OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Medal dla starosty
8 grudnia 2008 roku

Medal dla starosty

34 rok działalności Terenowego Klubu OlimpijczykaJak informuje Gazeta Ostrowska (Nr 45 z (13000) oraz Kurier Ostrowski Nr 99 (1203) z 8 grudnia 2008 roku, działacze Terenowego Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim podsumowali kolejny rok swojej działalności. Podczas uroczystości wręczono medal Za zasługi dla polskiego olimpizmu. W gronie wyróżnionych znalazł się miedzy innymi starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak.

Mający swoją siedzibę w Wysocku Wielkim, najstarszy Klub Olimpijczyka w Polsce, rozpoczął 34 rok swojej działalności. Z tej okazji odbyło się specjalne zebranie wszystkich członków Terenowego Klubu Olimpijczyka.

Prezes Marian Matysiak w skrócie podsumował dotychczasowe 33 lata istnienia klubu. W tym czasie klub w niewielkim Wysocku Wielkim odwiedziło prawie 40 medalistów Igrzysk Olimpijskich, którzy zdobyli łącznie 57 medali olimpijskich! Ponadto w klubie gościło aż 32 mistrzów Świata w różnych dyscyplinach sportowych. To dorobek naprawdę imponujący.
Podczas spotkania nie zapomniano także o tych, którzy odwiedzili klub w Wysocku Wielkim lub byli ich członkami, a nie ma ich już wśród nas. Zmarłych uczczono minutą ciszy.
- Klub Olimpijczyka rejestrowaliśmy na przełomie listopada i grudnia 1975 roku. Przyjęliśmy wówczas, że datą powstania klubu będzie 1 grudnia. Jeśli chodzi nasze najbliższe plany to mamy zamiar zaprosić wkrótce do naszego klubu Mirosława Łopatkę - legendarnego koszykarz oraz Ryszarda Podlasa - srebrnego medalistę ze sztafety 4 x 400 metrów z Igrzysk w Montrealu - mówi prezes TKO w Wysocku Wielkim.
W trakcie trwania spotkania medalami Polskiego Komitetu Olimpijskiego za zasługi w rozwój olimpizmu zostali uhonorowani: starosta Włodzimierz Jędrzejak, Zygmunt Lesiewicz (złote medale) oraz Edmund Janiak i dziennikarze Bartosz Karasiński, Grzegorz Glubiak (brązowe medale).
Gościem honorowym spotkania był Zenon Licznerski. Ten srebrny medalista olimpijski z Moskwy z biegu 4x100 metrów był już po raz 30 w Wysocku Wielkim! Z tej okazji otrzymał on list gratulacyjny oraz książkę. Prezes TKO Marian Matysiak określił Zenona Licznerskiego ambasadorem Klubu Olimpijczyka z Wysocka Wielkiego.
Osobom, które w ciągu ostatniego roku zostały członkami Klubu Olimpijczyka wręczone specjalne legitymacji członkowskie.
Wiceprezes klubu Andrzej Mikołajczyk przedstawił szczegółowy plan pracy na rok 2009. Tradycyjnie największymi imprezami sportowym będzie Memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych, juniorów i seniorów, Memoriał Bożeny Kurek w tenisie stołowym, Bieg Olimpijski i Mistrzostwa Kibiców Sportowych Województwa Wielkopolskiego.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1037