OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Koncert Noworoczny
12 stycznia 2009 roku

Koncert Noworoczny

Rosyjska Gala Operowa, muzyka Johanna Straussa oraz Błękitna Rapsodia Gershwina znalazły się w programie Koncertu Noworocznego w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, który odbył się w miniony piątek, 9 stycznia w Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie. Publiczność zgotowała wspaniałym muzykom owację na stojąco.

Muzyczną służbę w Wojsku Polskim orkiestra rozpoczęła 62 lata temu. Szczyci się znakiem biało – czerwonej szachownicy – symbolu lotnictwa polskiego i z dumą reprezentuje ten rodzaj wojsk w kraju oraz za granicą. Dając nieliczną ilość koncertów położyła wielkie zasługi w popularyzowaniu światowych standardów muzycznych oraz utworów patriotycznych na trwałe zapisanych w tradycjach muzycznych Wojska Polskiego. Orkiestra korzystnie prezentuje się w musztrze paradnej, której układy zawierają symbolikę rodzaju Sił Zbrojnych. Utrzymuje bliskie kontakty z instytucjami artystycznymi Poznania i regionu, a także cenionymi kompozytorami. Od roku 2002 kapelmistrzem orkiestry jest mjr Paweł Joks.

Ogromnie się cieszę, że mogę po raz kolejny wystąpić w Ostrowie przed swoją rodzimą publicznością. Nigdy nie zapominam, że wywodzę się z tej ziemi, że w tej szkole stawiałem swoje pierwsze muzyczne kroki. A Państwa aplauz i owacje są dla mnie i dla moich muzyków najwyższą nagrodą i satysfakcją. Gramy przeczcież przed naszymi profesorami, a to szczególne zobowiązanie – podkreśla Paweł Joks.

W programie koncertu publiczność usłyszała Marsza Florentyńskiego Juliusa Fucika, Rosyjską Galę Operową (Czajkowskiego, Musssorgskiego, Rimskiego Korsakowa, Borodina), ale prawdziwą rewelacją wieczoru była Błękitna Rapsodia G. Gershwina, w której solo na fortepianie zagrał także ostrowianin, Maciej Pabich.

Wzruszenie odbiera mi głos, tylu znajomych ludzi dzisiaj tutaj spotkałem. Wywodzę się z tej szkoły i mam to szczęście, że jest tu dziś obecna moja pani profesor, u której stawiałem pierwsze kroki na fortepianie, i której zawdzięczam chyba najwięcej. Jest to pani Irena Stodolna – mówi wzruszony artysta.

Maciej Pabich jest laureatem wielu prestiżowych międzynarodowych konkursów, posiada tytuł doktora i wykłada na poznańskiej Akademii Muzycznej. W ubiegłym roku zagrał koncert z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcja Jerzego Maksymiuka. Jego prawykonanie utworu Franza Ksawerego Schabrelki wzbudziło szczery podziw mistrza.

W swej ponad półwiecznej historii, muzycy „Lotniczej – Reprezentacyjnej” zdobyli wiele wyróżnień i nagród – wojskowych i muzycznych. Wielokrotnie koncertowali za granicą w niemal całej Europie między innymi w Belgii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech i Danii. Za wielkie wyróżnienie dla orkiestry uznać można fakt, że w roku 1993 jako pierwsza w Siłach Zbrojnych RP – Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych koncertowała w Watykanie dla swojego rodaka – Papieża Jana Pawła II. Noworoczny Koncert w Ostrowie odbył się pod patronatem starosty ostrowskiego, który po zakończonym koncercie zaprosił wszystkich na noworoczny toast.

Dziękuję za ten przepiękny koncert. Dzięki wam przenieśliśmy się w magiczny świat cudownych dźwięków. Jestem zaszczycony, że po raz kolejny mogę gościć w naszym powiecie tak znakomitych artystów. I cieszę się, że koncert mógł się odbyć w nowej siedzibie Zespołu Szkół Muzycznych. To dla mnie prawdziwa satysfakcja, że nasi wspaniali absolwenci, wielcy i uznani artyści mogli na własne oczy przekonać się, jak zmieniła się ta szkoła, i jakie fantastyczne warunki do nauki i pracy ma teraz młodzież i nauczyciele. Dziękuje panu dyrektorowi Robertowi Matuszewskiemu za zorganizowanie tego przepięknego wydarzenia muzycznego. Wszystkim Państwu składam życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku i do zobaczenia na kolejnych koncertach – życzył starosta Włodzimierz Jędrzejak

Wśród zaproszonych gości była również Małgorzata Bednarek, starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej (Region Wielkopolska).

Zwiedziłam nowy obiekt szkoły i muszę stwierdzić, że jestem pod wielkim wrażeniem tego co zobaczyłam. Otrzymaliście taką szkołę, o której wielu pedagogów, dyrektorów i uczniów marzy. Bardzo serdecznie gratuluje władzom powiatu i wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt. Szkoła to także, a może przede wszystkim ludzie. I ci, którzy się uczą, i ci którzy nauczają, i ci którzy wspierają z zewnątrz te działania. Ta szkoła ma bardzo wysokie notowania w Polsce. Jej osiągnięcia pedagogiczne i dydaktyczne są komentowane na forum ogólnopolskim. I to jest zasługa wszystkich Państwa. Gratuluje serdecznie – podkreśla Małgorzata Bednarek.

Dziękując za życzenia, gratulacje i pomoc w organizacji koncertu, Robert Matuszewski, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych zapowiedział, że 2009 rok bogaty będzie w kolejne, ważne wydarzenia muzyczne.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1523