OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Arek stypendysta Ministra Kultury
9 stycznia 2009 roku

Arek stypendysta Ministra Kultury

Arek Kątny – młody kompozytor i wirtuoz marimby otrzymał stypendium Ministra Kultury. Artysta jest uczniem Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Wniosek stypendialny został przygotowany przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego.

Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” przeznaczony jest do młodych, polskich artystów (do 35 roku życia), którzy mogą wykazać się wybitnymi osiągnięciami w reprezentowanych przez siebie dziedzinach sztuki (film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr, krytyka artystyczna).

Celem programu jest umożliwienie młodym twórcom dokonania znaczącego kroku w ich karierze artystycznej. Ze środków stypendialnych mogą być sfinansowane: konkretny projekt artystyczny, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej oraz studia, staże i rezydencje zagraniczne. Arek Kątny w ostatnich latach miał bardzo duże osiągnięcia. Występował na krajowych i międzynarodowych koncertach między innymi w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii. Specjalizuje się w grze na perkusji i marimbie. Cieszę się, że ten program, w którym wspólnie uczestniczyliśmy wspomoże jego dalszą karierę i artystyczny rozwój. Myślę, że jego marzenie, czyli nagranie płyty, się spełni – wyjaśnia Robert Kaczmarek z Wydziału Edukacji, autor wniosku stypendialnego.

Maksymalna kwota stypendium wynosi 40.000 zł. Taką właśnie kwotę w dziedzinie „muzyka” przyznano Arkadiuszowi Kątnemu – wychowankowi Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Stypendium „Młoda Polska” jest dla mnie bardzo dużym i szczególnym wyróżnieniem. To uhonorowanie mojej dotychczasowej pracy i przełom w dalszej pracy twórczej. Dzięki stypendium będę mógł zakupić odpowiedni sprzęt i nawiązać kontakty z reżyserami i telewizją, co pozwoli mi pisać muzykę do obrazów filmowych. Najbliższe moje plany to pomyślne zdanie matury i egzaminu na Akademię Muzyczną. Chciałbym również wydać swoje kompozycje oraz nagrać płytę – mówi Arkadiusz Kątny

Za otrzymane pieniądze młody artysta chce kupić komputer, mikser cyfrowy, mikrofony, głośniki, słuchawki i odpowiednie oprogramowanie, które konsultował z profesor Ammy Knoles z Uniwersytetu w Kalifornii.

Arek to nasz największy talent muzyczny, młody artysta z ogromnymi osiągnięciami. Myślę, że pomoc, jaką udzielił mu Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego jest bardzo ważna. Dzięki wskazaniu drogi pozyskania stypendium, Arek będzie mógł poprawić swoją bazę instrumentalną i dalej rozwijać swoje znakomite umiejętności – podkreśla Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

Do programu stypendialnego Młoda Polska w tegorocznej edycji wpłynęło około 350 wniosków, ostatecznie komisja konkursowa przyznała 80 stypendiów. Arek Kątny jest jednym z niewielu, któremu przyznano stypendium w maksymalnej kwocie.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 970