OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Otwarcie PUP już wkrótce
29 stycznia 2009 roku

Otwarcie PUP już wkrótce

Już w lutym Powiatowy Urząd Pracy opuści pomieszczenia przy Alei Powstańców Wielkopolskich 16 i przeniesie się do zmodernizowanego budynku po Zespole Szkół Muzycznych przy ulicy Wolności 29a. Inwestycja kosztowała około miliona złotych i została sfinansowana z budżetu powiatu ostrowskiego.

Obiekt był modernizowany od października ubiegłego roku. Remont wymagał ogromnego zaangażowania i nakładu pracy. Podczas prac zużyto bardzo dużo materiału budowlanego. Zostało wymienione centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna, sanitarna oraz przeciwpożarowa. Zainstalowane zostało okablowanie sieci komputerowej.

Nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy będzie zdecydowanie wygodniejsza i przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zyskamy 300 metrów kwadratowych, dzięki, którym pracownicy między innymi wzbogacą się o pomieszczenie socjalne. Są dodatkowe sale: narad i poradnictwa zawodowego, gdzie będą się odbywały spotkania z doradcą. Zyskamy dodatkowo pomieszczenie na archiwum podręczne – mówi Hanna Pawlak – Kornacka, dyrektor PUP w Ostrowie Wielkopolskim.

W urzędzie znajdzie się również nowoczesna sala obsługi klienta, o powierzchni 40 metrów kwadratowych. Będzie ona zlokalizowana na parterze budynku. To tutaj będzie można zapoznać się z propozycjami zatrudnienia czy też złożyć nową ofertę oraz uzyskać podstawowe informacje.

Generalnie wymienić trzeba było wszystko poczynając od podłóg, ścian i stolarki drzwiowej. Zgłosiliśmy już inwestorowi zakończenie prac budowlanych na dzień 31 stycznia. Na chwilę obecną trwają prace kosmetyczne, czyli ostatnie malowania i porządki – mówi Antoni Malik, kierownik budowy.

Prace remontowe prowadzi konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Domar – Izolacje, CETEKOM s.c. oraz PHU LECO-BIS.

Inwestycja kosztowała około miliona złotych i została sfinansowana z budżetu powiatu ostrowskiego. Otwarcie nowej siedziby PUP planowane jest na połowę lutego.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 832