OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zakończenie szkolnego projektu staży zagranicznych
7 stycznia 2016 roku

Zakończenie szkolnego projektu staży zagranicznych

Projekt: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego”, finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu ERASMUS+ umożliwił 20 uczniom wyjazd na staż do Anglii.

W dniu 20 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego dokonano podsumowania jednego z dwóch zrealizowanych w minionym roku przez szkołę projektów staży zagranicznych. Jego wartość to kwota 41 386,00 Euro. W ramach tego przedsięwzięcia 20 uczniów, kształcących się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych odbyło indywidualne dziesięciodniowe staże zawodowe w angielskich zakładach mechaniki samochodowej w Plymouth.

* dsc_0275.jpg

Na spotkaniu uczestnicy sami potwierdzili, że dzięki projektowi poprawili niewątpliwie swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zwykłych, codziennych sytuacjach oraz w pracy zawodowej. Ponadto stażyści zapoznali się z angielskimi standardami pracy w zakresie wyposażenia stanowisk, procedur związanych z wykonywaniem określonych obowiązków zawodowych. Sprawdzili także swoje przygotowanie zawodowe w działaniu poprzez wykonywanie różnych czynności zleconych przez pracodawcę. Pozytywne opinie o naszych stażystach ma nasz projektowy partner - firma EUROPA TRAINING Ltd. Z pobytu stażystów zadowoleni są także angielscy pracodawcy z Plymouth.

Na spotkaniu dyrektor szkoły Marek Wojtasz wręczył uczestnikom projektu certyfikaty oraz tablety, które mają służyć jako pomoce do dalszej nauki języka angielskiego.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 166