OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy wicestarosta
8 lutego 2016 roku

Nowy wicestarosta

Roman Pacholczyk pełni od 5 lutego 2016 roku funkcję wicestarosty Ostrowskiego. Taką decyzję radni podjęli podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrowskiego. Po raz pierwszy w historii w Zarządzie Powiatu zasiądzie kobieta.

Powołanie nowego Wicestarosty oraz Członka Zarządu Powiatu Ostrowskiego to bez wątpienia najważniejsze punkty ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrowskiego. Stanowisko wicestarosty było nieobsadzone po awansie Marleny Maląg na wicewojewodę wielkopolskiego.

Zgodnie z regulaminem głosowanie nad kandydaturą odbyło się w sposób tajny, a kandydata na to stanowisko zgłosił Starosta Ostrowski.

* dsc_0051.jpg

- Roman Pacholczyk to doświadczony samorządowiec. Był radnym Gminy Ostrów, w latach 1998-2002 pełnił funkcję wice wójta Gminy Ostrów. Od trzech kadencji jest radnym powiatowym, a od dwóch Członkiem Zarządu Powiatu Ostrowskiego – mówił Paweł Rajski rekomendując swojego zastępcę.

W głosowaniu tajnym na obecnych na Sali 25 radnych kandydat otrzymał 23 głosy.

- Jestem otarty na współpracę z Wójtami i Burmistrzami oraz Prezydentem, Parlamentarzystami, Radą Powiatu oraz Starostą. I Myślę, że ta współpraca będzie się układała pozytywnie. Jeśli chodzi o Powiat, to jestem zwolennikiem zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach dlatego będę dążył do tego, aby wszyscy byli zadowoleni – mówił nowy wicestarosta tuż po wyborze.

* kadr.jpg

Radni dokonali także wyboru nowego Członka Zarządu Powiatu Ostrowskiego. Starosta Ostrowski rekomendował na tę funkcję Aleksandrę Kierstein.

- Jest to osoba, która reprezentuje arystokrację samorządową. Wspaniały życiorys pod tym względem i ogromne doświadczenie. Od 1990 związana z samorządem, tworzyła samorząd gminny i do 2010 była radną miejską. Pełniła m.in. funkcję Zastępcy Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Kiedy po 20 latach podjęła decyzję o pożegnaniu się z Radą Miejską, dała się namówić na kandydowanie i  odniosła sukces w wyborach do Rady Powiatu. Pani Ola osoba merytoryczna i dla wielu z nas autorytet w dziedzinie samorządu – mówił. P. Rajski.

* dsc_0041.jpg

W tajnym głosowaniu na 24 radnych kandydaturę tę poparły 22 osoby. A. Kierstein będzie pierwszą w historii Powiatu Ostrowskiego kobietą zasiadającą w Zarządzie Powiatu.

Tuż po wyborze zabierając głos powiedziała, że również liczy na dobrą współpracę. Chętnie także słucha uwag, także tych krytycznych.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 1795