OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na...
28 stycznia 2016 roku

Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na wernisaż wystawy „Majaki”.

Autorami prac są Agnieszka Głębicka, Miłosz Horodyski, Anna Lewińska, Sylwia Lis-Persona, Renata Magda, Magdalena Stano, Paweł Wąsowicz tworzący Grupę X.

Nazwa Grupy X odwołuje się do matematycznej definicji, gdzie x jest symbolem niewiadomej (szukanej).  Osoby ją tworzące mają na celu poszukiwanie niewiadomej poprzez sztukę. To kolektyw osób związanych wspólnym działaniem w dziedzinie sztuki.

- W czasach wszechobecnej fotografii, my malarze, możemy odetchnąć z ulgą. Nie musimy już malować królów, wodzów i scen batalistycznych. Dzieje dokumentują za nas fotoreporterzy, operatorzy i przechodnie ze swoimi smartfonami.  

- My w tym czasie tworzymy odrealnione światy i wydajemy owoce naszej wybujałej wyobraźni...  

- Choć bacznie obserwujemy rzeczywistość, nie staramy się jej odwzorowywać.  

- Bohaterów naszych obrazów nie spotkacie na ulicy, mimo że wydadzą Wam się bliscy.  

* grupa_x.jpg

Rozpoczęli swoją działalność artystyczną pod koniec 2013 roku. Zespół oparty jest na różnicach pokoleniowych i estetycznych. Połączyła ich krakowska ASP, kilkoro z nich pod kierunkiem prof. A. Bednarczyka stworzyło swoje projekty dyplomowe. Projekty artystyczne Grupy X zachęcają do podejmowania dyskusji w tematach dotyczących wielu aspektów życia współczesnego człowieka.

Wystawa czynna będzie do 26 lutego 2016.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 120