OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dziennikarze u starosty!
29 grudnia 2008 roku

Dziennikarze u starosty!

Starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak spotkał się z dziennikarzami lokalnych i regionalnych mediów na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Wigilijne spotkanie odbyło się 22 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Boże Narodzenie to święta ponad podziałami, podczas których różnice religijne i światopoglądowe przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Są też zawsze czasem pojednania i serdecznych życzeń. To wszystko stanowi o ich znaczeniu i uroku. Na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym z dziennikarzami lokalnych i regionalnych mediów spotkał się starosta ostrowski. Wigilia z dziennikarzami stała się także okazją do towarzyskiej, miłej rozmowy bez codziennego pośpiechu i nerwowego spoglądania na zegarek.

Mam świadomość tego, że nasze dzisiejsze spotkanie jest tylko namiastką tej prawdziwej Wigilii, które spędzicie Państwo w gronie swoich najbliższych. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć wszystkim tu obecnym życzenia wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanej prac. Pracy trudnej, odpowiedzialnej i bardzo potrzebnej. Życzę także wszystkim dziennikarzom i pracownikom mediów oraz ich rodzinom braku kłopotów i trosk, rodzinnego szczęścia i czasu dla siebie, bo zwykle mamy go za mało. Życzę Państwu ponadto abyście Boże Narodzenie spędzili w gronie tych, których kochacie i którzy was kochają. I oczywiście wymarzonych prezentów pod choinkę – życzył dziennikarzom Włodzimierz Jędrzejak.

Starosta podziękował również za konstruktywną współpracę oraz podkreślił rolę i znaczenie współczesnych mediów w procesie informowania społeczeństwa.

Ten rok był naprawdę ciężki, wiele zadań udało nam się zrealizować, wiele jeszcze przed nami. Cieszę się, że dzięki dobrej współpracy z dziennikarzami mogliśmy naszym mieszkańcom przekazać najważniejsze informacje dotyczące naszej pracy, naszych planów i zamierzeń. Jestem przekonany, że te wiadomości są interesujące i oczekiwane przez społeczeństwo, bo przecież dotyczą codziennego życia tutaj w Ostrowie, w powiecie – podkreśla szef powiatowego samorządu.

Dziennikarze i pracownicy ostrowskich mediów podczas składania życzeń życzyli sobie dobrych tematów i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 872