OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sportowe zmagania
8 grudnia 2008 roku

Sportowe zmagania

4 grudnia br. w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych
w Ostrowie Wielkopolskim odbył się VIII Regionalny Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych. Patronat nad imprezą objął starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak.

Głównym celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób
z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie im udziału w treningach
i współzawodnictwie sportowym oraz zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat potencjału osób z tą formą niepełnosprawności.

Bardzo mi miło, że po raz kolejny nasza szkoła organizuje Regionalny Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych pod patronatem starosty ostrowskiego Włodzimierza Jędrzejaka. Cieszę się, że mogę gościć dzisiaj was wszystkich. Witam każdego z was i dziękuję za obecność oraz za zaangażowanie, zawodnikom, trenerom i kibicom – powiedziała otwierając zawody, Beata Serbakowska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.

Sportowcom kibicowali starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, wicestarosta ostrowski Krzysztof Rasiak, kierownik Referatu Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Stanisław Kryjom, kibice z Zespołu Szkół Specjalnych, uczniowie Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych, rodzice, zawodnicy oraz wolontariusze.

Otwierając „VIII Regionalny Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych
w Ostrowie Wielkopolskim - starosta Włodzimierz Jędrzejak powiedział:

Cieszę się bardzo, iż możemy się spotkać w Ostrowie Wielkopolskim na Regionalnym Turnieju Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych. Olimpiada została stworzona specjalnie dla was, abyście potrafili przy odpowiedniej motywacji i szkoleniu i trenować, czerpać radość i korzyści z uczestnictwa
w sportach indywidualnych i zespołowych. Sądzę, że każda drużyna dzisiaj będzie chciała osiągnąć jak najlepszy wynik, więc sportowej rywalizacji na pewno nie zabraknie. Ktoś z was zajmie miejsce na podium, ale pamiętajcie, ze wygrani jesteście wszyscy. Serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknych sportowych wzruszeń.

W VIII Regionalnym Turnieju Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych wzięły udział ekipy z Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim
(I miejsce), Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Borzęciczkach (miejsce II), Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie (miejsce III), Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rychwale (IV miejsce).

Przy zorganizowaniu tegorocznego turnieju pomagali uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim oraz wolontariusze.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 776