OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pamiętamy o naszej historii
18 grudnia 2008 roku

Pamiętamy o naszej historii

17 grudnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Kompały i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się Powiatowa Konferencja z okazji 90 rocznicy Proklamowania Republiki Ostrowskiej oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.

Uroczystość rozpoczęła się występem Chóru I Liceum Ogólnokształcącego pod dyrekcją Jadwigi Smok. W uroczystej konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego: Włodzimierz Jędrzejak starosta ostrowski, Krzysztof Rasiak wicestarosta ostrowski, Zygmunt Lubieniecki wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Mirosław Rychlik sekretarz powiatu oraz Radosław Torzyński prezydent miasta Ostrowa, prof. dr hab. Witold Mazurczak z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Kazimierz Radowicz, pisarz, autor scenariuszy filmowych, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, uczniowie ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego.

Chciałbym bardzo serdecznie powitać gości, którzy przybyli na dzisiejsząkonferencję. Ostrów jest związany z rocznicami, a szczególnie z Powstaniem Wielkopolskim. Ogromnie się cieszę, że młodzież będzie miała wspaniałą okazję do ponownego i niezwykle ciekawego odkrywania kart naszej historii w obecności tak znamienitych gości. Mam nadzieję, że dzięki tejinicjatywie lepiej poznacie wydarzenia historyczne, które dotyczą naszego regionu. Serdecznie dziękuję inicjatorom tego przedsięwzięcia, szczególne podziękowania składam dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom, którzy tak licznie wzięli udział w tym projekcie. Życzę wszystkim owocnego spotkania – mówił podczas otwarcia konferencji, Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Głównym celem konferencji było poznanie faktów związanychz historią regionu. Zdaniem organizatorów, ciągle w podręcznikach szkolnych zbyt mało uwagi poświęca się tym wydarzeniom.

Jesteśmy w szczególnym roku 90 rocznicy Proklamowania Republiki Ostrowskiej oraz Powstania Wielkopolskiego. Jako Wielkopolanie jesteśmy zobowiązani do przekazania naszym dzieciom i młodzieży faktów związanych z tymi ważnymi wydarzeniami, dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie tego projektu edukacyjnego. Konferencja jest skierowana głównie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Został na nią zaproszony profesor Witold Mazurczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przedstawił próbę oceny tych wydarzeń z dzisiejszej perspektywy – mówi Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

Uczestnicy konferencji pracowali w czterech grupach problemowych pod okiem doświadczonych historyków. I grupa zajmowała się źródłami historycznymi do dziejów Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Ostrowskiej. Moderatorem debaty był Maciej Kowalczyk - prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. II grupa uczyła się sporządzać bibliografię tematyczną na przykładzie „90 rocznicy proklamowania Republiki Ostrowskiej i wybuchu Powstania Wielkopolskiego”. Modelatorem debaty była Iwona Dembczyńska - II Liceum Ogólnokształcące im. W. Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim. III grupa omawiała zasady konstruowania pytań, przeprowadzaniai prezentacji wyników sondażu ulicznego na temat „Co wiemy o Republice Ostrowskiej i Powstaniu Wielkopolskim”. Moderatorami debaty byli Jan Welsandt i Jacek Bieniek - IV Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Zaś IV grupa omawiała „Powstanie Wielkopolskie w wybranych podręcznikach szkolnych”. Moderatorem debaty był Jerzy Wójcicki – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Konferencja nie odbyłaby się gdyby nie inspiracja nauczycieli, dyrektorów szkół oraz Starostwa Powiatowego, które jest głównym organizatorem przedsięwzięcia. W tym roku przypadają okrągłe rocznice Powstania Listopadowego i Odzyskania Niepodległości, Republiki Ostrowskiej oraz Powstania Wielkopolskiego. Przygotowując materiały na konferencję został zrobiony sondaż na temat tych wydarzeń, który pokazał, że młodzież i dorośli pamiętają o tych wydarzeniach. Z okazji dzisiejszej konferencji zostały przygotowane dwie wystawy przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego „Droga do Niepodległości” oraz „Powstanie Wielkopolskie widziane oczami uczniów żyjących w I połowie XXI wieku”, a także wystawa fotograficzno – plastyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych – mówi Jerzy Wójcicki, koordynator projektu.

Z okazji okrągłej rocznicy Wybuchu Powstania wydana została płyta „Źródła do dziejów Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Ostrowskiej ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu”.

Płyta została wydana dzięki wsparciu Stowarzyszenia - Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Każdy region Wielkopolski miał specyficzny udział w Powstaniu. Możemy w Ostrowie szczycić się swoistym preludium, jakim była Republika Ostrowska w listopadzie 1918 roku – mówi Maciej Kowalczyk, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Konferencja zakończyła się prezentacją wybranych stron internetowych „Republika Ostrowska” i „Powstanie Wielkopolskie” oraz fragmentem filmu fabularnego „Republika Nadziei”.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1718