OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ranking szkół
12 stycznia 2009 roku

Ranking szkół

Po raz pierwszy w jedenastym już zestawieniu Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, który został ogłoszony przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”, znalazły się aż cztery jednostki oświatowe z powiatu ostrowskiego. Jak podkreśla wicestarosta Krzysztof Rasiak, najwyżej został oceniony Zespół Szkół Technicznych, który może się pochwalić największą liczbą laureatów i finalistów w olimpiadach tematycznych.

Najlepsze szkoły w Polsce wybrane zostały na podstawie reprezentacji uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Sukcesy szkół mierzone są proporcjonalnie do liczby uczniów.

W rankingu najwyżej z terenu powiatu został oceniony Zespół Szkół Technicznych, który może się pochwalić największą liczbą laureatów i finalistów w olimpiadach tematycznych. Bardzo się cieszymy, że nasza szkoła techniczna w rankingu osiągnęła najlepszy wynik w Wielkopolsce - poprzedzają ją tylko licea. Kolejne ostrowskie szkoły to II Liceum Ogólnokształcące im. W. Reymonta, Zespól Szkół Budowlano – Energetycznych oraz Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU. To, że osiągnęliśmy w tym roku tak wysokie notowania w szkołach zawodowych jest między innymi efektem naszej polityki edukacyjnej. Od lat w ramach programów unijnych kierujemy naszą młodzież na międzynarodowe staże i praktyki zawodowe. Jak widać przynosi to określone efekty – informuje Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

W tegorocznym zestawieniu zostały uwzględnione 384 placówki, które miały, co najmniej dwóch uczniów, którzy zdobyli tytuł laureata lub finalisty olimpiady. Szkół, które miały jednego finalistę lub laureata, było w tym roku 378.

Wysokie notowania w rankingu wielkopolskim to duże osiągnięcie, ale nie ukrywam, że chcielibyśmy, aby nasi uczniowie w zestawieniu ogólnopolskim osiągali wyższe pozycje. Cały czas pracujemy nad systemem pracy z uczniem zdolnym. Myślę, że metody pracy wypracowane w poszczególnych szkołach pozwolą na osiąganie jeszcze lepszych wyników w kolejnych latach. Uważam, że jeżeli zostanie wypracowana odpowiednia formuła pracy z grupami uczniów zdolnych, to wyniki na olimpiadach na szczeblu centralnym będą jeszcze wyższe – mówi Krzysztof Rasiak

O ostatecznej pozycji placówki w rankingu decydował wynik wyliczony według specjalnego wzoru wiążącego liczbę uczniów z liczbą laureatów i uczniów olimpiad oraz z liczbą samych konkursów wiedzy.

Świat popychają ludzie zdolni. Musimy dbać o zdolnych uczniów w szkołach i sprawiać by kształcili się na naszych uczelniach. Miejsce szkoły w naszym zestawieniu zależy od sukcesów jej podopiecznych. Kryteria rankingu są bardzo czytelne. Decyduje liczba uczniów, którzy są laureatami i finalistami olimpiad – tłumaczy w artykule w Rzeczpospolitej, prof. Tomasz Borecki, przewodniczący Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2009.

Lista ogólnopolskich konkursów wiedzy, których wyniki były brane pod uwagę przy układaniu zestawienia najlepszych szkół:

 1. Olimpiada Artystyczna
 2. Olimpiada Astronomiczna
 3. Olimpiada Biologiczna
 4. Olimpiada Chemiczna
 5. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra
 6. Olimpiada Filozoficzna
 7. Olimpiada Fizyczna
 8. Olimpiada Geograficzna
 9. Olimpiada Historyczna
 10. Olimpiada Informatyczna
 11. Olimpiada Języka Angielskiego
 12. Olimpiada Języka Białoruskiego
 13. Olimpiada Języka Francuskiego
 14. Olimpiada Języka Łacińskiego
 15. Olimpiada Języka Niemieckiego
 16. Olimpiada Języka Rosyjskiego
 17. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 18. Olimpiada Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939r.
 19. Olimpiada Techniki Samochodowej
 20. Olimpiada Matematyczna
 21. Olimpiada Teologii Katolickiej
 22. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 23. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 24. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
 25. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 26. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 27. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 28. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
 29. Olimpiada Wiedzy o UE
 30. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
 31. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu
 32. Olimpiada Wiedzy Technicznej
 33. Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki
 34. Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego
 35. Olimpiada Innowacji Technicznych

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2009
– pozycje naszych jednostek oświatowych

137 miejsce - Zespół Szkół Technicznych
157 miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. W. Reymonta
220 miejsce - Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych
308 miejsce - Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Najlepsze Szkoły w Województwie Wielkopolskim
– pozycje naszych jednostek oświatowych

6 miejsce - Zespół Szkół Technicznych
9 miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. W. Reymonta
13 miejsce - Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych
20 miejsce - Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 2089