OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Noworoczne Spotkanie Samorządowców 2009
7 stycznia 2009 roku

Noworoczne Spotkanie Samorządowców 2009

W Święto Trzech Króli mszą św. w kościele p.w Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach rozpoczęło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Samorządowców z terenu Powiatu Ostrowskiego. Gospodarzami uroczystości był Samorząd Powiatowy oraz Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Powiat Ostrowski z satysfakcją odnotowuje wszystkie osiągnięcia środowisk samorządowych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych i społecznych. Cieszy nas każdy sukces naszych przyjaciół samorządowców, przedsiębiorców, sportowców, ludzi kultury i sztuki. Cieszą nas sukcesy naszych mieszkańców i wspaniałej, mądrej młodzieży. Jesteśmy także dumni z własnych osiągnięć, gdyż wszystkie nasze działania podejmujemy dla ludzi i z myślą o ludziach – podkreślił w swoim wystąpieniu starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Na uroczyste obchody Noworocznego Święta Samorządowców zaproszeni zostali parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, prezydenci Ostrowa i Kalisza, burmistrzowie i wójtowie oraz przewodniczący rad miejskich i gminnych z terenu powiatu ostrowskiego, radni wojewódzcy, powiatowi i gminni, starostowie ościennych powiatów, duchowieństwo, dyrektorzy i szefowie powiatowych jednostek i służb, liderzy lokalnej społeczności - przedsiębiorcy, społecznicy, ludzie kultury i sportu oraz media. Po mszy świętej zaproszeni goście udali się do Gimnazjum imienia Polskich Noblistów, gdzie odbyła się druga część uroczystości.

Witając zaproszonych gości burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Bożena Budzik powiedziała między innymi:

Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Szanowni Państwo, Drodzy Goście!

Za nami czar i magia Świąt Bożego Narodzenia, a także radość
z powitania Nowego Roku, w który jak sądzę wchodzimy z nowymi nadziejami i wiarą, że będzie lepszy od tego, który już za nami.

Przy okazji dzisiejszego noworocznego spotkania, które jest zorganizowane w innej formule niż zwykle (wszak gościmy samorządowców z całego powiatu ostrowskiego) mam nadzieję, że choć na chwilę wrócimy do tych chwil radości, ciepła i miłości, które to uczucia towarzyszyły nam przy wigilijnym stole i przy blasku świątecznej choinki.

Jestem zaszczycona, że mogę wraz z Przewodniczącym rady i radnymi Gminy i Miasta gościć Państwa w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce, wyrażając przy tym nadzieję, że wyjedziecie stąd z samymi dobrymi wrażeniami; bo ludzie tu gościnni, solidarni i szczerzy. Bo właśnie ci ludzie; mieszkańcy Gminy i Miasta są naszym największym dobrem, o czym mogłam się przekonać na przestrzeni kilkunastu lat sprawowania zaszczytnej funkcji burmistrza.

Ich mądrość, pracowitość inicjatywa i solidarność na co dzień sprawia, że możemy wspólnie podejmować co raz to nowe wyzwania, a w chwilach trudnych wspólnie pokonywać przeszkody.

To właśnie ludzie tu mieszkający sprawiają, że praca dla nich i z nimi, poza honorem i zaszczytem jest również przyjemnością.

Szanowni Państwo!

Gościmy Was w gminie, której mieszkańcy przed dziesięcioma laty opowiedzieli się za powrotem do macierzy, za powrotem w historyczne granice powiatu ostrowskiego. Nie sposób było o tym fakcie nie wspomnieć – wszak przecież w styczniu 1999 roku objął swoją funkcję pierwszy starosta powiatu i rozpoczęła pracę Rada Powiatu Ostrowskiego, wyłoniona w bezpośrednich wyborach. Jest więc sposobność, aby pogratulować Państwu Jubileuszu 10-lecia służby na rzecz mieszkańców całej powiatowej wspólnoty i życzyć determinacji w realizacji ważnych projektów, które dobrze im się przysłużą.

