OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
IV LO zaprasza do Soplicowa
9 lutego 2016 roku

IV LO zaprasza do Soplicowa

IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina zaprasza do udziału w różnorodnych konkursach związanych z epopeją „Pan Tadeusz”. Rywalizacja odbywa pod honorowym patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego w ramach obchodów Dnia z Lekturą.

- „Obchody Dnia z Lekturą to zupełnie nowa inicjatywa skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego. Do głównych założeń projektu należy upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży i utrwalenie wiedzy o danej lekturze. Jednak w przedsięwzięcie zaangażowanych jest wielu nauczycieli z różnych dziedzin, którzy przygotowując szereg konkursów stawiają także na kreatywność młodych ludzi” mówi Jolanta Maćkowiak, dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach I Dnia z Lekturą odbywającego się pod hasłem „Witamy w Soplicowie” młodzież może wziąć udział w konkursie: poetyckim, recytatorskim, wiedzy o lekturze [online], a także historycznym, filmowym, plastycznym czy strzeleckim.

* iv_lo.jpg

„Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela…”
Konkurs poetycki im. Fryderyka Chopina - wiersze inspirowane twórczością Chopina i artyzmem Pana Tadeusza. Utwory na konkurs należy nadesłać do końca lutego 2016 r. Osoba odpowiedzialna: dr Bogna Skrzypczak-Walkowiak.

„Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję,…”
Konkurs recytatorski  - recytacja wybranego fragmentu epopei. Kartę zgłoszenia uczestnika należy przesłać do 26 lutego 2016 roku. Osoba odpowiedzialna mgr Agnieszka Dukowicz-Kujawa.

„O, gdybym kiedy dożył tej pociechy,
Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy,”
Konkurs wiedzy o lekturze - znajomość genezy i fabuły lektury. Konkurs odbędzie się w formie online 10 marca 2016 r. Osoby odpowiedzialne: mgr Katarzyna Płókarz, dr Bogna Skrzypczak-Walkowiak.

„…sławie, która jeszcze nie przebrzmiała”
Konkurs historyczny „My z Napoleonem, Napoleon z nami” - test związany z tłem historycznym wydarzeń rozgrywających się w Panu Tadeuszu. Konkurs odbędzie się w dniu 9 marca 2016 r. (środa) o g. 10:00 w IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. Osoby odpowiedzialne: mgr Jacek Bieniek, mgr Jan Welsandt.

„Nad Soplicowem słońce weszło…”
Konkurs filmowy – filmy zainspirowane lekturą należy dostarczyćdo dnia 7 marca 2016 r. Osoby odpowiedzialne: mgr Agnieszka Dukowicz-Kujawa, mgr Włodzimierz Więckowiak.

„Wyjął papier, ołówek i kreślił figury…”
Konkurs plastyczny inspirowany fabułą „Pana Tadeusza” - wykonanie i dostarczenie pracy plastycznej inspirowanej lekturą do 10 marca 2016 roku. Osoba odpowiedzialna: mgr Agnieszka Lisiak.

„A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot - to strzelanie.”
Turniej strzelecki – drużynowe strzelanie z karabinka pneumatycznego w dniu 16 marca 2016r. Zgłoszenia do zawodów pod nr. tel. 693 123 517. Osoba odpowiedzialna: mgr Karol Płokarz.

Podczas uroczystego finału, który zaplanowano na 16 marca 2016 r. zaprezentowane zostaną wyróżnione prace, a uczniowie IV LO wystąpią w strojach inspirowanych epoką. Organizatorzy oprócz wielu dodatkowych atrakcji planują również wspólne odtańczenie poloneza.

Szczegółowe informacje o poszczególnych konkursach znajdują się w załączonych regulaminach.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 351