OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Policyjny konkurs antydopalaczowy
5 lutego 2016 roku

Policyjny konkurs antydopalaczowy

Plakat lub spot antydopalaczowy stworzony przez młodzież dla swoich rówieśników, ma przestrzegać przed zażywaniem tych niebezpiecznych substancji psychotropowych. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim ogłosiła konkurs w ramach programu „Dopalacze niszczą życie”.

Projekt pod nazwą „Dopalacze niszczą życie” - skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także do rodziców i nauczycieli – realizowany jest w Wielkopolsce od września 2015 roku. Działania profilaktyczne prowadzone są w ramach lekcji wychowawczych przez Policjantów i pracowników Sanepidu.

Celem programu jest przekazanie wiedzy na temat konsekwencji psychologicznych, neurologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazania sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom. Kreowane są wzorce życia wolnego od uzależnień, wskazywane alternatywy dla zażywania narkotyków/dopalaczy oraz opisywane możliwości pomagania innym. Program zakłada aktywizowanie młodych ludzi w budowaniu mody na życie wolne od uzależnień i wyposażanie ich w umiejętności projektowania asertywnych zachowań, jak również włączenie do aktywnej pracy grona pedagogicznego placówek oświatowych, psychologów.

- „Obecnie ogłaszany jest konkurs dla młodych ludzi na stworzenie pracy w formie plakatu lub spotu o tematyce antydopalaczowej. Liczymy na ciekawe pomysły, dowody młodzieżowej kreatywności i przy okazji dobrą zabawę, jako przykład profilaktyki rówieśniczej” – mówi st.post. Patrycja Lichtarowicz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Po eliminacjach powiatowych (prace należy nadsyłać w terminach do 8 i 15 marca do KPP/KMP, szczegóły dostępne w regulaminach, w załączniku) - finałowe rozstrzygnięcie na szczeblu wojewódzkim przewidywane jest na czerwiec br. Szkoły zainteresowane wzięciem udziału w konkursie prosimy o informację zwrotną. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielą policyjni profilaktycy z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

W załączeniu zamieszczamy Regulaminy konkursowe.

Odwiedzin: 119