Korzystam też z okazji, aby podziękować obecnym jak i poprzednim władzom powiatu za dotychczasową współpracę, wierząc przy tym, że możemy ją podnieść na jeszcze wyższy szczebel. Jest bowiem jeszcze wiele do zrobienia, aby mieszkańcy powiatu dostrzegli, że powołanie do życia samorządu powiatowego dziesięć lat temu miało sens. O niedostatkach i potrzebach w tym zakresie wie zapewne Pan Starosta i Rada Powiatu, jak i władze samorządowe poszczególnych gmin.

Jestem jednak przekonana, że dobra atmosfera dotychczasowej współpracy, za którą dziękuję Panu Staroście i Radzie Powiatu Ostrowskiego zaowocuje w przyszłości dobrymi projektami, poprawiającymi warunki życia mieszkańców poszczególnych gmin powiatu ostrowskiego.

Szanowni Goście!

Przybyliście do gminy, która na przestrzeni lat dzięki wysiłkowi całej społeczności lokalnej, dzięki naszym wspólnym staraniom, dzięki podejmowaniu trudnych wyzwań i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań finansowych jest postrzegana jako (skromnie mówiąc) dobrze się rozwijająca.

Staramy się bowiem racjonalnie gospodarować groszem publicznym i być aktywni na polu poszukiwań wsparcia zewnętrznego, notując sukcesy w pozyskiwaniu funduszy przedakcesyjnych, a później skutecznie aplikując o fundusze strukturalne. Emitowaliśmy obligacje komunalne i zaciągaliśmy w części umarzalne i niskooprocentowane pożyczki z Wojewódzkiego czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Poprzez racjonalną politykę podatkową i wdrożony już w 2000-nym roku cały pakiet ulg podatkowych dla przedsiębiorców w perspektywie lat przysparzaliśmy tymi mechanizmami coraz większe wpływy do budżetu gminy. To z kolei pozwalało nam przez lata intensywnie inwestować w różne dziedziny życia ze szczególnym naciskiem na infrastrukturę czy oświatową, czy drogową, czy szeroko rozumianą ochronę środowiska.

Dziś jesteście w jednym z kilku obiektów oświatowych, które zostały w ostatnich latach zmodernizowane i rozbudowane. Systematycznie poprawiamy sieć dróg gminnych, szczególnie w tych rejonach gminy, gdzie te potrzeby i oczekiwania mieszkańców były i są największe.

Zanotowaliśmy też duży postęp w rozwiązywaniu problemów gospodarki wodno-ściekowej w najbardziej zurbanizowanym fragmencie gminy, jakim jest miasto Nowe Skalmierzyce i wieś Skalmierzyce.

Z roku na rok zmienia się wizerunek miasta zauważalny szczególnie dla tych, którzy dawno w nim nie przebywali. Nasi mieszkańcy mogą korzystać z usług na wskroś nowoczesnego ośrodka zdrowia, jak i korzystać w cywilizowany sposób z zakupów na nowym targowisku miejskim.

Przekształcony siedem lat temu w spółkę komunalną zakład budżetowy generuje zyski, dzięki którym przez lata podniósł i poszerzył pakiet usług komunalnych, a już za chwilę będzie przyjmował swoich klientów w nowoczesnym biurowcu wraz z zapleczem socjalnym i garażowym z prawdziwego zdarzenia dla pracowników spółki.

Pakiet zachęt finansowych oraz permanentne prace planistyczne otwierające nowe przestrzenie do inwestowania wraz z kompleksową
i profesjonalną obsługą potencjalnych inwestorów sprawiły, że wielu z nich ulokowało u nas swój kapitał, bądź przeprofilowało i poszerzyło zakres swojej produkcji, dając ludziom pracę w różnych specjalnościach, nie tylko z terenu gminy ale i dużej części południowej wielkopolski.

Szanujemy ich wszystkich i tych małych, i tych średnich, i tych wielkich – bo to sól tej ziemi. Dla udokumentowania tej tezy podam tylko, że inwestor ulokowany w podstrefie Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, która powstała na obszarze 38,65 ha i funkcjonuje od 2006 roku inwestuje w realizowany aktualnie projekt niebagatelne kwoty liczone w setkach milionów euro.

