OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
„Chopin” dla geografów
15 lutego 2016 roku

„Chopin” dla geografów

Powiatowy Konkurs Geograficzny odbył się w czwartek 11 lutego br.  w IV LO im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Tematem tegorocznej VIII już edycji były: „Procesy egzogeniczne”, czyli procesy zewnętrzne decydujące o ukształtowaniu powierzchni naszej planety.

Konkurs rozwija zdolności i zainteresowania uczniów przedmiotem oraz promuje ich osiągnięcia, motywuje do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Wzięło w nim udział 30 uczestników z 10 szkół naszego powiatu, którzy zostali wyłonieni wcześniej w eliminacjach szkolnych. Test konkursowy trwał 50 minut i składał się z zadań zamkniętych i otwartych o wysokim stopniu trudności.

* 12742340_962858560461104_4174591155134362980_n.jpg

I miejsce zdobył Błażej Zawiślak z III LO, II – Jerzy Maciejewski z LO Sióstr Salezjanek, III – Klaudia Dwornikowska z I LO. Wyróżnieni zostali: Hanna Kasprzak (I LO), Angelika Cierpka (III LO), Łukasz Krupa (ZSBE).

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Ostrowskiego. Nagrody wręczył Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk.

* 12715321_963056960441264_7714100595186278194_n.jpg

Ponadto uczestnicy konkursu wraz z opiekunami oraz uczniowie IV LO (klasy uczące się geografii w zakresie rozszerzonym) uczestniczyli także w dwóch wykładach poprowadzonych przez pracowników naukowych UAM. Pierwszy z nich pt. „Dzieła sztuki źródłem wiedzy geograficznej” wygłosiła dr hab. Iwona Piotrowska. Drugi pt. „Śladami pacyficznych wypraw Jamesa Cooka” prof. dr hab. Małgorzata Mazurek.

Dla uczestników konkursu i gości uzdolniona młodzież IV LO w przygotowała program muzyczny.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 250