OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Młodzież czyta Baczyńskiego
30 stycznia 2009 roku

Młodzież czyta Baczyńskiego

W środę 28 stycznia br. w Publicznej Bibliotece im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbył się finał III powiatowego międzyszkolnego konkursu z wiedzy o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim pod patronatem Włodzimierza Jędrzejaka Starosty Ostrowskiego.

Jest to już kolejna edycja konkursu, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna oraz 101 Drużyna Harcerek Starszych. Eliminacje do konkursu najpierw odbyły się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach. W tym roku wzięło w nich udział około 600 osób. Natomiast sam finał konkursu odbył się w Bibliotece Publicznej, w którym uczestniczyło już tylko 70 uczniów.

Sądzę, że konkurs ma swoją wymowę i jest dla naszej młodzieży bardzo istotny. Cieszy mnie to, że jest organizowany między innymi przez harcerzy. To promocja nie tylko wartościowej poezji. To także promocja najpiękniejszej patriotycznej postawy. Baczyński był nie tylko wielkim poetą. Był Polakiem, który tak kochał Ojczyznę, że w chwili najwyższej próby oddał za nią swoje młode życie. Gratuluję wszystkim laureatom, a także opiekunom, natomiast organizatorom bardzo dziękuję za pomysł, który jest wspaniały. Proszę o jego kontynuację, bo dzięki takim konkursom wiemy, że dla naszej młodzieży liczy się nie tylko telewizor i komputer – podkreśla Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach, na które składają się recytacja dowolnych utworów i wiedza o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim.

Konkurs promuje czytelnictwo oraz twórczość poety K.K. Baczyńskiego, która przewija się od gimnazjum aż do matury. Dlatego głównym naszym celem jest zachęcenie do czytania i poznania jego twórczości. Finał konkurs jest dobrze zorganizowany i cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, iż przystąpiło do niego więcej szkół niż w latach ubiegłych. Uczniowie wykazali się głęboką wiedzą i doskonale recytowali wiersze – stwierdza Włodzimierz Grabowski, dyrektor Publicznej Biblioteki im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Spośród 1prac plastycznych obrazujących poezję K.K. Baczyńskiego ze Szkół Podstawowych wyróżniono następujących uczniów Dagmarę Dolatę ze SP nr 11 (I miejsce), Bartłomieja Jess ze SP nr 11 (II miejsce), Annę Twardowską ze SP nr 11 (III miejsce). Natomiast za recytację poezji nagrodzono Marcina Krupę ze SP Spółdzielni Oświatowej „Edukator” (I miejsce), Dorotę Świątek ze SP nr 11 (II miejsce) oraz Kingę Malucha ze SP nr 9 (III miejsce).

Natomiast w grupie uczestników reprezentujących gimnazja i licea oceniana była wiedza o K.K. Baczyńskim i recytacja jego poezji. Wśród grup reprezentujących gimnazja nagrodzono następujące zespoły Gimnazjum Publiczne Sióstr Salezjanek (I miejsce), Gimnazjum nr 1 (II miejsce) oraz Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II (III miejsce). Wśród grup reprezentujących licea nagrodzono I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego (I i II miejsce) oraz II Liceum Ogólnokształcące im. W. Reymonta (III miejsce).

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 605