Ten i wiele innych projektów inwestycyjnych realizowanych na terenie naszej gminy jest tą wartością dodaną, która mogła powstać dzięki naszym odważnym, ale i często ryzykownym decyzjom. Wyrobiona dobra marka gminy, dobrze rokuje na przyszłość, bowiem na horyzoncie są kolejni przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w naszej gminie.

Panie i Panowie!

Bolączką naszej gminy jest dotychczasowy przebieg przez Skalmierzyce i miasto drogi krajowej nr 25. Ale i ten problem w najbliższych kilku miesiącach zostanie definitywnie rozwiązany poprzez budowę obwodnicy.
Poza wyprowadzeniem ruchu z centrum gminy, dostrzegamy również kolejne szanse na zagospodarowanie terenów wokół pod przemysł. Jeżeli tylko będzie taka wola właścicieli gruntów to przystąpimy do zmiany ich przeznaczenia, podnosząc tym samym ich wartość i poszerzając zarazem ofertę inwestycyjną.

Szanowni Państwo!

Wcześniej wspomniałam o największym kapitale, jakim dysponuje nasza gmina i wskazałam na pracowitość, przedsiębiorczość i solidarność naszych mieszkańców, którzy w chwilach próby potrafią bezinteresownie podać rękę w potrzebie drugiemu człowiekowi. Takim namacalnym i wręcz policzalnym dowodem solidaryzmu społecznego, był dramat jakiego doświadczyło siedem rodzin spalonego domu we wsi Śliwniki. W tych tragicznych okolicznościach mogłam się przekonać (nie po raz pierwszy) ile w drugim człowieku może być dobroci i ciepła wobec tych, którzy stracili dorobek całego życia, a w tym konkretnym przypadku kogoś najbliższego -dziewiętnastoletniego syna. Życia ludzkiego nikt nie zwróci i to jest nasz największy dramat, który każdego z nas boleśnie dotknął.

Ale życie toczy się dalej i dziś z pewną ulgą mogę stwierdzić, że dzięki ludzkiej solidarności i pomocy finansowej ze strony ludzi dobrego serca, udało nam się odbudować dom, do którego za jakiś czas wrócą poszkodowane rodziny.

Za to, z serca, korzystając z okazji tego spotkania wszystkim dziękuję - jestem bowiem pewna, że wielu z Państwa tu dziś obecnych ma w tym swój udział.

A muszą Państwo wiedzieć, że zły los w minionym roku nas nie oszczędzał, bo dopiero co odbudowaliśmy dom w Śliwnikach, to w wigilię Bożego Narodzenia spłonął budynek jednorodzinny w Skalmierzycach. Na szczęście nie było ofiar w ludziach. Jest oczywiste, że i tej rodziny nie pozostawimy bez pomocy.

Wielce Szanowni Goście!

Wchodzimy w Nowy Rok z nadziejami i życzeniem, aby był lepszy od tego, który już minął.

Ciesząc się ze spotkania z samorządowcami z powiatu ostrowskiego w dziesięciolecie jego powstania, nie ukrywam też swojej radości ze spotkania z przedstawicielami: firm, organizacji społecznych, dyrektorów szkół i przedszkoli, kadry kierowniczej urzędu gminy, radnymi, sołtysami z terenu naszej gminy, z którymi mam zaszczyt spotykać się od wielu lat na naszym gminnym spotkaniu noworocznym.

Życzę więc wszystkim Państwu tu zgromadzonym, życzę nam wszystkim, aby w tym dopiero co rozpoczętym 2009-tym roku zwiększyły się nasze pokłady miłości, życzliwości i zwykłej ludzkiej dobroci. Okazujmy te piękne uczucia nie tylko od święta, ale również na co dzień. Niech spełnią się nam wszystkim marzenia i te prywatne, i te zawodowe. Niech nie zabraknie nam wiary i determinacji szczególnie wtedy, kiedy jest nam najtrudniej.

Następnie głos zabrał starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak.

Szanowna pani Burmistrz, Drodzy Przyjaciele!

Jestem zaszczycony, że możemy po raz kolejny - w wieczór Trzech Króli - spotkać się w tak znakomitym gronie na dorocznym Spotkaniu Samorządowców Powiatu Ostrowskiego – tym razem na gościnnej Ziemi Skalmierzyckiej.
Wielki to dla mnie honor i zaszczyt podejmować tutaj wspólnie z gospodarzami tej pięknej i gospodarnej gminy, liderów lokalnej społeczności – ludzi mądrych, pracowitych, wrażliwych i skutecznych w swoich działaniach.

