OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Znalezione skarby
7 stycznia 2016 roku

Znalezione skarby

W minionym roku najczęściej gubiliśmy rowery i telefony komórkowe. Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w swoich zasobach kryje wiele ciekawych fantów. 42 zagubione przedmioty czekają cierpliwie na swojego właściciela.

* brz

Można zrozumieć, że w wyniku zabiegania i rozkojarzenia łatwo zgubić  telefon- 7 sztuk, klucze- 2 zestawy, czy portfel- 2 sztuki z zawartością. Mieszkańcy Powiatu Ostrowskiego gubili także mniej oczywiste przedmioty:  trampolinę ogrodową, piłę do cięcia płytek ceramicznych, młotek i dłuto, projektor multimedialny a nawet wózek dziecięcy. 16 rowerów zamiast przemieszczać się po drogach powiatu, czeka cierpliwie na swojego właściciela w magazynie.  

* horn_826246_640.jpg

Znalezionych jest także 5: toreb, plecaków a nawet walizka i torba podróżna z zawartością. W tych kilku przypadkach podróżni dotarli do celu swojej wyprawy bez bagaży. W minionym roku ostrowianie zgubili łącznie 42 wartościowe przedmioty, które trafiły do Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym

Informacje o zarejestrowanych przedmiotach można znaleźć: na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Starostwa na 2 piętrze,  w pokoju 228 oraz pod numerem telefonu (062) 737 84 36.

* 727266557_16_8023_znlezc.jpg

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić szczegółowo wygląd zgubionego przedmiotu, opisać charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne;
określić czas i miejsce gdzie dana rzecz została zagubiona; okazać dowód zakupu, umowę np. z operatorem sieci komórkowej lub zdjęcie przedmiotu.  

W minionym roku 4 przedmioty ( w tym 1 telefon komórkowy i 3 portfele)  zostały odebrane przez właścicieli. Nowa ustawa o rzeczach znalezionych określa, że wszystkie znaleziska w świetle prawa na właściciela maksymalnie będą czekały dwa lata.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 209