OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Radość z chodnika
18 grudnia 2008 roku

Radość z chodnika

Uroczyste przecięcie wstęgi z udziałem zaproszonych gości, kolorowe balony, program artystyczny w wykonaniu dzieci z miejscowej szkoły i kapeli Hucianie – tak miejscowa społeczność uczciła oddanie do użytku nowego chodnika w miejscowości Huta. Dla ludzi z Warszawy, Poznania, Ostrowa nawet Odolanowa chodnik to rzecz naturalna, to żadna wielka inwestycja. Dla nas to ważne wydarzenie i powód do ogromnej radości – mówił podczas uroczystości Grzegorz Finke, radny powiatowy i jednocześnie sołtys Huty.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele powiatu ostrowskiego – starosta Włodzimierz Jędrzejak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu marek Michalczak, członkowie Zarządu – Leszek Michalak, Marian Kocik i Jerzy Kątny, powiatowi radni oraz burmistrz Odolanowa Józef Wajs, wiceburmistrz Marian Janicki,, radni gminni, mieszkańcy Huty. Chodnik oddano uroczyście do użytku w środę, 17 grudnia.

Huta jest mała miejscowością, położoną w gminie Odolanów. Mieszka tutaj niespełna 600 osób. Dla nas jest to wydarzenie, które chcemy uczcić. Ten chodnik będzie nam służył przez wiele, wiele lat. Przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo naszych dzieci, które codziennie idą tędy do domu – podkreśla radny Grzegorz Finke.

Nowy chodnik ma pół kilometra długości i 600 metrów kanału burzowego. Cała inwestycja kosztowała 157.000 złotych - samorząd powiatowy przeznaczył na ten cel ponad 100.000 zł, a gmina Odolanów dołożyła 50.000 zł.

Program współfinansowania zadań drogowych realizowany jest przez nasz powiat od wielu lat. I muszę stwierdzić, że ta współpraca układa się znakomicie. W tym roku prowadziliśmy wspólne inwestycje we wszystkich 8 gminach. W efekcie powstało ponad 3 kilometry nowych chodników. Oczywiście moim marzeniem jest, aby tych chodników i dróg w powiecie ostrowskim powstawało jak najwięcej. Ograniczają nas jak zawsze finanse. Mam jednak nadzieję, że krok po kroku, wspólnymi siłami uda nam się zrealizować jeszcze wiele inwestycji – szczególnie tych, które poprawiają bezpieczeństwo – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Budowa chodnika rozpoczęła się w połowie października i trwała dwa miesiące.

To, że jest zrobiony tak duży zakres robót, to przede wszystkim wielka zasługa sołtysa i mieszkańców wsi. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnej społeczności i bardzo dobrej współpracy z burmistrzami udało nam się zrobić dużo więcej niż zakładał początkowy projekt – wyjaśnia Piotr Śniegowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Z wybudowania nowego chodnika wraz z odwodnieniem cieszy się bardzo burmistrz Odolanowa.

To już kolejna inwestycja, którą realizujemy wspólnie z samorządem powiatowym. Chciałbym przy tej okazji serdecznie podziękować panu staroście, członkom Zarządu Powiatu, dyrektorowi Śniegowskiemu za przychylność i dobrą współpracę. Nasza gmina zawsze chętnie dokłada się do zadań, które są w interesie naszych mieszkańców. Wieś, kiedy jest w niej chodnik zupełnie inaczej wygląda, a przede wszystkim poprawia się bezpieczeństwo pieszych. Sądzę, że w przyszłości będziemy kontynuować te wspólne projekty – mówi Józef Wajs.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1108