Szanowni Państwo !

Powiat Ostrowski z satysfakcją odnotowuje wszystkie osiągnięcia środowisk samorządowych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych i społecznych. Cieszy nas każdy sukces naszych przyjaciół samorządowców, przedsiębiorców, sportowców, ludzi kultury i sztuki. Cieszą nas sukcesy naszych mieszkańców i wspaniałej, mądrej młodzieży.
Jesteśmy także dumni z własnych osiągnięć, gdyż wszystkie nasze działania podejmujemy dla ludzi - i z myślą o ludziach. Pozwólcie, że przy tej szczególnej okazji powiem o kilku najważniejszych aspektach naszej powiatowej działalności, tym bardziej, że powiaty w Polsce obchodzą właśnie okrągły jubileusz 10-lecia swojego istnienia.

To dobry moment, aby zastanowić się nad rolą samorządu powiatowego, a także podsumować dotychczasowe dokonania.
Jestem głęboko przekonany, że minione 10 lat to był czas wytężonej pracy. Inwestowaliśmy w szkoły, szpital, drogi, chodniki, domy pomocy społecznej, bezpieczeństwo i walkę z bezrobociem. Przeznaczyliśmy na ten cel 43 miliony złotych, a z funduszy zewnętrznych – krajowych i unijnych pozyskaliśmy na te zadania dodatkowo 42 miliony.
Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że samorząd powiatowy nie przespał tego czasu i wykorzystał go najlepiej jak potrafił.

Chciałbym państwu przybliżyć najważniejsze inwestycje realizowane w ostatnim czasie na terenie powiatu ostrowskiego.

Po pierwsze obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego !!!

To inwestycja, na którą mieszkańcy miasta i powiatu czekali ponad 30 lat. W czerwcu 2008 roku symbolicznie wbiliśmy łopatę na budowie, a dzisiaj wylewany jest już asfalt na pierwszym odcinku. Obwodnica to nie tylko wyprowadzenie z miasta uciążliwego transportu, ale również otwarcie nowych, jakże potrzebnych terenów inwestycyjnych. Warto dodać, że w związku z budową obwodnicy Powiat Ostrowski podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pilotażowe w skali kraju porozumienie o wspólnej realizacji tej inwestycji.

I właśnie za ten projekt zdobyliśmy prestiżowy tytuł Samorządowy Lider Zarządzania 2008. Doceniono nas za nowatorskie rozwiązania wdrożone przy realizacji tej inwestycji.

Chciałbym w tym miejscu jeszcze raz podkreślić - nigdy nie twierdziłem, że to Starostwo buduje obwodnicę Ostrowa. Powtarzam jednak i powtarzać będę, że dzięki naszym staraniom, przeprowadzonym konsultacjom społecznym, dzięki rozmowom z mieszkańcami, przez grunty których obwodnica przebiega - inwestycja została przyspieszona o kilka lat !!! Nam udało się doprowadzić do rozpoczęcia tej inwestycji. I to jest niewątpliwie sukces powiatu ostrowskiego.

Do innych równie ważnych zadań zaliczam gruntowną modernizację powiatowego szpitala. Oddaliśmy do użytku supernowoczesny Oddział Patologii Noworodka, Oddział Paliatywny, profesjonalny Szpitalny Oddział ratunkowy oraz wspaniały - w ocenie specjalistów najlepszy w południowej Wielkopolsce - Oddział Położniczy.

Przygotowujemy się do utworzenia nowoczesnego Centrum Kardiologicznego. W tym roku chcemy oddać do użytku Poradnię Specjalistyczną. Ogromne pieniądze zaangażowaliśmy w standaryzacje Domów Opieki Społecznej. Na przełomie stycznia i lutego oddamy do użytku nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy.

Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy w życie Oświatowy Program Inwestycyjny. Na modernizację, remonty i wyposażenie szkół przeznaczyliśmy ponad 10,5 miliona złotych. Dziś każda powiatowa placówka ma swojego oświatowego partnera za granicą, a uczniowie wyjeżdżają na międzynarodowe szkolenia, staże i praktyki zawodowe, które kończą się europejskim certyfikatem.

