mówił do zebranych na sali opowiadajac o swoich wyprawach.

Luty

Powstało Stowarzyszenie AKO

23 samorządy tworzące Aglomerację Kalisko – Ostrowską powołały do życia Stowarzyszenie, które będzie mogło opracować wspólną strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i pozyskiwać środki finansowe na przedsięwzięcia prorozwojowe.

Powiat odzyskuje i oszczędza

Ponad ćwierć miliona złotych z tytułu zapłaconego wcześniej do budżetu państwa podatku VAT udało się odzyskać Powiatowi Ostrowskiemu. Pieniądze te stanowią dochody własne i przeznaczone zostaną na różnego rodzaju zadania. Powiat Ostrowski należy do nielicznych jednostek samorządu powiatowego, które w oparciu o obowiązujące przepisy postanowiły zabiegać o odzyskanie zapłaconego VAT-u.

zdjecie

Drzewo genealogiczne dla Lipskich

Wyjątkowy prezent, szczegółowe drzewo genealogiczne wszystkich linii rodu Lipskich otrzymali przedstawiciele rodziny byłych właścicieli Pałacu w Lewkowie podczas uroczystości związanych z uczczeniem pamięci zamarłego niedawno Wojciecha Lipskiego. W dniu 1 marca 2015 r. w kościele pw. Św. Wojciecha w Lewkowie odbyła się z udziałem najbliższej rodziny, przedstawicieli władz Powiatu Ostrowskiego.

zdjecie

Druga setka starostów

Nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego, modernizacja sportowej bazy szkół, przenosiny Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz rozbudowa ostrowskiego szpitala, a także inwestycje drogowe to największe priorytety władz samorządowych na najbliższą kadencję. W dniu 5 marca po stu dniach od wyboru na drugą kadencję o planach inwestycyjnych oraz zamierzeniach na kolejne lata poinformowali dziennikarzy Starosta Ostrowski Paweł Rajski oraz Wicestarosta Tomasz Ławniczak.

 zdjecie

Wyższe pensje w szpitalu

Od pierwszego kwietnia 2015 r. wejdą w życie podwyżki dla pracowników ostrowskiego szpitala. Wzrost prac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę to efekt porozumienia zawartego pomiędzy Dyrekcją, a związkami zawodowymi działającymi w  szpitalu. Porozumienie pomiędzy Dyrekcją szpitala i związkami zawarto 20 lutego 2015 r.

Marzec

Finalista Olimpiady z ZAP-u

Tomasz Krakowski uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie będzie reprezentował całe Województwo Wielkopolskie za zawodach centralnych Olimpiady Wiedzy Technicznej. W drodze po ten sukces pokonał kilka tysięcy rówieśników.

zdjecie

Stażyści z certyfikatami

Ponad trzystu uczniów odebrało certyfikaty poświadczające ukończenie stażu za granicą. Uczniowie z powiatowych szkół uczyli się zawodu i podnosili kompetencje językowe w Anglii i Niemczech. Wręczenie certyfikatów uczestnikom projektów staży międzynarodowych miało miejsce 10 marca 2015r.

Czternasta Maska

Wielka teatralna rodzina spotkała się po raz czternasty podczas tegorocznego Przeglądu Form Teatralnych MASKA. Aktorom i widzom jak zwykle towarzyszyły wielkie emocje, od wzruszeń i zadumy po nieskrępowaną radość. 14. „Maska’’ zorganizowana przez Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się 11 marca 2015.

zdjecie

Targowe spotkania z logistyką

Ponad 60 wystawców wzięło udział w II Regionalnych Targach Biznesu i Przedsiębiorczości, które 20 marca odbyły się Zespole Szkół Ekonomicznych. To już druga edycja targów, których organizatorami są m.in.: Powiat Ostrowski, Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski, Grupa DGCS, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły oraz Zespół szkół Ekonomicznych.

zdjecie

Pracownia endoskopowa

W ostrowskim szpitalu oddano oficjalnie do użytku nową pracownię endoskopową górnego i dolnego odcinka układu pokarmowego. Pacjenci mają odtąd do dyspozycji przestronne i funkcjonalne pomieszczenia oraz możliwość zrobienia badania na wysokim poziomie medycznym. Oficjalne oddanie do użytku pracowni odbyło się w środę 18 marca 2015 roku. Obiekt zlokalizowany został w przebudowanych pomieszczeniach po krwiodawstwie.

