OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Olimpijczyk z geograficzną pasją
11 lutego 2016 roku

Olimpijczyk z geograficzną pasją

Wielkim sukcesem zakończył się udział Błażeja Zawiślaka z III Liceum Ogólnokształcącego w etapie okręgowym XLII Olimpiady Geograficznej w Poznaniu. Uczeń klasy geograficzno-turystycznej znalazł się w ścisłym gronie finalistów i czeka na kwalifikacje do etapu centralnego.

Błażej Zawiślak od czerwca 2015 roku intensywnie pracował nad pracą badawczą „Krajobraz kulturowy w Gminie Sośnie”. Praca została wysoko oceniona przez Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Poznaniu i uczeń otrzymał kwalifikację do etapu okręgowego.

Etap okręgowy miał miejsce 6-7 lutego 2016 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Podczas pierwszego dnia etapu okręgowego odbyła się część pisemna, składająca się z trzech testów z dziedziny geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. W tym etapie uczestniczyło ponad 70 uczniów zakwalifikowanych do zawodów okręgowych. Uzyskany przez Błażeja wynik z części pisemnej pozwolił na zakwalifikowanie się do etapu ustnego, który realizowany był drugiego dnia zawodów okręgowych.

* zawislak__2__001.jpg

Do zawodów ustnych dopuszczonych zostało już tylko 21 uczniów. Polegały one na rozwiązaniu trudnego i podchwytliwego quizu geograficznego i odpowiedzi na wylosowane zagadnienie.

- „Błażej Zawiślak, konkurując z najlepszymi uczniami, głównie renomowanych poznańskich liceów, otrzymał maksymalną ilość punktów od wszystkich jurorów, wchodzących w skład Komisji Konkursowej, tym samym uzyskując 1 miejsce w części ustnej” – mówi nauczyciel geografii w III LO Przemysław Zimniak.

Suma zdobytych punktów z części pisemnej i ustnej Olimpiady pozwoliła uczniowi znaleźć się w gronie finalistów zawodów okręgowych XLII Olimpiady Geograficznej. O kwalifikacji do etapu centralnego zdecyduje Komitet Główny na plenarnym zebraniu, gdzie zostaną zweryfikowane wyniki wszystkich Komitetów Okręgowych w Polsce.

- „Wielkie gratulacje dla Błażeja, który swoją wiedzą i umiejętnościami połączonymi z pasją geograficzną znalazł się w elitarnym gronie najlepszych młodych geografów w Wielkopolsce” – mówi Maria Tomalak, dyrektor III LO.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 270