OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
celująca ocena dla Powiatu Ostrowskiego
12 grudnia 2008 roku

celująca ocena dla Powiatu Ostrowskiego

W środę, 10 grudnia podczas uroczystej Gali w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie podczas II Ogólnopolskiego Forum Edukacyjnego EUROAKADEMIA w Warszawie, wicestarosta Krzysztof Rasiak odebrał prestiżowy certyfikat dla najlepszego samorządu w dziedzinie edukacji. Powiat Ostrowski już po raz drugi z rzędu zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie „Samorząd na 6”.

W gronie laureatów znalazły się samorządy, które najlepiej wspierają ponadgimnazjalne placówki oświatowe. Współpracę na linii urząd – szkoła oceniło 374 dyrektorów szkół z całego kraju. Do konkursu zorganizowanego przez Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY przystąpiły 62 samorządy.

Dyrektorzy szkół z całej Polski za pomocą ankiet ocenili swoich zwierzchników, czyli samorządy powiatowe i gminne. Zwyciężyły te samorządy, które otrzymały największą liczbę punktów (zadecydowała średnia otrzymanych ocen). W konkursie wzięły udział 62 samorządy, a ankietę wypełniło 374 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.

Jest to dla nas bardzo cenne wyróżnienie, ponieważ po raz drugi tak wysoko zostaliśmy ocenieni przez dyrektorów szkół. Ogromnie cieszy mnie fakt, że nasz samorząd został uznany za najlepszy w Wielkopolsce i znalazł się w gronie ogólnopolskich laureatów. Ponieważ od kilku lat jestem bezpośrednio odpowiedzialny za oświatę, ten sukces ma dla mnie szczególny wymiar i znaczenie. Myślę, że jest to dowód na to, że jesteśmy konsekwentni w prowadzeniu spójnej polityki oświatowej i zespołowym zarządzaniu oświatą. Właśnie taka zespołowa praca na linii Starostwo Powiatowe – Dyrektorzy Szkół jest kluczem do sukcesu i stwarza najlepsze warunki do tego, abyśmy śmiało mogli powiedzieć, że powiatowa oświata jest zarządzana w sposób nowoczesny. Współpracujemy ze sobą na wielu płaszczyznach – począwszy od pozyskiwania funduszy zewnętrznych, poprzez inwestycje, na rozwiązywanie wszelkich problemów edukacyjnych wychowawczych i opiekuńczych skończywszy. Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za efekt i cel, który sobie wyznaczyliśmy – podkreśla wicestarosta Krzysztof Rasiak

Zwycięskie samorządy w poszczególnych województwach, które najlepiej współpracują z podległymi im szkołami, to: powiat oleśnicki (woj. dolnośląskie), powiat radziejowski (woj. kujawsko-pomorskie), powiat zamojski (woj. lubelskie), powiat zielonogórski (woj. lubuskie), powiat poddębicki (woj. łódzkie), powiat tarnowski (woj. małopolskie) miasto Płock (woj. mazowieckie), miasto Opole (woj. opolskie), miasto Krosno (woj. podkarpackie), powiat augustowski (woj. podlaskie), powiat chojnicki (woj. pomorskie), miasto Bytom (woj. śląskie), powiat staszowski (woj. świętokrzyskie), powiat ostródzki (woj. warmińsko-mazurskie), powiat ostrowski (woj. wielkopolskie), miasto Koszalin (woj. zachodniopomorskie).

Sądzę, że naszym największym osiągnięciem było to, że udało nam się w znaczący sposób poprawić bazę dydaktyczną naszych jednostek. Oddaliśmy do użytku nowy budynek Zespołu Szkól Muzycznych, a nakłady na remonty i modernizacje tylko w tym roku wyniosły ponad 5,5 miliona złotych. Ogromnie nas cieszą sukcesy naszej młodzieży, która wygrywa konkursy i olimpiady na etapie okręgowym, regionalnym i ogólnopolskim. To wszystko powoduje, że z optymizmem patrzymy w przyszłość. Sądzimy, że następne lata będą równie udane – mówi Krzysztof Rasiak.

Konkurs „Samorząd na 6” jest jednym z wielu przedsięwzięć podejmowanych przez Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY, w ramach którego działa Wydawnictwo Edukacja w Polsce. Jego celem jest między innymi promocja edukacji i docenienie samorządów, które w szczególny sposób wspierają rozwój podległych sobie placówek oświatowych.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się 10 grudnia 2008 roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie podczas II Ogólnopolskiego Forum Edukacyjnego EUROAKADEMIA. Konkurs Samorząd na 6 odbywa się pod patronatem: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Związku Powiatów Polskich oraz Marszałków Województw.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 923