Powstała Rada Rynku Pracy

W jej skład wchodzą przedstawiciele samorządów, pracodawców oraz związków zawodowych, a główne kompetencje to doradztwo w szeroko pojętej dziedzinie rynku pracy. W dniu 20 marca 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

zdjecie

Tłumny festiwal pełen smaków

Około 100 potraw zgłoszonych do konkursu i prawie pięć tysięcy odwiedzających to najkrótsza recenzja III Ostrowskiego Festiwalu Smaków, który 21 marca 2015 r. odbył się w Zespole Szkół Usługowych. Królowały potrawy do przygotowania których użyto sery pleśniowe lub towarowe.

zdjecie

MDK na Ostrowianinie Roku

Ksiądz Adam Kraska zwyciężył w XXI plebiscycie Ostrowianin Roku. W tym samym konkursie za wydarzenie społeczne minionego roku uznano powiatową inwestycję, remont i modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury. Uroczysta gala podsumowują tegoroczną edycje Ostrowianina Roku odbyła się 20 marca.

Rolnik roku z Powiatu Ostrowskiego

Marian Dolata rolnik z Tarchał Wielkich w Gminie Odolanów znalazł się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku 2015’’. Nagrodą w konkursie jest 10 tysięcy i statuetka Siewcy. 22 marca 2015 roku w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów

Zdobyła drugie Pióro Starosty

Nagrodę główną w Powiatowym Konkursie Ortograficznym o Pióro Starosty Ostrowskiego wygrała Zofia Madeyska, uczennica I LO. Co ciekawe tegoroczna laureatka powtórzyła sukces sprzed roku. Rywalizacja odbyła się 26 marca 2015r. w I Liceum Ogólnokształcącym.

Ratujmy pałac w Lewkowie!

Rada Powiatu Ostrowskiego na posiedzeniu w dniu 27 marca 2015 r. przyjęła apel do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o podjęcie działań, ratujących pałac Lipskich w Lewkowie. Radni obawiają się, że jeden z najcenniejszych historycznie obiektów powiatu popadnie w kompletną ruinę. Starosta Ostrowski deklaruje przejęcie pałacu pod warunkiem, że zostanie on zmodernizowany.

Kwiecień

Gwiezdne wojny na basenie

Ponad 67 tys. ludzi korzysta rocznie z oferty krytego basenu „Wodny Raj’’ przy III Liceum Ogólnokształcącym, który w dniu 1 kwietnia obchodził skromnie 15-lecie swojego istnienia. Zamiast akademii były baloniki dla odwiedzjących i coraz to ciekawsze pomysły na spędzenie czasu. Budowa basenu była jednym z pierwszych zadań odrodzonego samorządu powiatowego,

zdjecie

Nowocześniej na sygnale

W dniu 7 kwietnia 2015 r. w Światowym Dniu Zdrowia przekazano symbolicznie do użytkowania dwie nowoczesne karetki dla oddziału ratunkowego ostrowskiego szpitala. Sprzęt zakupiony został ze środków powiatu oraz pieniędzy przekazanych przez firmy. Środki na zrealizowanie tego zadania o wartości 750 tys. zł  pochodziły z: budżetu Powiatu Ostrowskiego (ok. 360 tys.), firmy Gaz-System (250 tys. zł.), Fundacji ZAP Zdrowie i Praca (60 tys. zł) oraz PZU SA (ok. 60 tys.).

zdjecie

Warsztaty dla kadr technicznych

Ponad 20 uczniów jednocześnie może odbywać zajęcia w specjalnościach technicznych w komfortowych warunkach i na nowym sprzęcie w warsztatach Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie. Zrealizowana ze środków Powiatu Ostrowskiego inwestycja to kolejny krok w odbudowywaniu szkolnictwa zawodowego. W dniu 8 kwietnia 2015 r.

zdjecie

Najlepsze wynalazki z ZAP-u

Urządzenie do precyzyjnego pomiaru zwojów, sterowniki wentylacji, łódź do rozrzucania zanęty na jeziorze, zespół ratowniczy z samolotem rozpoznawczym - to zaledwie kilka przykładów nagrodzonych prac zgłoszonych na konkurs ELEKTRONIK 2015. Wszystkie wykonane zostały przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Wiele z nich to unikatowe patenty. Uroczyste podsumowanie szesnastej edycji konkursu, który jest wizytówką szkolnictwa technicznego Powiatu Ostrowskiego odbyło się 16 kwietnia 2015

zdjecie

Noworodkowy fenomen Ostrowa

Po raz siódmy specjaliści z neonatologii z ośrodków akademickich, lekarze, położne, w sumie kilkaset osób spotkało się dniu 17 kwietnia 2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim na VII Regionalnej Konferencji Neonatologicznej. Wybór miejsca nie jest przypadkowy, bo od kilku lat w ostrowskim szpitalu działa Oddział Neonatologiczny z najwyższym stopniem referencji medycznej.

