OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Darmowa pomoc prawna
21 stycznia 2016 roku

Darmowa pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Od 4 stycznia na terenie Powiatu Ostrowskiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w wymiarze pięciu dni w tygodniu przez co najmniej cztery godziny dziennie w sześciu punktach: dwa punkty w Ostrowie Wielkopolskim, po jednym w Odolanowie, Nowych Skalmierzycach, Raszkowie i Przygodzicach.  

1. Ostrów Wielkopolski, Aleja Słowackiego 1C (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) - tel. 062 735 51 52

Poniedziałek: 12:00 – 16:00
Wtorek:        12:00 – 16:00
Środa:          12:00 – 16:00
Czwartek:      12:00 – 16:00
Piątek:          12:00 – 16:00
radca prawny

2. Odolanów, Rynek 11 (Urząd Gminy i Miasta) - tel. 062 733 15 81

Poniedziałek: 10:00 – 14:00
Wtorek:        10:00 – 14:00
Środa:          10:00 – 14:00
Czwartek:     10:00 – 14:00
Piątek:         10:00 – 14:00
adwokat

3. Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 (Urząd Gminy i Miasta) - tel. 062 762 97 15

Poniedziałek: 12:00 – 16:00
Wtorek:         7:30 – 10:00
Środa:           7:30 – 11:30
Czwartek:      10:00 – 15:30
Piątek:          11:30 – 15:30
adwokat/radca prawny

4. Raszków – Przybysławice 42, (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) - tel. 062 734 35 97

Poniedziałek: 9:00 – 14:00
Wtorek:         13:30 – 16:00
Środa:           9:00 – 14:00
Czwartek:      12:30 – 16:00
Piątek:          9:00 – 13:00
adwokat/radca prawny

Punkty prowadzone przez organizację pozarządową – Związek Młodzieży Wiejskiej

5. Ostrów Wielkopolski, ul. Asnyka 8 (punkt obsługi klienta HOLDIKOM S.A.) - tel. 732 795 122

Poniedziałek:  8:45 – 12:45
Wtorek:          12:30 – 16:30
Środa:            12:30 – 16:30
Czwartek:        8:45 – 12:45
Piątek:            12:30 – 16:30
radca prawny/aplikant radcowski

6. Przygodzice, ul. PTR 1 („Chata Regionalna”) - tel. 062 592 77 22

Poniedziałek: 12:30 – 18:00
Wtorek:         8:00 – 12:00
Środa:           15:30 – 18:00
Czwartek:       7:00 – 11:00
Piątek:           7:00 – 11:00
radca prawny/aplikant radcowski

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez korporacje prawnicze. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jednak z takiej pomocy nie mogą skorzystać wszyscy. Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • rodziny wielodzietne,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • korzystający z pomocy społecznej,
 • weterani i kombatanci,
 • dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Darmowa pomoc obejmować będzie sprawy karne, cywilne, prawa pracy, rodzinne, ubezpieczenia społecznego, administracyjne, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 24874