OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Mikołajki w siodle
16 grudnia 2008 roku

Mikołajki w siodle

Spotkanie z Mikołajem było ostatnią, podsumowującą imprezą z cyklu „CZTERY PORY ROKU W STAJNI” organizowaną przez Ostrowski Klub Jeździecki Oxer między innymi dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Imprezę wsparło Starostwo Powiatowe.

Ideą spotkań było przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z ekologią, nawiązanie kontaktu emocjonalnego ze zwierzętami, obserwacją zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmieniającymi się porami roku. Przede wszystkim jest to integracja społeczna dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.

Jak wiadomo najdoskonalszym przyrządem rehabilitacyjnym jest koń. Ruchy ciała jeźdźca siedzącego na koniu są bardzo zbliżone do ruchów ciała idącego człowieka. Ruch ten dostarcza niechodzącemu samodzielnie dziecku bodźców charakterystycznych dla chodu ludzkiego. Wielu osobom koń pomaga stanąć na własnych nogach. Motywuje do działania, uczy i daje chęć do zmagania się z przeciwnościami losu. Uczy wrażliwości i opiekuńczości, ale także stanowczości i umiejętności podejmowania szybkich decyzji

W Ośrodku Jeździeckim we Wtórku odbyły się cztery spotkania - Powitanie Wiosny, Dzień Dziecka, Hubertus i Mikołajki.

I właśnie w grudniowy weekend 6 i 7 grudnia odbyło się ostatnie integracyjne „Mikołajkowe” spotkanie dla uczniów ZSS w Ostrowie Wielkopolskim. Sobotni dzień upłynął na ostatnich przygotowaniach i treningach do niedzielnych Zawodów Mikołajkowych w konkurencji Pony Games. Udział w nim brały dzieci uczęszczające do Szkółki Jeździeckiej „Złotej Podkowy”. Jest to dyscyplina, w której trzeba się wykazać perfekcyjną równowagą, a także zręcznością. Polega ona między innymi na pokonywaniu slalomów, przenoszeniu „ładunków”, oraz trafianiu do celu, oczywiście wszystko w trakcie jazdy na koniu.

Po zakończeniu rywalizacji najmłodszych stażem adeptów jeździectwa, kuców dosiadły członkinie sekcji sportowej OKJ OXER i wykonywały takie same ćwiczenia, tylko już nie w stepie, ani kłusie, ale w galopie.

Mikołaj nie działał sam, a jego pomocnikami w tym roku było między innymi Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim oraz Rodzice. Dzięki wsparciu finansowemu dzieci miały możliwość wspaniałej zabawy, przejażdżek konnych, udziału w konkursach z nagrodami oraz zjedzenia ciepłego posiłku.

Przy organizacji imprez pomagali wolontariusze z Ostrowskiego Klubu Jeździeckiego Oxer, którzy zdążyli się już zaprzyjaźnić z beneficjentami projektu.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1048