zdjecie

Szkoła wielu pokoleń Ostrowian

Jubileusz 170-lecia istnienia obchodziło I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie. Uroczystości odbyły się 17 kwietnia 2015 r., a w auli Alma Mater Ostroviensis spotkali się z tej okazji m.in. potomkowie fundatorów, byli dyrektorzy placówki i pedagodzy, absolwenci oraz samorządowcy.

zdjecie

Maraton pełen uśmiechów

Wbrew nieprzychylnym prognozom w pięknym słońcu i wspaniałej atmosferze odbył się 17 kwietnia 2016 roku „I Maraton Uśmiechu – uśmiech podaj dalej’’. Na ostrowskim Rynku oraz w alejkach Parku Miejskiego ścigało się kilkuset biegaczy, chociaż w tej imprezie nie zwycięstwo było najważniejsze.

zdjecie

Najlepsze produkty i stoiska

W dniu 19 kwietnia odbyła się XVI edycja Targów Rolno-Ogrodniczych w Przygodzicach. Dla tysięcy odwiedzających to szansa na kupno krzewek krzewów i kwiatów dla odwiedzających. Dla wystawców to sposobność na uzyskanie wyróżnienia za produkt oraz aranżację stoiska i tym samym jeszcze większą promocję swojej firmy.

Krzysztof Kempa finalistą

W dniach 17 – 18 kwietnia 2015 r. na Politechnice Warszawskiej odbył się finał XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W tym roku do etapu centralnego zakwalifikowało się 82 najlepszych uczniów technikum budowlanego z całej Polski. Wśród nich był tegoroczny maturzysta ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych – Krzysztof Kempa.

zdjecie

Wielka korczakowska feta

Co roku w kwietniu Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim obchodzi święto szkoły. W tym roku 28 kwietnia 2015 r. podczas wspólnej zabawy wręczono Pawłowi Rajskiemu Prezesowi Stowarzyszenia Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski przyznawany przez dzieci Order Uśmiechu.

Frontem do inwestora

Biuro Obsługi Inwestora w Starostwie Powiatowym funkcjonuje już pełną parą. Zmiany organizacyjne mają maksymalnie skrócić terminy wydawania decyzji i usprawnić obsługę inwestorów. Zmiany w funkcjonowaniu obsługi inwestorów to efekt zapowiedzi Starosty Ostrowskiego na konferencji podsumowującej pierwsze 100 dni drugiej kadencji

Maj

Nauczyciele i przedsiębiorcy na szlaku wina

Z początkiem maja 2015r. powróciła z Włoch ostatnia grupa uczestników projektu pn. „Europejskie staże zawodowe dla nauczycieli i przedsiębiorców branży gastronomicznej z Powiatu Ostrowskiego”, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Projekt został przygotowany przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, we współpracy z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

Alkomat i narkotesty w placówce wsparcia

Profesjonalny alkomat oraz testy narkotykowe przekazano do Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie trafiają młodzi ludzie doświadczający przemocy fizycznej i psychicznej ze strony najbliższych. Sprzęt za 3500 zł zakupił Starosta Ostrowski w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przekazanie sprzętu nastąpiło 19 maja 2015r

zdjecie

Do Czarnegolasu nową drogą

Dwukilometrowy odcinek drogi powiatowej łączącej Czarnylas z Dębnicą w Gminie Przygodzice oddano oficjalnie do użytku w dniu 21 maja 2015 r. Zadanie sfinansowane zostało z budżetu Powiatu Ostrowskiego przy wsparciu Gminy Przygodzice. Droga ta jest chętnie wykorzystywana przez kierowców jadących z Ostrowa w kierunku Wrocławia,

Wirtualny dworzec do nauki 

Nowoczesny symulator do obsługi wirtualnego dworca kolejowego otrzymał Zespół Szkół Budowlano Energetycznych w Ostrowie od Krakowskich Zakładów Automatyki. Urządzenie, trzecie tego typu w Polsce przekazane szkole, wykorzystane zostanie w procesie nauczania w reaktywowanych klasach kolejarskich. Przekazanie sprzętu odbyło się 27 maja 2015 roku.

