OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowa droga Bogdaj-Garki
8 sierpnia 2016 roku

Nowa droga Bogdaj-Garki

W sumie ponad milion złotych kosztowała modernizacja drogi powiatowej: Bogdaj – Garki. Droga uczęszczana głównie przez mieszkańców wsi Bogdaj przez wiele lat była w katastrofalnym stanie. Powiat Ostrowski realizował to zadanie w cyklu dwuletnim, przy wsparciu Gminy Sośnie.

Uroczyste otwarcie drogi nastąpiło 6 sierpnia 2016r. w Bogdaju. Przecięcia wstęgi dokonali: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, Radny Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke, Wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, Przewodniczący Rady Gminy Sośnie Mirosław Ostojak oraz Sołtys Wsi Bogdaj Danuta Zielezińska. Zakończenie inwestycji było dla mieszkańców wielkim wydarzeniem ponieważ, przed remontem droga była w opłakanym stanie.

zdjecie

zdjecie

-„Przez lata były tu takie dziury, że nie dało się przejechać, a musimy tędy dojeżdżać do pracy, do najbliższego miasta Odolanowa. To połączenie jest ważnie nie tylko dla mieszkańców Bogdaju, ale również dla mieszkańców Możdżanowa czy Szklarki” - podkreśla Danuta Zielezińska, Sołtys Bogdaju.

Trasa Bogdaj – Garki stanowi dla mieszkańców jedyne połączenie z Odolanowem i Ostrowem Wielkopolskim, siedzibą powiatu. Modernizacja miała również na celu podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

zdjecie

Przypomnijmy, że w 2015 roku zrealizowano pierwszy etap modernizacji drogi powiatowej: Bogdaj – Garki. Wówczas wyremontowano najbardziej zniszczony 2-kilometrowy (2,2km) odcinek od strony Bogdaju. W tym roku zadanie ukończono, modernizując kolejne 2 km (2,25km) trasy Garki – Bogdaj.

- „Kiedy rozpoczynaliśmy to zadanie nie do końca wierzyłem, że się uda, bo stan drogi był fatalny, a koszty modernizacji duże, przekraczające milion złotych. Dzięki współpracy z Gminą Sośnie, która przeznaczyła na ten cel 400.000 zł zadanie zostało zrealizowane, a przed nami pozostał jedynie do zrealizowania krótki odcinek na terenie Gminy Odolanów” – mówi Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

- „Trzeba podkreślić, że bez współpracy z poszczególnymi gminami wielu inwestycji na drogach powiatowych nie udało by się zrealizować. Gminy partycypują w kosztach, dokładając 1/3 wartości – wyjaśnia wicestarosta Roman Pacholczyk.

zdjecie

Zeszłoroczne prace z budżetu Powiatu Ostrowskiego pochłonęły 400 tysięcy złotych, natomiast Gmina Sośnie dołożyła 200 tysięcy złotych. Drugi etap, realizowany w 2016 r. kosztował 442.000. zł z czego 265.200 zł przeznaczył Powiat Ostrowski, a 176.800 zł Gmina Sośnie.

- „Myślę, że mieszkańcy tak długo na tę drogę czekali, bo problemem były środki finansowe, które w pierwszej kolejności przeznaczane były na bardziej uczęszczane drogi powiatowe” – mówi Stanisław Budzik, Wójt Gminy Sośnie.

Tegoroczne prace drogowe prowadzone były głównie w lipcu. Zakres robót obejmował: frezowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, a następnie ułożenie nowej nawierzchni ścieralnej o gr. 4cm z betonu asfaltowego. Ponadto na całej długości przebudowanej drogi po obu stronach utwardzono pobocza.

zdjecie

Uroczyste otwarcie do użytku nowej drogi wpisało się w wielkie lokalne święto pn. „Bogdajskie lato”. W ramach imprezy rozegrany został turniej piłkarski, w którym puchary i nagrody ufundował Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wójt Gminy Sośnie oraz Starosta Ostrowski. W kategorii juniorów (10-15 lat) zwyciężył zespół z Bogdaju a w kategori seniorów (pow. 15 lat) zespół z Ciesyna. Pani sołtys złożyła podziękowania dla zasłużonych mieszkańców wsi, a dla wszystkich przygotowano wspólną biesiadę.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

Odwiedzin: 543