OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wigilia w stajni
30 grudnia 2008 roku

Wigilia w stajni

Zgodnie z tradycją 22 grudnia br. w Gospodarstwie Agroturystycznym Macieja Parzydło we Wtórku odbyła się Wigilia w stajni. Na tegoroczne spotkanie opłatkowe przybyło ponad 100 osób.

Na dwunastu suto zastawionych stołach znalazło się dwanaście potraw przygotowanych przez mamy dzieci ze szkółki jeździeckiej „Złota Podkowa”, działającej przy OKJ Oxer. Zadaniem najmłodszych było przygotowanie wystroju świątecznego, którego najważniejszym elementem był rekordowej długości (300 metrów) kolorowy łańcuch.

W spotkaniu, poza członkami Klubu Jeździeckiego, udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych: starosta Włodzimierz Jędrzejak, prezydent Stanisław Krakowski, przewodniczący Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Śniegowski a także członkowie i przyjaciele Ostrowskiego Centrum Hipoterapii, dzieci korzystające z zajęć terapeutycznych oraz ich rodzice. Wśród gości nie zabrakło wielkiego przyjaciela Klubu Jeździeckiego Oxer i Ostrowskiego Centrum Hipoterapii Andrzeja Morty, komendanta Powiatowej Straży Pożarnej.

Dzieląc się opłatkiem, uczestnicy Wigilii życzyli sobie wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku. Nie zabrakło także podziękowań dla wszystkich „Mikołajów”, którzy wspierali ich w różnych formach w roku mijającym. Najwspanialszy prezent otrzymali od Starosty Ostrowskiego, dzięki któremu do krytej ujeżdżalni można się dostać „suchą nogą” a co ważniejsze można dojechać także wózkiem inwalidzkim.

Po wieczerzy odbyło się wspólne kolędowanie. Zostały odkryte kolejne talenty. Okazało się, że klubowicze nie tylko pięknie śpiewają, ale także grają na instrumentach. Śpiewającym towarzyszyła cała orkiestra składająca się
z gitarzystów, pianisty i flecistki.

Jak mówi stare przysłowie, „Jaka Wigilia taki cały przyszły rok” więc mamy nadzieję, że okaże się prawdziwe, a tegoroczna Wigilia będzie dobrą wróżbą na nadchodzący 2009 rok.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1042