W listopadzie 2008 roku oddaliśmy do użytku nową siedzibę dla Zespołu Szkół Muzycznych – była to inwestycja bardzo oczekiwana przez uczniów, nauczycieli, a przede wszystkim przez całe środowisko muzyczne naszego regionu. Wspólnie cieszymy się z tego sukcesu.

Pragnę podkreślić, że za działania edukacyjne powiat ostrowski po raz kolejny otrzymał prestiżowe wyróżnienie „Samorząd na 6”. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w Wielkopolsce i tym samym znaleźliśmy się w gronie 16 laureatów tego ogólnopolskiego konkursu. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że nasza polityka edukacyjna oceniana była między innymi przez dyrektorów powiatowych szkół. I oni wystawili nam celującą ocenę.

Myślę, że dla mnie, dla wicestarosty Krzysztofa Rasiaka, Zarządu Powiatu oraz radnych jest to powód do największej satysfakcji.
Zmodernizowaliśmy w sumie 32 km dróg, wybudowaliśmy 13 km chodników, a właściwie ciągów rowerowo-pieszych. Komuś może się wydawać, że to mało, ale proszę zwrócić uwagę, że wcześniej budowano zaledwie kilkusetmetrowe odcinki.

Szanowni Państwo!

Ogromnie cieszy mnie fakt, że nasza polityka inwestycyjna, edukacyjna i społeczna jest doceniana i uznawana nie tylko przez Mieszkańców Powiatu Ostrowskiego, ale także na arenie ogólnopolskiej. Powiat Ostrowski jest laureatem wielu prestiżowych konkursów.
W rankingu prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich od lat zajmujemy wysoką lokatę. W Polsce jest ponad 370 powiatów, a my lokujemy się w pierwszej piętnastce.

Powiat Ostrowski od kilku lat znajduje się w gronie finalistów Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

Te wyróżnienia traktuje nie tylko w kategoriach osobistego sukcesu, ale także uznania dla wszystkich, z którymi pracowałem na taki właśnie wizerunek powiatu ostrowskiego – powiatu gospodarnego, aktywnego i zarządzanego mądrze, bo ponad partyjnymi podziałami.

Sądzę, że dobrze przepracowaliśmy ten czas, co nie znaczy, że teraz można spocząć na laurach - drogi, szpital, szkoły, to przysłowiowy „worek bez dna”. Ale udowodniliśmy naszą pracą, dobrym, zgodnym współdziałaniem na forum Rady Powiatu, że potrafimy być skuteczni.

Oczywiście nie wszystko udało się zrealizować. Dla mnie największym rozczarowaniem był fakt, ze do dnia dzisiejszego nie zostały przez nasze państwo uruchomione środki unijne na działania inwestycyjne.
Od 2007 roku Polska nie uruchomiła tych funduszy, między innymi z powodu niedostosowania polskich norm do prawodawstwa unijnego, głównie w zakresie ochrony środowiska.
Dla samorządów oznacza to zamrożenie wielu jakże potrzebnych inwestycji. Oczekiwałbym od rządu i parlamentu sprawnego, skutecznego i szybkiego działania w tym zakresie. Chcielibyśmy unijne pieniądze wykorzystać na duże, kosztowne, inwestycje – takie jak budowę dróg czy modernizacja szpitala. Wiemy jak pisać wnioski unijne, pod względem merytorycznym zawsze jesteśmy oceniani bardzo wysoko. Lata 2004 – 2006 pokazały jak nasz samorząd potrafił skutecznie wykorzystać te fundusze. Jak już mówiłem było tego ponad 42 miliony złotych. Teraz również jesteśmy przygotowani, mamy wypełnione i złożone wnioski, tylko wciąż nie ma decyzji dotyczącej uruchomienia funduszy.

I to jest największa bolączka polskich samorządów. Gdyby fundusze unijne spłynęły, to już dziś moglibyśmy rozpoczynać budowę drogi Ostrów – Raszków - Koryta, dokończyć budowę poradni specjalistycznej, zaopatrzyć powiatowy szpital w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i medyczny. Na wszystko mamy przygotowane wnioski. I niestety ciągle czekamy na decyzję Warszawy.