zdjecie

Bliscy i oddaleni koncertowo

W wypełnionej sali Domu Katolickiego przy ostrowskiej Konkatedrze odbył się 30 maja 2015 r. zorganizowany przez Starostwo Powiatowe koncert pt. „Bliscy i oddaleni’’ oparty na poezji ks. Jana Twardowskiego. Za sprawą Ostrowskiego Teatru Piosenki było to wyjątkowe spotkanie z mądrą poezją i piękną muzyką.

zdjecie

Sportowe Wawrzyny Starosty wręczone

Podczas uroczystej gali w Pałacu w Bugaju w dniu 29 maja 2015 r. Starosta Ostrowski wręczył po raz pierwszy „Sportowe Wawrzyny’’ nagrody dla przedstawicieli środowiska sportowego. Jak mówił Starosta Ostrowski decyzja o wyborze laureatów była bardzo trudno, bo zasługuje na nią wielu, ale postanowiono każdego roku przyznawać tylko 10 statuetek.

Czerwiec

zdjecie

Drogowy kompromis przy obwodnicy

Generalny wykonawca II odcinka obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego pokryje koszty remontu i przywróci do stanu pierwotnego drogi powiatowe, w przypadku uszkodzeń, po których poruszać się będzie ciężki transport na budowę. To w skrócie najważniejszy element porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Ostrowskim a firmą MOTA ENGIL. Po kilku miesiącach negocjacji ostateczne porozumienie podpisane zostało 2 czerwca 2015 r.

Szansa dla powiatowego Lewkowa?

Jest szansa na kompleksowe odrestaurowanie popadającego w ruinę Pałacu Lipskich w Lewkowie. Właściciel obiektu Marszałek Województwa dostrzega zarówno możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel, jak i perspektywę przejęcia pałacu przez Powiat Ostrowski. W dniu 9 czerwca 2015 r. z wizytą w Lewkowie przebywał Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

zdjecie

Pomagają od ćwierć wieku

Sprzęt medyczny dla ostrowskiego szpitala o wartości ok. 2 milionów złotych przekazało w ciągu 25-lat istnienia Stowarzyszenie Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski. Swoistego bilansu pomocy dokonano w związku z jubileuszem ćwierćwiecza istnienia organizacji 12 czerwca 2015 r. w ostrowskiej Synagodze.

zdjecie

Finał kampanii uzależnieni od sportu

Powiat Ostrowski był gospodarzem finałowej gali „Uzależnia mnie tylko sport’’, która zakończyła sześciotygodniowy cykl imprez profilaktyczno-sportowych. Ostatnie biegi oraz wręczenie nagród najlepszym zespołom odbyło się 13 czerwca 2015 r. na ostrowskich Piaskach-Szczygliczce.

zdjecie

Sukces Big Bandu Powiatu Ostrowskiego

Big Band pod dyrekcją Roberta Matuszewskiego zajął III miejsce na Jubileuszowej XX edycji Ogólnopolskiego Big Band Festiwalu w Nowym Tomyślu, który odbył 12 czerwca 2015 r. Festiwal to spotkanie najlepszych orkiestr jazzowych z całej Polski.

Kompleksowe wspomaganie

Podczas konferencji, w dniu 15 czerwca 2015 roku, podsumowany został projekt „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego”. Ponad 1200 osób, przez dwa lata, licząc od 16.09.2013, objętych zostało projektem edukacyjnym, doskonalącym warsztat pracy nauczycieli.

Wynalazcy ZST na topie

W dniu 8 czerwca 14 uczniów ZST otrzymało tytuł laureata lub finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Oprócz dyplomu i pucharu otrzymali zaświadczenia, które na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu upoważniają ich do wolnego wstępu na uczelnię techniczną i zwalniają z pisemnego egzaminu zawodowego w technikum.

Uczniowski sport na medal.

