OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostrowski szpital wśród największych
5 stycznia 2016 roku

Ostrowski szpital wśród największych

Ostrowski szpital znalazł się na 138. miejscu wśród największych szpitali w Polsce. Lista przygotowana została przez „Puls Medyczny’’. Znalazło się w nim 400 placówek osiągających największe przychody w ostatnim roku rozrachunkowym.

Na 400 największych szpitali w kraju ostrowski znalazł się na 138 miejscu. Placówka dysponuje 529 łóżkami, zatrudnia ponad 1130 pracowników. Za 2014 rok przychody wyniosły 89,4 mln zł, a koszty 86,9 mln zł, a zysk ok. 2,5 mln złotych.

* dsc_0052.jpg

Jak podsumowuje ranking Krzysztof Jakubiak we wprowadzeniu, (…) szpitale realizując procedury zakontraktowane z NFZ nie są w stanie osiągnąć progu rentowności. (…) Najlepsze wyniki finansowe osiągają in gremio szpitale kliniczne, natomiast w najgorszej sytuacji pod względem ponoszonych strat znajdują się wciąż szpitale miejskie. Raport NIK wykazał także, że zmiany własności nie poprawiają struktury kosztów ani przychodów szpitali – pisze autor rankingu.

Wyższą pozycję od Ostrowa (74) zanotował Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu – 837 łóżek, 1277 pracowników i strata ok. 750 tys. Na 157. Miejscu znalazł się szpital w Pleszewie – 309 łóżek, 482 pracowników oraz z zyskiem na poziomie ok. 3,8 mln zł. Na 267. miejscu uplasował się szpital w Krotoszynie z 256 łóżkami, 573 pracownikami oraz stratą na poziomie ok. 4,1 mln zł.

To kolejny ranking przygotowany przez branżowe pismo Puls Medycyny, w bieżącej edycji listę analizowanych szpitali wydłużono z 300 do 400 placówek.   

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 357