OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Włoska wizyta
12 grudnia 2008 roku

Włoska wizyta

Samorządowa delegacja z włoskiej Palaty (województwo Campo Basso) odwiedziła powiat ostrowski. Podczas pierwszego spotkania ze starostą Włodzimierzem Jędrzejakiem rozmawiano przede wszystkim o możliwościach współpracy między samorządami oraz przedsiębiorcami.

To pierwsza oficjalna wizyta samorządowców z południowej części Włoch. Do tej pory powiat ostrowski współpracował z prowincją Forli – Cesena. Wspólne kontakty z tym regionem rozwijają się przede wszystkim na płaszczyźnie edukacyjnej.

Z obecną wizytą wiążę spore nadzieję, gdyż oprócz pana burmistrza Palaty są także przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie można skojarzyć inne firmy skupione w Powiatowej radzie Biznesu z włoskimi partnerami. To jest oczywiście pierwsza, zapoznawcza wizyta, ale nasz samorząd ma bardzo dobre doświadczenia jeśli chodzi o współpracę z zagranicą, dlatego uważam, że także to spotkanie przyniesie konkretne, wymierne korzyści – podkreśla Włodzimierz Jędrzejak.

Podczas spotkania dyskutowano przede wszystkim o współpracy na płaszczyźnie samorządowej, edukacyjnej i gospodarczej.

Mam nadzieję, że po pierwsze uda nam się nawiązać partnerskie, przyjacielskie stosunki między mieszkańcami Palaty i Powiatu Ostrowskiego. Po drugie sądzę, że będzie możliwa współpraca ekonomiczna, biznesowa między przedsiębiorcami. Nasze narody łączy wiele wspólnego, przede wszystkim Ojciec Święty Jan Paweł II. Jestem szczęśliwy, że mogę być obecny w rodzinnym kraju wielkiego papieża. Chcielibyśmy poznać jak żyją Polacy, jakie mają zwyczaje. Czujemy się z wami związani i myślę, że ta wizyta otworzy drzwi do szerokiej współpracy – mówi Antonio Staniscia, burmistrz Palaty

Wśród członków delegacji jest Paolo Colecchia – radny, prezes firmy produkcyjnej dla branży motoryzacyjnej, który już współpracuje z ostrowskim ASSO.

Reprezentuję branże motoryzacyjną i miałem już okazję zapoznać się z polską produkcją. Rozmowy są zaawansowane i konkretyzujemy współpracę między naszymi firmami. Każdy wie, ze mamy światowy kryzys gospodarczy, w związku z tym musimy pracować jeszcze więcej i jeszcze lepiej. Uważam, że polskie firmy produkują na coraz wyższym poziomie, mogą pochwalić się wysoką jakością. Moim zdaniem ta współpraca może przynieść obopólne korzyści - podkreśla Paolo Colecia

Inicjatorem nawiązania współpracy między powiatem ostrowski, a miastem Palata był Donato Berchicci, dla którego Campo Basso to rodzinny region.

Kilka lat temu współpracowałem z panem starostą Jędrzejakiem i z samorządem powiatowym przy realizacji kilku projektów unijnych i uważam to za cenne i ważne doświadczenie. W tym roku byłem w moim rodzinnym mieście Palata i zaprosiłem tamtejszych samorządowców i przedsiębiorców do odwiedzenia Ostrowa. Myślę, że to świetny pomysł, aby nasze regiony ze sobą współpracowały.

Powiat ostrowski prowadzi międzynarodową współpracę z Niemcami (Południowa Turyngia), Francją i Włochami. Beneficjentami tej wymiany jest przede wszystkim młodzież i nauczyciele. Ciekawe kontakty nawiązał też powiatowy szpital i Straż Pożarna. Mam wielką nadzieję, że do tego grona dołączą przedsiębiorcy z Powiatowej Rady Biznesu – podkreśla starosta Jędrzejak.

Podczas trzydniowej wizyty w powiecie ostrowski (12-14 grudnia) Włosi zwiedzili między innymi pałac książąt Radziwiłłów w Antoninie, odwiedzili także SM Lazur w Nowych Skalmierzycach.

SKŁAD DELEGACJI Z MIASTA PALATA

 1. Antonio Staniscia – burmistrz Palaty

 2. Maria di Lena – radna miejska, prezes firmy produkującej beton

 3. Elio Berchicci – prezes firmy GUALA (producent korków i nakrętek do butelek – jedna z największych w Europie)

 4. Paolo Colecchia – radny, prezes firmy produkcyjnej dla branży motoryzacyjnej oraz osprzętu energetycznego (już współpracuje z ostrowskim ASSO)

 5. Inicjator spotkania Donato Bercchicci – właściciel restauracji „U Włocha”

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1194