26 dużych imprez i rozgrywek sportowych Powiatu Ostrowskiego zaadresowanych do młodych, szkolnych sportowców. Taki dorobek, mijającego roku szkolnego,  zaprezentował Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy, podczas uroczystości podsumowania mijającego sezonu w dniu 12 VI 2015 r.

zdjecie

Wyjazd z cysterkami w tle

W cieniu cysterskiego klasztoru, pomnikowymi alejami drzew, czy w zaciszu nieczynnych linii kolejowych wiodły trasy tegorocznej wycieczki studyjnej zorganizowanej w ramach projektu „Poznań swój powiat ostrowski’’, która odbyła się 19 czerwca 2015 r. Inicjatywa skierowana głównie do nauczycieli szkół z terenu powiatu ma zachęcić do poznawania najbliższej okolicy odbywa się pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego. W tym roku na miejsce wycieczki studyjnej wybrano Gminę Sieroszewice.

zdjecie

Sukces „CON FORZA”

Chór Mieszany „Con Forza” Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, pracujący pod kierunkiem Janusza Lipińskiego, odniósł bardzo duży sukces w X Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej „Musica Sacra Bratislava”. Festiwal odbył się w dniach 18 -21 czerwca 2015 roku w stolicy Słowacji .

Absolutorium udzielone jednogłośnie

Rada Powiatu Ostrowskiego jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za wykonanie budżetu w 2014 roku. Sesja absolutoryjna odbyła się 25 czerwca w „n Klubie – sztuka i edukacja’’

Lipiec

zdjecie

Nowy chodnik na jubileusz

W sobotę, 4 lipca 2015 r. podczas obchodów 720-lecia wsi Strzyżew oficjalnie oddano do użytku nowy chodnik. Inwestycja w całości sfinansowana ze środków powiatu poprawi bezpieczeństwo w szczególności dzieci w drodze do szkoły. Strzyżew jest jedną z najdłuższych wsi w Wielkopolsce. Jednym z przyczynków do budowy był Jubileusz 720-lecia wsi.

zdjecie

Lotnicza karetka w Michałkowie

Nowa, stała baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego powstanie na terenie Powiatu Ostrowskiego. Umiejscowienie „lotniczej karetki’’ w Michałkowie podniesie poziom bezpieczeństwa medycznego dla mieszkańców całego regionu.

Informacje o nowych bazach lotniczego pogotowia przekazali przedstawiciele rządu w dniu 14 lipca 2015 r.

zdjecie

Wielkopolskie Święto Policji w Ostrowie

Tegoroczne Wielkopolskie Święto Policji nie przez przypadek odbyło się 21 lipca 2015r w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystość połączona została z nadaniem tutejszej Komendzie Powiatowej Policji sztandaru ufundowanego m.in. przez Powiat Ostrowski.

Sierpień

Nauczycielskie awanse

Ślubowali rzetelnie pełnić swoją powinność i dążyć do rozwoju osobowości swojej i ucznia. W dniu 31 sierpnia 2015 roku nauczyciele, którzy awansowani na stopień nauczyciela mianowanego odebrali potwierdzające to akty.

zdjecie

Serce po przeszczepie

Po raz pierwszy w Ostrowie obył się zjazd osób po przeszczepie serca. Okazją do zorganizowania tej wyjątkowej uroczystości była „osiemnastka’’ Michała Pieca ostrowianina, który 18 lat temu przeszedł operację przeszczepu serca.

zdjecie

Lewków oficjalnie otwarty

Ponad ćwierć miliona złotych kosztowała modernizacja drogi w Lewkowie. Ten odcinek pełni istotną rolę w drogowym układzie komunikacyjnym Powiatu Ostrowskiego. 31 sierpnia 2015 roku odbyło się oficjalne oddanie do użytku zmodernizowanej drogi w Lewkowie. Za ponad  ćwierć miliona złotych udało się wyremontować prawie 1,2 km drogi.

Wrzesień

zdjecie

Nowe boisko na Jubileusz

Tegoroczna Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016 odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych. Wybór miejsca był nie przypadkowy, szkoła zyskała nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe, które jest swoistym prezentem na obchodzony w tym roku jubileusz 90-lecia placówki.

zdjecie

Specjaliści od ciosów i chwytów

Z dumą zaprezentowali swoje błyszczące medale i dyplomy. Wicemistrz Europy w Kickboxingu, brązowy medalista Mistrzostw Europy w Sumo, mistrz Polski w Jiu- Jitsu oraz dwie zawodniczki- brązowe medalistki Mistrzostw Europy Juniorów w Kickboxingu - w tak doborowym towarzystwie znalazł się w czwartek 03 września 2015 roku Starosta Ostrowski spotykając się ze sportowcami uprawiającymi sporty walki.

