OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jubileuszowe granie
15 lutego 2016 roku

Jubileuszowe granie

Zbliża się XXV Ogólnopolski Memoriał Bożeny Kurek w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Zawody zostaną rozegrane w kilku kategoriach wiekowych w dniach 26- 27 lutego 2016 roku w sali Gminnej Ośrodka Kultury w Przygodzicach.

W pierwszym dniu zawodów do sportowej rywalizacji staną żacy (rocznik 2003 i młodsi), młodzicy (rocznik 2001-2002) oraz juniorzy (rocznik 1998-2000).

Dzień później, a więc w sobotę 27 lutego, rywalizować będą zawodnicy i zawodniczki w turnieju otwartym (mogą w nim wystąpić osoby urodzone w roku 1997 oraz starsi). Grać będą także weterani z rocznika 1975 oraz osoby starsze. Początek zawodów w oba dni zaplanowano na godzinę 10:00.

Głównym organizatorem tenisowych zmagań jest Terenowy Klub Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim. To właśnie w tej organizacji przez wiele lat działała społecznie Bożena Kurek. W latach 1978-1990 pełniła ona funkcję sekretarza w TKO. Wielką pasją Bożeny Kurek był tenis stołowy. Na szczeblu Ludowych Zespołów Sportowych w byłym województwie kaliskim była jedną z najlepszych zawodniczek. W 1987 roku Bożena Kurek miała wypadek samochodowy. Zmarła 14 lipca 1990 roku. Dwa lata później jej koledzy z Klubu Olimpijczyka postanowili zorganizować pierwszy turniej memoriałowy. Teraz odbędzie się już jego 25 edycja.

Współorganizatorami turnieju są: Starostwo Powiatowe w Ostrowie, Gmina Ostrów, Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrowie, oraz Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS w Ostrowie.

Turniej zostanie rozegrany tylko w grach pojedynczych (dziewcząt, kobiet, chłopców i mężczyzn).

Przewiduje się przeprowadzenie zawodów „do dwóch przegranych spotkań”, a w wyjątkowych przypadkach sędzia główny zawodów może wprowadzić system dostosowany do liczby zgłoszonych zawodników.

Każdy uczestnik, uczestniczka zawodów na wniosek organizatorów powinien okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i datą urodzenia. Dodatkowo uczestnicy zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz mieć obuwie sportowe przeznaczone tylko do poruszania się na hali.

Wszystkich chętnych w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w tym turnieju, a zgłoszenia zawodników i zawodniczek należy przesyłać na adres: Terenowy Klub Olimpijczyka im. M. Matysiaka w Wysocku Wielkim, ul. Kościelna 52, 63-400 Ostrów Wielkopolski, lub na adres mailowy: tkowysockowielkie@op.pl do dnia 25 lutego 2016 roku.

Program zawodów:

Piątek, 26 luty 2016 godzina 10:00

- kategoria żak (ur. w 2003 r. i młodsi)

- kategoria młodzik (ur. w latach 2001 – 2002)

- juniorów  (ur. w latach 1998 – 2000)

Sobota, 27 luty 2016 godzina 10:00

- turniej otwarty ( ur. w 1997i starsi )

- weterani (ur. w 1975 r. i starsi)

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 86