OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat Ostrowski w Norwegii
4 grudnia 2008 roku

Powiat Ostrowski w Norwegii

Powiat ostrowski zdobył prestiżowy tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2008” za nowatorskie rozwiązania wdrożone przy realizacji inwestycji „budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego – partnerstwo samorządowo-rządowe”. Nagrodą w konkursie był wyjazd na sesję samorządową do Norwegii. Jestem pod wrażeniem rozwiązań, które Norwedzy wprowadzili przy zadaniach drogowych i transportowych. Może niektóre z nich uda się wykorzystać u nas – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak. Wizyta w Oslo trwała od 23 do 29 listopada br.

Konkurs ogłoszony został przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych.

Powiat ostrowski został doceniony za pilotażowy projekt partnerstwa samorządowo-rządowego przy realizacji budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. W kategorii „transport” nasz samorząd był bezkonkurencyjny i został oceniony jako najlepszy w Polsce. Przedstawiliśmy nowatorską w skali kraju koncepcje współpracy samorządu powiatowego z agendą państwową, czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Nowatorską, ponieważ nikt do tej pory takiego rozwiązania nie wymyślił i nie zaproponował. Dzięki temu udało się przyspieszyć, podkreślam przyspieszyć budowę obwodnicy dla Ostrowa o 5 lat. I to jest nasz największy sukces. A nagroda w konkursie jest bardzo miłym i satysfakcjonującym uzupełnieniem ogromnego wysiłku, który włożyliśmy w ten projekt – wyjaśnia starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Do konkursu „samorządowy Lider Zarządzania 2008” zgłoszono 46 praktyk. Komisja konkursowa spośród rekomendowanych przez ekspertów projektów do drugiej finałowej tury zakwalifikowała ostatecznie 17 aplikacji.

Ocenie poddano innowacyjność, efektywność, skuteczność i powtarzalność projektu. Wszystkie finałowe prace były bardzo interesujące i na wysokim poziomie. Komisja konkursowa miała zatem trudne zadanie. Ostatecznie wybraliśmy najbardziej nowatorskie rozwiązania, które są wyjątkowe w skali kraju – wyjaśnia Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Głównym celem konkursu była poprawa jakości usług świadczonych obywatelom przez administrację samorządową i podległe jej podmioty w zakresie transportu, gospodarki komunalnej oraz komunalnej gospodarki mieszkaniowej.

Cieszę się, że wygraliśmy ten konkurs, cieszę się z tego, że została doceniona rola samorządu przy tego typu zadaniach. Zrozumiano w końcu, że możemy być ważnym i potrzebnym partnerem. To partnerstwo rodziło się w bólach. Jestem szczególnie usatysfakcjonowany widząc, że nasze rozwiązanie pokazuje się dzisiaj w kraju jako przykład modelowych rozwiązań, które powinny wdrożyć także inne samorządy. O ten sukces musieliśmy walczyć długo i czasami mozolnie, ale efekt jest znakomity – podkreśla Włodzimierz Jędrzejak

Nagrodą w konkursie – oprócz niewątpliwego prestiżu i satysfakcji – był wyjazd na tygodniową sesję samorządową do Oslo. Powiat ostrowski reprezentował starosta Włodzimierz Jędrzejak oraz Piotr Śniegowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

To była wizyta ukierunkowana głownie na sprawy związane z drogownictwem i transportem. Pokazano nam jak funkcjonuje transport drogowy i publiczny, jak wygląda zarządzanie drogami, zaprezentowano Krajowy Plan Transportu, widzieliśmy jak funkcjonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. To dla mnie ważne i ciekawe doświadczenie. Słuchając naszych partnerów z Norwegii zastanawiałem się co z ich doświadczeń można by wykorzystać u nas. Na pewno bardzo interesujący jest fakt, że korzystanie ze wszystkich dróg w Norwegii jest płatne. Mieszkańcy się na zgodzili pod jednym warunkiem - że wszystkie fundusze pozyskane z opłat w całości są przeznaczane na remonty i modernizacje sieci drogowej. To powoduje, że drogi w Norwegii są w doskonałym stanie. Norwegowie mają ujednolicony system zarządzania drogami. Drogi ekspresowe i autostrady są w gestii państwa, resztą zajmują się powiaty. To na pewno porządkuje wiele spraw i ułatwia zarządzanie. Ciekawe są też rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa na drogach. Norwedzy kładą na to ogromny nacisk. Wystarczy powiedzieć, że u nich w tym roku wydarzyło się tylko 20 wypadków śmiertelnych – mówi starosta Jędrzejak

Oprócz spraw związanych z drogownictwem starosta miał również okazję poznać jak funkcjonuje samorząd gminny i powiatowy, spotkał się z burmistrzem Drammen i Baerum oraz z przedstawicielami dwóch powiatów – Sandvik i Buskerud

To było bardzo interesujące doświadczenie, szczególnie jeśli chodzi o finansowanie tych samorządów. Wystarczy powiedzieć, że roczny budżet powiatu Sandvik wynosi 625 milionów Euro. Dla porównania powiem, że budżet powiatu ostrowskiego wynosi ... 25 milionów Euro. To pokazuje skalę różnicy między nami i powoduje ból głowy. Mimo to uważam, że nawet przy tak skromnych funduszach udaje nam się dużo zrobić. Ale gdybyśmy mieli ich pieniądze…No cóż, jest takie powiedzenie „tak krawiec kraje jak mu materiału staje”. Nie można zatem rozkładać bezradnie rąk, trzeba gospodarować tym co się ma, a od naszych znacznie bogatszych partnerów podpatrywać ciekawe rozwiązania, sposób organizacji pracy, wykorzystywać ich doświadczenia. Takie wyjazdy i wymiany są zawsze inspirujące – podkreśla szef powiatowego samorządu.

Starosta podjął wstępne rozmowy o współpracy między samorządami Drammen i Baerum a powiatem ostrowskim. Być może – po niemieckiej Turyngii i włoskiej Forli - Cesena - będzie to kolejny samorządowy partner powiatu ostrowskiego.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1009