OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Charytatywny spektakl w MDK
17 lutego 2016 roku

Charytatywny spektakl w MDK

2300 złotych – tyle pieniędzy udało sie zebrać na rzecz chorego Wojtusia podczas dwóch spektakli, zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury. Występy, w których wystąpili dzieci, młodzież i nauczyciele z placówki – w sumie prawie 80 osób, przyciągnęły pełną salę publiczności. 

To była pierwsza tak duża akcja charytatywna zorganizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.

– „Na początku chcieliśmy tylko zorganizować spektakl noworoczny, w którym zaprezentowaliby się dzieci, młodzież i nauczyciele z naszej placówki. Gdy już przedstawienie było przygotowywane, wtedy dowiedziałam się o akcji dotyczącej pomocy dla Wojtusia, jeszcze nienarodzonego chłopca z wadą serca. Postanowiłam, że warto wziąć w tym udział i zagrać nasze spektakle właśnie dla tego chłopczyka. Artystycznie nad całością spektaklu czuwała pani Katarzyna Zaremba” – mówi dyrektor MDK Anna Torz.

* bajanie_14.jpg

Na każdym z dwóch spektakli muzyczno-wokalno-taneczno-teatralnych, które zostały wystawione w sali widowiskowej MDK w piątek, 12 lutego 2016r., była pełna sala publiczności. Każdy z widzów wrzucił pieniądze do skarbonki.

– „W poniedziałek komisyjnie policzyliśmy pieniądze. Udało nam się zebrać 2300 złotych, które już zostały przelane na konto fundacji, pomagającej czekającemu na operację Wojtusiowi” – mówi Anna Torz. – „Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w naszych przedstawieniach i wykazali się empatią wspierając finansowo naszą akcję. Widzowie opuszczali salę widowiskową zachwyceni grą naszych „aktorów”. Cieszy nas też to, że na pierwszy spektakl na widowni zasiedli rodzice Wojtusia i z ogromny wzruszeniem oglądali przedstawienie” – dodaje szefowa MDK.

* bajanie_27.jpg

Sam koncert nosił tytuł „Noworoczne bajanie na ulicy Zmyślonej”. Za reżyserię odpowiadała instruktorka tańca z MDK Katarzyna Zaremba. Spektakl był dużym przedsięwzięciem – wystąpiło w nim aż 77 osób – młodzi tancerze, muzycy, wokaliści, aktorzy – uczestnicy zajęć MDK oraz nauczyciele. Role główne zagrali: nauczyciel i wicedyrektor MDK Dariusz Kępiński i młody uczestnik zajęć teatralnych Kacper Krakowski, muzycy z grup Mariusza Łęckiego i on sam w roli pianisty, Mariusz Chocaj i uczestniczka jego zajęć, Studio Wokalne Art-Musica Ewy Borowicz-Kasznickiej, dzieci z grup tanecznych, prowadzonych przez Alicję Zarembę (Raz,2,3..., Figielki i Figielki 2, Dance Obsession), dzieci z grupy tańca towarzyskiego Agaty Kurzawy, tancerki z grupy baletowej Fantazja, prowadzonej przez Bernadettę Matysiak, grupa „Szoł” oraz dwaj tancerze z grupy „Bit Hop”, prowadzonych w MDK przez Katarzynę Zarembę. Scenografię wykonał Jakub Godziszewski, za aranżację muzyczną byli odpowiedzialni Mariusz Łęcki oraz Mariusz Chocaj, głosu użyczył Piotr Szczepaniak, dialogi napisali: Piotr Szczepaniak i Iwona Łęcka. Dodatkowo na potrzeby spektaklu do utworów anglojęzycznych dopisano polskie teksty, tak aby każdy miał szansę zrozumieć ich treść. Za konsultacje teatralne odpowiadali Dariusz Kępiński i Piotr Szczepaniak, za nagłośnienie – Jacek Kasznicki, za światła – Dariusz Kępiński i Wojtek Kolaśniewski, sukienki wykonały: Katarzyna Zaremba i Alicja Zaremba.

* bajanie_57.jpg

– „W trakcie ferii zimowych każdy ćwiczył indywidualnie na tyle, na ile było to możliwe w czasie, gdy większość dzieci korzystała z wypoczynku zimowego. Później mieliśmy dwa tygodnie, aby wszystko złożyć w całość” – mówi reżyserka i autorka scenariusza Katarzyna Zaremba. – „Najtrudniejsze przy pracy było tempo, jakie musieliśmy przyjąć, chcąc zrealizować zadanie w terminie, oraz duża ilość elementów jak teatr, taniec, śpiew, muzyka na żywo, które musieliśmy zgrać ze sobą dla uzyskania jak najlepszego wyrazu całości tematu. Również dyspozycyjność czasowa dzieci była znacznym ograniczeniem, ale większości udało się na dwa tygodnie przeorganizować obfity w zajęcia grafik, co było też możliwe dzięki wyrozumiałości rodziców. Praca nad tym projektem była niesamowitą przygodą nie tylko dla mnie, ale również dla uczestników zajęć MDK, którzy mogli doświadczyć, jak wygląda praca nad spektaklem teatralno- muzyczno-wokalno-tanecznym, a także dla nauczycieli, którzy stanęli na scenie wraz ze swoimi wychowankami” – dodaje Katarzyna Zaremba.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 412