OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Balik karnawałowy dla dzieci z rodzin zastępczych
4 lutego 2016 roku

Balik karnawałowy dla dzieci z rodzin zastępczych

Księżniczki, rycerze, elfy, policjanci oraz bohaterowie popularnych bajek zjawili się na baliku karnawałowym dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Ostrowskiego.

Już po raz drugi w dniu 22 stycznia 2016 roku pracownicy Działu Wsparcia i Pomocy Społecznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, przy wielkim współudziale rodziców, zorganizowali balik karnawałowy dla dzieci z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrowskiego. Balik dzięki życzliwości proboszcza ks. Andrzeja Szudry odbył się kolejny raz na sali przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim. W balu uczestniczyło około 50 dzieci wraz z rodzicami zastępczymi. Kostiumy i przebrania dzieci były bardzo ciekawe i kolorowe.

* img_0328.jpg

Na wszystkich czekał poczęstunek oraz gry i zabawy z klaunem czy Spidermanem. Były „pociągi”, „kaczuszki”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”, walczyki i krakowiaki, do wspólnej zabawy bardzo chętnie włączali się rodzice. O pakiet atrakcyjnych zabaw ruchowych dla dzieci zadbali animatorzy z firmy „Marta Fit”, którzy bezpłatnie poświęcili swój czas na zabawę z dziećmi. Profesjonalni animatorzy wyczarowywali również zwierzątka z baloników, po które ustawiła się długa kolejka, bo każdy do domu musiał wrócić z balonikowym, nowym przyjacielem.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 205