zdjecie

Strażackie laboratorium na kołach

Specjalistyczny tzw. ciężki wóz strażacki do ratownictwa chemicznego - ekologicznego otrzymała na początku września 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Pojazd jest wyposażony w sprzęt do rozpoznania zagrożeń chemicznych, ich neutralizacji i zabezpieczenia skażonego terenu. Warty ponad 2,1 mln złotych

zdjecie

Nową drogą do Bogdaju

Za 600 tysięcy złotych udało się zmodernizować ponad 2 km nawierzchni na trasie z Bogdaju do miejscowości Cegły. Droga uczęszczana głównie przez mieszkańców wsi Bogdaj przez wiele lat była w katastrofalnym stanie. Powiat Ostrowski zrealizował to zadanie przy wsparciu Gminy Sośnie.

zdjecie

Stypendia dla najlepszych

Po raz czwarty 50 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski otrzymało Stypendia Starosty Ostrowskiego im ks. Jana Kompałły. Uczniowie o wybitnych osiągnięciach naukowych i sportowych uzyskali jednorazowe wsparcie w wysokości 1000 zł. Ostrów Wielkopolski, a symboliczne czeki odebrali 25 września.

Kardiologiczna Biała Sobota.

Blisko 150 osób skorzystało z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich w ramach akcji Biała Sobota Kardiologiczna w Poradni Specjalistycznej przy ostrowskim szpitalu. W ten sposób w dniu 26 września 2015 roku Powiat Ostrowski przyłączył się do obchodów Światowego Dnia Serca.

zdjecie

Zaśpiewali w hołdzie

Chór IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie zdobył Grand Prix podczas IX Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Młodzi  Świętemu Janowi Pawłowi II”, który w dniu 22 października 2015 roku odbył się w ZSP CKU Przygodzice. W tym roku na deskach sceny w muzycznej rywalizacji udział wzięło ponad ćwierć tysiąca młodych ludzi.

zdjecie

90- letni Ekonomik

W sobotę 24 października Zespół Szkół Ekonomicznych obchodził swój Jubileusz 90-lecia. Szkoła rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1925 roku. Przez lata rozwijała się, rozbudowywała, wychowywała wiele pokoleń młodzieży.

Nowa pracownia biologiczna w II LO.

O nową pracownię biologiczną wzbogaciło się II Liceum Ogólnokształcące. Nowoczesne mikroskopy m.in. skonfigurowane z tablicą interaktywną i projektorem to tylko przykłady nowego sprzętu zakupionego w ramach projektu „Szkolny Ośrodek Edukacji Ekologicznej”. 29 września miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni.

Październik

zdjecie

Jubileuszowe Laury Kultury

Piętnastka artystów otrzymała w tegorocznej edycji Laury Kultury. V edycja Laurów Kultury odbyła się 2 października 2015r. w Kinie Komeda w Ostrowie Wielkopolskim, a na jak na jubileusz przystało Starosta Ostrowski zaprosił wszystkich dotychczasowych laureatów tej prestiżowej nagrody. Uroczystość uświetnił koncert Zbigniewa Wodeckiego i Moniki Walczak z towarzyszeniem Big Bandu Powiatu Ostrowskiego.

Kosmiczne spotkanie w Ostrowie

W dniu 17 października br. już po raz piąty odbyła się Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce. Po raz drugi z rzędu miejscem spotkania był Ostrów Wielkopolski. ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) to międzynarodowa organizacja non-profit, umożliwiająca dzięki zaangażowaniu krótkofalowców i użyciu sprzętu radioamatorskiego zorganizowanie edukacyjnej telekonferencji dla dzieci i młodzieży z astronautą przebywającym w przestrzeni kosmicznej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Pieniądze na remont wewnętrznego

Na przełom roku planowane jest zakończenie remontu pierwszej części Oddziału Wewnętrznego ostrowskiego szpitala. Radni powiatowi przeznaczyli na to zadanie dodatkowe środki, w sumie 2,7 mln zł z budżetu powiatu

Dla nowoczesnych zawodowców

Drugą nowoczesną pracownię do nauki zawodów technicznych oddano do użytku na terenie warsztatów Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Ta inwestycja jest kolejnym krokiem władz Powiatu Ostrowskiego w kierunku odbudowywania szkolnictwa zawodowego i powstania nowoczesnego Centrum Kształcenia Praktycznego.

zdjecie

Nauczanie jest wartością

Grupa osiemnastu nauczycielu szkół ponadgimnazjalnych uhonorowana została nagrodami Starosty Ostrowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tegoroczne uroczystości zorganizowano w Pałacu Podonowskich w Bugaju w dniu 16 października 2015 r.

zdjecie

Tymczasowa baza LPR w połowie 2016

Około 6 mln złotych kosztować będzie budowa Stałej Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która ma powstać w Ostrowie, z lokalizacją w Michałkowie. Zanim wybudowania zostanie od podstaw nowa baza, do połowy przyszłego roku powinna powstać tymczasowa baza LPR. W dniu 19 października 2015 r. odbyły się konsultacje z samorządami z terenu Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego w sprawie udziału finansowego w tym przedsięwzięciu.

