OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zajęcia w komorze dymowej
9 lutego 2016 roku

Zajęcia w komorze dymowej

Dym, huk, ciemność, wołanie o pomoc – uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego mieli okazję ćwiczyć w warunkach, w jakich działają zawodowi strażacy podczas akcji ratunkowych.

Zajęcia z edukacji pożarniczej w roku szkolnym 2015/2016 realizuje 35 uczniów. W pierwszej kolejności odbywały się zajęcia teoretyczne z elementami ćwiczeń praktycznych. Z początkiem lutego 2016 roku nadszedł czas na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Podczas zajęć na terenie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, z którą szkoła współpracuje, realizowana była tematyka aparatów powietrznych oraz ćwiczenia w komorze dymowej.

* 10.jpg

- „Po krótkim teoretycznym wprowadzeniu każda z ćwiczących osób musiała samodzielnie założyć aparat powietrzny i przez 5 minut w nim przebywać. Jednak głównym punktem zajęć były ćwiczenia w komorze dymowej. Na początku uczniowie odbyli tzw. spokojną ścieżkę, która miała na celu ogólne zapoznanie z poszczególnymi jej elementami. Następnie po krótkim instruktażu i po założeniu hełmów strażackich w grupach 5 osobowych uczniowie udali się na poszczególne przeszkody. W czasie przejścia uczniom towarzyszył dym, huk, błyski, zaciemnienie oraz odgłosy osób wzywających pomocy. Naprawdę był to sprawdzian umiejętności fizycznych i psychicznych na najwyższym poziomie” – wyjaśnia Antoni Szczurek, nauczyciel edukacji pożarniczej i edukacji dla bezpieczeństwa w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim.

* 9.jpg

W ćwiczeniach brało udział 33 uczniów klasy pierwszej realizujących program z edukacji pożarniczej oraz 4 uczniów klasy drugiej, którzy w swoich społecznościach należą do drużyn pożarniczych.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 211