OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nagrodzona Rada
30 grudnia 2008 roku

Nagrodzona Rada

Z okazji zdobycia przez Powiatowe Zrzeszenie LZS I miejsca we Współzawodnictwie Rad Powiatowych Województwa Wielkopolskiego starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak spotkał się z Jerzym Kryjomem, przewodniczącym LZS Rady Powiatowej i Gminnej w Ostrowie Wielkopolskim. Spotkanie odbyło się 23 grudnia br. w Starostwie Powiatowym.

Rada Powiatowa LZS zrzesza 34 jednostki, w jej strukturach działa 108 sekcji sportowych oraz 10 sekcji turystycznych. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Ostrowie Wielkopolskim jest organizatorem i współorganizatorem licznych imprez sportowych - Mistrzostw Drużyn Niezrzeszonych i Zrzeszonych Powiatu Ostrowskiego w piłce nożnej, Mistrzostw Powiatu Drużyn w piłce siatkowej, Małego Memoriału Teodora Anioła w piłce nożnej dla szkół podstawowych, seniorów i juniorów, Ogólnopolskiego Memoriału Bożeny Kurek w tenisie stołowym, Ogólnopolskiego Biegu Olimpijskiego, Memoriału Józefa Russka w biegach, Mistrzostw Powiatu w biegach LA oraz biegach przełajowych, Mistrzostw w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej oraz wielu innych wydarzeń sportowych. W ramach LZS działa Liga Powiatowa w Piłce Nożnej i Siatkowej. W tych dyscyplinach rozgrywane są także zawody halowe.

Bardzo się cieszę, że po raz czwarty otrzymaliśmy to cenne wyróżnienie i zostaliśmy uznani za Najlepszą Radę Powiatową LZS w Województwie Wielkopolskim. Do tej pory byliśmy aż trzykrotnie laureatem Centralnego Konkursu Współzawodnictwa na najlepszą Radę Powiatową. Jesteśmy także nominowani w tym roku przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w kategorii „Najlepsza Rada Powiatowa w Polsce w 2008 Roku”. To powód do ogromnej satysfakcji oraz podejmowania kolejnych sportowych wyzwań – mówi Jerzy Kryjom, przewodniczący LZS Rady Powiatowej i Gminnej w Ostrowie Wielkopolskim .

I zjazd Powiatowego Zrzeszenia LZS odbył się w kwietniu 1999 roku, na którym wybrano przewodniczącego Jerzego Kryjomu. Pełni on tę funkcję do dnia dzisiejszego.

LZS to sportowa wizytówka Powiatu Ostrowskiego, a tradycje tego stowarzyszenia na trwałe wpisały się w historię Ziemi Ostrowskiej. Dzięki pasji i ogromnemu zaangażowaniu wielu wspaniałych działaczy i trenerów zaczęło się tutaj rozwijać wiele dyscyplin sportowych. Działalność LZS jest nie do przecenienia, gdyż promuje sport przede wszystkim w małych miejscowościach. A przecież właśnie tutaj, na dole, w lokalnych klubach rozpoczyna się najważniejsza praca z młodymi ludźmi. Nie bez racji mówi się, że sport jest szkołą życia, kształtuje charakter, uczy zwyciężać
i przegrywać, jest znakomitą alternatywą dla różnorodnych, młodzieńczych pokus. Na pierwszych wychowawcach, trenerach ciąży, zatem ogromna odpowiedzialność.

Sport łączy ludzi na całym świecie, ale w małej wsi czy gminie najbardziej chyba widać jak potrafi integrować wszystkich mieszkańców wokół wspólnego celu i działania. I za tą wspaniałą pracę na rzecz lokalnej społeczności, za radość, która towarzyszy rozgrywkom sportowym, za edukacyjny wymiar sportu chciałbym
z całego serca podziękować Jerzemu Kryjomowi i wszystkim działaczom LZS
– podkreśla Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Ostrowie Wielkopolskim jest także organizatorem liczących się imprez sportowych o charakterze masowym, między innymi Letniej i Zimowej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi Powiatu Ostrowskiego, Ogólnopolskiego Festynu Olimpijskiego, Olimpiady Dzieci Szkół Podstawowych Klas I – III, Grand Prix w tenisie stołowym powiatu ostrowskiego oraz Powiatowego Sportowo – Rekreacyjnego Festynu Rodzinnego.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 925