OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nagrody za dobre praktyki architektoniczne
27 stycznia 2016 roku

Nagrody za dobre praktyki architektoniczne

Nagroda Starosty Ostrowskiego „im. Karla Friedricha Schinkla’’ to zupełnie nowa inicjatywa. W odbywającym się co dwa lata konkursie nagrodzone zostaną najlepsze realizacje architektoniczne na terenie Powiatu Ostrowskiego, a tytuł „Ambasadora Ostrowskiej Architektury” przyznany zostanie miejscowym architektom, którzy zrealizowali ciekawe projekty poza powiatem.

Nagrody mają na celu promowanie tradycyjnego myślenia o architekturze jako sztuce użytkowej wyrażonej poprzez zrealizowane obiekty o ciekawej formie, detalu, funkcji, nowatorskim podejściu do kształtowania bryły i przestrzeni, niezależnie od przeznaczenia obiektu, skali czy technologii wykonania. Nie przez przypadek konkursowi patronuje Karl Friedrich Schinkel - projektant jednego z najpiękniejszych i najciekawszych pod względem architektonicznym zabytków Powiatu Ostrowskiego - Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie.

„Konkurs adresowany jest do architektów lub zespołów architektów. Chcemy promować najlepsze projekty i rozwiązania architektoniczne, które zostały zrealizowane na terenie Powiatu Ostrowskiego, bez względu na wielkość budynków i ich przeznaczenie. Planujemy także nagradzać projekty, których autorami są architekci prowadzący działalność na terenie Powiatu Ostrowskiego, a które powstały w różnych miejscach Polski lub poza granicami kraju” - mówi Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Nagrody mają charakter prestiżowy - pozafinansowy. W obu przypadkach stanowią je statuetki oraz pamiątkowe dyplomy przygotowane przez Powiat Ostrowski. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystego podsumowania poszczególnych edycji zorganizowanego w okolicy dnia urodzin Karla Friedricha Schinkla tj. w miesiącu marcu.

W pierwszej edycji konkursu oceniane będą realizacje oddane do użytku w latach 2011- 2015, w kolejnych edycjach zgłaszane będą realizacje z 2 ostatnich lat. Bezstronność ocen i profesjonalizm rozstrzygnięć zapewnia szczególny rodzaj Jury – Jury Autorskie. W skład Jury Autorskiego wchodzą architekci - autorzy zgłoszonych obiektów lub ich przedstawiciele (po jednym autorze lub przedstawicielu autora do każdego zgłoszonego obiektu).

Termin składania zgłoszeń do pierwszej edycji mija 12 lutego 2016 roku. Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie (załącznik). Zgłoszenia adresowane na Starostę Ostrowskiego należy składać w Starostwie Powiatowym (Biuro Podawcze), al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski) lub w formie elektronicznej na adres: promocja@powiat-ostrowski.pl. Sekretariat Nagrody prowadzi Biuro Promocji tel. 62 737 84 76.

Odwiedzin: 322