Pamięci Absolwentów III LO

W Alei Absolwentów III LO, odsłonięta została kolejna tablica pamiątkowa. W ten sposób upamiętniony został absolwent szkoły prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Opala- wieloletni dyrektor Ginekologiczno- Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Polnej w Poznaniu16 października 2015r

zdjecie

Otwarcie drogi w Jaskółkach

We wtorek, 20 października 2015r. oficjalnie przecięto wstęgę na świeżo wyremontowanej drodze w Jaskółkach. Było to za razem podsumowanie większej inwestycji prowadzonej na ponad 4 km trasie łączącej drogę powiatową Ostrów - Raszków z drogą krajową nr 36 na Krotoszyn.

Płyta ks. Twardowskiego już na rynku

„Bliscy i oddaleni’’ to tytuł płyty z piosenkami do wierszy ks. Jana Twardowskiego, która właśnie ukazała się na rynku. Wydawnictwo zrealizowane zostało przez Ostrowski Teatr Piosenki powstało przy finansowym wsparciu Powiatu Ostrowskiego. Koncert promujący to wydawnictwo odbył się 25 października 2015 roku w  kościele NMP Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie.

Powiat liderem w szkoleniach

Realizowany przez Powiat Ostrowski i Zespół Szkół Usługowych projekt „Europejskie staże zawodowe dla nauczycieli i przedsiębiorców branży gastronomicznej z Powiatu Ostrowskiego” był z jednym z przykładów dobrych praktyk zrealizowanych w programie Erasmus i został zaprezentowany podczas Regionalnej Konferencji „ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe’’, która odbyła się w Ostrowie. W dniu 28 października 2015 r.

Listopad

zdjecie

Rajd terenowy po powiecie

Strome podjazdy, błotne przeprawy, walka z przeszkodami i czasem na ponad 60 km trasie, którą pokonywało ponad 70 załóg, ale przede wszystkim dobra zabawa. Tak w skrócie wyglądał rajd pojazdów terenowych, który 7 listopada 2015 odbył się na terenie Powiatu Ostrowskiego.

zdjecie

„Borderline” Janusza Jurka

Janusz Jurek, ostrowski grafik, tegoroczny zwycięzca prestiżowej, międzynarodowej nagrody w Chorwacji,  laureat Laura Kultury Powiatu Ostrowskiego, Osobowość Ostrowskiej Kultury, Dzieło Roku, zaprezentował w Ostrowie Wielkopolskim efekt swojej 1,5 rocznej pracy. W piątek 6 listopada 2015 roku Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej pękała w szwach. To pierwsza indywidualna wystawa artysty pt. „Borderline”.

Zabytki do oznakowania

Ponad 130 zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Ostrowskiego może zostać oznaczonych tabliczkami z biało-niebieską szachownicą znanym na całym świecie symbolem wyróżniającym obiekty zabytkowe. Zainteresowani właściciele mogą można składać wnioski w Starostwie Powiatowym w Ostrowie.

zdjecie

Modnie, szykownie i z wdziękiem

Propozycje firm odzieżowych z regionu, wymyślne fryzury na głowach modelek, bogata oferta kosmetyków i po raz pierwszy przedszkolaki prezentujący modę dziecięca na wybiegu. To wszystko można było obejrzeć podczas III Ostrowskiego Festiwal Stylu i Urody, który odbył się 15 listopada 2015 roku Zespołu Szkół Usługowych.

zdjecie

Interna zmienia oblicze

O prawdziwości stwierdzenia, że często łatwiej wybudować od podstaw niż remontować, mogli się osobiście przekonać radni powiatowymi wizytując remontowany oddział internistyczny w ostrowskim szpitalu. Efekty tej budowlanej rewolucji będzie można oglądać już za kilka tygodni. W dniu 25 listopada 2015 r. w ostrowskim szpitalu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Komisji Infrastruktury Rady Powiatu Ostrowskiego.