Szanowni Państwo!

Nie chciałbym kończyć mego wystąpienia w tak pesymistycznym nastroju. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że miniony rok, minione 10 lat uważam za bardzo udane dla samorządu powiatowego i dla powiatu ostrowskiego.

Jest takie stare, mądre przysłowie: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Sądzę, że udowodniliśmy, że potrafimy działać dla dobra naszych mieszkańców. Chciałbym za to podziękować wszystkim radnym oraz moim współpracownikom. Mam silne przekonanie, że pracowałem i pracuję z profesjonalistami, ludźmi mądrymi i aktywnymi.

Dziękuję również za znakomitą współpracę wszystkim włodarzom gmin i przedsiębiorcom z naszego powiatu. Odbyłem dziesiątki spotkań, niekiedy trudnych, gdzie trzeba było rozwiązywać szereg problemów. Ale zawsze były to spotkania oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Chciałbym w tym miejscu gorąco podziękować wszystkim firmom, które dołożyły swoją cegiełkę do zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego na potrzeby powiatowego szpitala. Przedsiębiorcy z Powiatowej Rady Biznesu wyasygnowali na ten cel ponad 170 tyś. zł.
To pokazuje ich wielką ofiarność i zrozumienie potrzeb mieszkańców powiatu ostrowskiego. Jestem im bardzo wdzięczny i w imieniu całej lokalnej społeczności za ten dar serca serdecznie raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję również Stowarzyszeniu Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski, które każdego roku wspiera powiatowy szpital, zakupując niezbędny sprzęt.

Drodzy Przyjaciele !

Chciałbym przypomnieć, że w minionym roku po raz pierwszy z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego przyznaliśmy tytuły „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego” w kategorii Przedsiębiorca, Młody Talent, Osobowość, Społecznik i Partner Zagraniczny.

Chcieliśmy w ten sposób wyróżnić i uhonorować te osoby, które tworzą i wzbogacają lokalna wspólnotę. Które swoją dobrą pracą, talentem, zaangażowaniem, pasją promują nasz powiat w kraju i za granicą.

W naszym działaniu bowiem ważne są nie koalicje polityczne, ale praca ponad wszelkimi podziałami. Dlatego też otwarcie i przyjaźnie podchodzimy do wszystkich inicjatyw kreowanych przez różnorodne środowiska, a szeroka współpraca z przedsiębiorcami, rolnikami, społecznikami, młodzieżą jest podstawą naszej działalności.

Zapraszam wszystkich Państwa do wspierania i wzbogacania kolejnych samorządowych działań.

Życzę jednocześnie zdrowia i siły, aby pokonać wszystkie trudności. Wiary w to, że warto mieć marzenia i warto je realizować. Dobrych i mądrych wyborów, życzliwości i zrozumienia od ludzi, bo wówczas wszystko staje się możliwe. A przede wszystkim Dobrego i Spokojnego Nowego Roku.

Podczas uroczystości przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Piotr Walkowski oraz wiceprzewodniczący – Marek Michalczak i Zygmunt Lubieniecki wręczyli obecnym na spotkaniu gościom medale wybite z okazji 10-lecia Powiatu Ostrowskiego.

Przyznano je następującym osobom:

 1. Leszek Aleksandrzak – Poseł na Sejm RP

 2. Andrzej Grzyb - Poseł na Sejm RP

 3. Józef Racki - Poseł na Sejm RP

 4. Adam Rogacki- Poseł na Sejm RP

 5. Witold Sitarz- Poseł na Sejm RP

 6. Jarosław Urbaniak- Poseł na Sejm RP

 7. Piotr Kaleta – Senator RP

 8. Piotr Florek -Wojewoda Wielkopolski

 9. Stanisław Napierała – ksiądz Biskup ordynariusz diecezji kaliskiej,

 10. Ksiądz Kanonik Edward Wawrzyniak- proboszcz parafii p.w. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach

 11. Przemysław Pacia - Wicewojewoda Wojewoda

 12. Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 13. Wojciech Jankowiak -Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

