OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Utalentowani kompozytorzy
9 stycznia 2009 roku

Utalentowani kompozytorzy

Koncert młodych ostrowskich kompozytorów odbył się w miniony czwartek, 8 stycznia w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

W programie bardzo interesującego koncertu znalazły się prawykonania utworów skomponowanych przez młodych adeptów sztuki kompozycji – Huberta Ampuły, Eryka Belli, Arkadiusza Kątnego, Wojciecha Michno, Piotra Walczaka, Piotra Zuchowskiego oraz gościa specjalnego, absolwenta szkoły, Łukasza Godyli. Młodzi kompozytorzy pracują pod kierunkiem profesora Andrzeja Bączyka.

Od 6 lat mam przyjemność prowadzić zajęcia w zakresie kompozycji. Jest to dla mnie praca fascynująca, ale także odpowiedzialna i wyjątkowa, ponieważ kompozycji tak naprawdę nie sposób nauczyć. Kompozytorem trzeba się niestety urodzić. Mogę ewentualnie ukierunkować młodego twórcę i pomóc mu w jego wyobraźni kompozytorskiej i w ujęciu jego wizji formy muzycznej. Można także dopomóc w sposobie zapisu utworu. Tylko tyle, i aż tyle – wyjaśnia Andrzej Bączyk.

W przeszłości kompozytor był również muzykiem. Dopiero czasy współczesne przyniosły okres specjalizacji, gdzie muzycy podzieli się na kategorię kompozytorów i odtwórców. Na czwartkowym koncercie powrócono niejako do stanu początkowego, gdyż w dużej mierze kompozytorzy byli wykonawcami swoich utworów.

W tej formie i w takim zakresie jest to pierwsze tego typu wydarzenie muzyczne w naszej szkole. Jest to koncert uczniów i absolwentów naszej szkoły. Pojawia się tutaj między innymi nazwisko Łukasza Godyli, który obecnie studiuje na Akademii Muzycznej. Warto podkreślić, że na zajęcia nadobowiązkowe w zakresie kompozycji, które prowadzi Henryk Andrzej Bączyk uczęszczają uczniowie I i II stopnia, czyli jakby szkoły „podstawowej” i „średniej” – mówi Piotr Słociński, wicedyrektor ZSM.

Sala koncertowa wypełniona była po brzegi, organizatorzy koncertu do ostatniej chwili dostawiali krzesła. Wśród publiczności byli uczniowie, przyjaciele i rodzice artystów, pedagodzy oraz starosta ostrowski.

Z wielką przyjemnością wysłuchałem koncertu tych młodych twórców. Odłożyłem inne obowiązki, aby w tym szczególnym dniu być razem z nimi. Szczerze i serdecznie kibicuję naszej młodzieży. Oni są naprawdę utalentowani i mądrzy. Ogromnie się cieszę, że po tylu latach gnieżdżenia się w ciasnych salkach przy ul. Wolności mają nareszcie do dyspozycji wspaniała warunki do nauki i pracy. Gratuluję panu Andrzejowi Bączykowi, gratuluję młodym kompozytorom. Jestem z nich dumny, to był naprawdę cudowny koncert – mówi Włodzimierz Jędrzejak.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 799