zdjecie

Komora dymowa w użytku

Pierwsza w regionie, a piąta w Wielkopolsce komora dymowa w Ostrowie Wielkopolskim został właśnie oficjalnie oddana do użytku. Podobne obiekty są tylko w Poznaniu, Koninie, Lesznie i Pile. To miejsce do ćwiczeń i testów, jakie muszą przechodzić regularnie strażacy zarówno zawodowi jak i ochotnicy. Tego dnia przekazane zostały także nowe pojazdy oraz sprzęt na potrzeby 4 jednostek PSP z regionu. 26 listopada 2015 roku oficjalnie oddana została do użytku nowoczesna komora dymowa.

zdjecie

Dodać skrzydło szpitalowi

W grudniu 2015 r. ogłoszony zostanie przetarg na rozbudowę ostrowskiego szpitala o nowe skrzydło, w którym znajdzie się miejsce dla kilku oddziałów. –  Rozpoczynając tę inwestycję poprawimy warunki, ale też dajemy szpitalowi lokalowy oddech i szansę na wprowadzenie nowych specjalności – poinformował Paweł Rajski Starosta Ostrowski, podczas konferencji w dniu 27 listopada.

Rozwój zrównoważony

W dniu 27 listopada w przededniu rocznicy wyboru na stanowisko Starosty Ostrowskiego z dziennikarzami spotkali się Starosta Ostrowski Paweł Rajski i pełniący przez jedenaście miesięcy funkcję wicestarosty, a obecnie poseł na Sejm Tomasz Ławniczak.

Grudzień

Specjalistycznie na kardiologii

Na oddziale kardiologicznym ostrowskiego szpitala po raz pierwszy przeprowadzono zabiegi tzw. ablacji. Mimo, iż jest zabieg wysoce inwazyjny pozwala pacjentów wrócić do normalnych zajęć już po kilku dniach od operacji. Zabieg przeprowadzono pięciu pacjentom.

zdjecie

Zmiany kadrowe w powiecie

Marlena Maląg pełni od 4 grudnia 2015 r. obowiązki Wicestarosty Ostrowskiego. Rada Powiatu Ostrowskiego wybrała ją na to stanowisko bezwzględną większością głosów podczas ostatniego posiedzenia. To pierwsza kobieta w historii odrodzonego powiatu ostrowskiego sprawująca tak wysokie stanowisko w organach wykonawczych.

Zmiany kadrowe w Radzie Powiatu Ostrowskiego to pokłosie październikowych wyborów do Sejmu i Senatu. Miejsca odchodzących radnych zajęły dwie kobiety: Joanna Glapiak i Aleksandra Kierstein po złożeniu uroczystej przysięgi.

Usuwanie azbestu podsumowane

Szósta edycja programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” dobiegła końca. W tym roku udało się usunąć ponad 600 ton wyrobów azbestowych, które zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych.

zdjecie

Archeologiczne fakty i rewelacje

Skarby przeszłości i artefakty z najodleglejszych czasów można było poznać podczas konferencji „Archeologia Ziemi Ostrowskiej’’, która 14 grudnia 2015 r. m.in. pod patronatem Starosty Ostrowskiego odbyła się w ostrowskim „n Klubie - sztuka i edukacja’’. Było to popularno-naukowe podsumowanie wielu lat pracy archeologów na terenie obecnego Powiatu Ostrowskiego.

zdjecie

Zaczarowane w szkle

Choinki udekorowane tradycyjnymi bombkami oraz setki szklanych figurek i przedmiotów użytkowych można oglądać na wystawie „W szkle zaczarowane’’, której wernisaż odbył się w sobotę 9 grudnia 2015 r. w Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej. Na wystawie zaprezentowano prace z huty szkła w Lauchy z partnerskiego Powiatu Sonneberg w Niemczech.

Kartka dziecięcych emocji

Wyjątkową kartkę bożonarodzeniową zaprojektowali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie, a jej wydawcą jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie. Znalazły się na niej prace uczniów autystycznych, dla których plastyka jest formą wyrazu emocji.

Budżet na 2016 rok przyjęty

Rada Powiatu Ostrowskiego jednogłośnie uchwaliła zaproponowany przez Zarząd Powiatu budżet na 2016 rok. – To budżet odpowiedzialny, bezpieczny i nastawiony na pozyskiwanie środków zewnętrznych – mówił Starosta Ostrowski rekomendując radnym przyjęcie uchwały budżetowej. Sesja budżetowa Rady Powiatu odbyła się 29 grudnia 2016 roku.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 632