 14. Lech Dymarski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 15. Rafał Żelanowski- Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 16. Janusz Pęcherz - Prezydent Kalisza

 17. Adela Przybył-Przewodnicząca Rady Miejskiej Kalisza

 18. Krzysztof Nosal – Starosta Powiatu Kaliskiego

 19. Sławomir Czapski – Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

 20. Leszek Kulka – Starosta Powiatu Krotoszyńskiego

 21. Stanisław Szczotka – Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego

 22. Piotr Lech – Starosta Powiatu Milickiego

 23. Cezary Sierpiński – Przewodniczący Rady Powiatu Milickiego

 24. Zbigniew Potyrała – Starosta Powiatu Oleśnickiego

 25. Marian Horbacz – Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego

 26. Lech Janicki – Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego

 27. Adam Mickiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Ostrzeszowskiego

 28. Michał Karalus – Starosta Powiatu Pleszewskiego

 29. Mirosław Kuberka – Przewodniczący Rady Powiatu Pleszewskiego

 30. Radosław Torzyński – Prezydent Miasta Ostrów Wlkp.

 31. Bożena Budzik – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 32. Józef Wajs – Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów

 33. Piotr Kuroszczyk – Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski

 34. Przemysław Kaźmierczak – Wójt Gminy Przygodzice

 35. Ryszard Taciak - Przewodniczący Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 36. Kazimierz Sipka - Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 37. Andrzej Matyba -Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków

 38. Jan Prokop -Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów

 39. Piotr Śniegowski -Przewodniczący Rady Gminy Ostrów Wielkopolskiego

 40. Wacław Kieremkampt -Przewodniczący Rady Gminy Przygodzice

 41. Arkadiusz Wojtczak - Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice

 42. Krzysztof Bochen - Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

 43. Krzysztof Nadera– Komendant Powiatowy Policji

 44. Andrzej Morta – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

 45. Dariusz Hyhs – Powiatowy Lekarz Weterynarii

 46. Andrzej Biliński - Powiatowy Inspektor Sanitarno- Epidemiologiczny

 47. Adam Wolf - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wzruszającym momentem uroczystości było wystąpienie przedstawicieli rodzin ze wsi Śliwniki, które w grudniu podczas tragicznego pożaru wielorodzinnego domu straciły cały swój dobytek. Mieszkańcy na ręce burmistrz Bożeny Budzik i wiceburmistrza Zdzisława Mielczarka złożyli podziękowania dla wszystkich, którzy w tych trudnych chwilach wspomogli pogorzelców.

Po części oficjalnej zaproszeni goście mogli wysłuchać i obejrzeć znakomity program artystyczny przygotowany przez uczniów Gimnazjum imienia Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach. Noworoczna szopka rozbawiła i rozgrzała publiczność, a uczniowie za swój występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Spotkanie Samorządowców zakończyło się uroczystym toastem wzniesionym przez Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego.

Noworoczne Spotkania Samorządowców stały się już tradycją. Pierwsze odbyło się już po roku funkcjonowania powiatu, 6 stycznia 2000 roku w Raszkowie. I było nam tak dobrze w tej dużej, samorządowej rodzinie, że postanowiliśmy spotykać się co roku. Od tamtej pory takie Noworoczne Spotkania odbywają się za każdym razem w innej gminie. Jest to doskonała okazja, aby podsumować rok, podziękować sobie wspólnie za wykonaną pracę, podzielić się doświadczeniami oraz wspólnie uczcić początek nowego roku. Szanowni Państwo, Drodzy Goście, Drogie Koleżanki i Koledzy. Pozwólcie, że w imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych wzniosę toast za Państwa pomyślność, realizację wszystkich planów – zarówno tych zawodowych jak i osobistych. Życzę również wiary i nadziei, że wszystkie nasze plany i marzenia się spełnią. Szanowni Państwo na progu roku 2009 życzę optymizmu, i tego, aby ten rok zapisał się jako najlepszy. Takie pozytywne nastawienie pozwoli nam wspólnie przetrwać trudne chwile i stworzyć dużo dobra, które będzie służyło naszym mieszkańcom. Wszystkiego najlepszego – podkreślił w swoim wystąpieniu mówi Piotr Walkowski.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1292