OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Mówcy z bogatym słownictwem i swobodą wypowiedzi
17 października 2016 roku

Mówcy z bogatym słownictwem i swobodą wypowiedzi

Bogaty, barwny język, płynność oraz poprawność wyrażania się, umiejętność prezentacji tematu, kontakt ze słuchaczem, połączenie tych wszystkich elementów w całość wcale nie jest łatwe. Takimi umiejętnościami wykazali się młodzi, zdolni mówcy w ramach eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

Tegoroczne, piętnaste eliminacje, podobnie jak w latach ubiegłych,  odbyły się w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącegow Ostrowie Wielkopolskim.

Osiem pierwszych edycji miało rangę wojewódzką a pozostałe były eliminacjami powiatowymi. Ich organizatorem była Komisja Młodzieżowa Zarządu Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym.

* dscn9205.jpg

Brali w nich udział uczniowie ze szkół podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego. Uczestnicy konkursu przygotowywali do zaprezentowania dwa tematy związane z turystyką, krajoznawstwem i historią regionu.

Wystąpienia krasomówców oceniało jury w składzie: Violetta Krykwińska - polonistka,  Maria Szubert – Kornaszewska przewodnicząca Komisji Młodzieżowej oraz przewodnik i Krystyna Jarosik - przewodnik. Jurorzy zwracali uwagę na: bogactwo języka i jego barwność, płynność oraz poprawność wyrażania się, zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu, ogólną prezentację tematu, sugestywność wypowiedzi, płynność oraz poprawność wyrażania się, dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego oraz kontakt ze słuchaczami i przyznali następujące miejsca:

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: trzy równorzędne I miejsca – Sandrze Drzazdze z IV LO im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim, Wiktorii Stawskiej z III LO w Ostrowie Wielkopolskim, Janowi Sobierajowi z II LO im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim.

W/w uczniów przygotowali nauczyciele: Bogna Skrzypczak – Walkowiak, Maria Świtała – Jarnecka, Danuta Nowak

w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Sarze Tułazie z Gimnazjum im. Polskich Noblistów w   Nowych Skalmierzycach

trzy równorzędne II miejsca – Dawidowi Liberskiemu, Marcie Matyśkiewicz, Marcelinie Wdowczyk z Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

W/w uczniów przygotowali nauczyciele: Agata Pawlaczyk – Wieczorek, Dorota Bukowska

w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Zofii Witczak z Zespołu Szkół -  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu ( nauczyciel przygotowujący – Beata Hadryan – Grzywna).

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy,  nagrody i upominki ufundowane przez Powiat Ostrowski, Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim a nauczyciele podziękowania.

Nagrodzeni uczniowie będą reprezentować Powiat Ostrowski na eliminacjach wojewódzkich.

„Życzymy uczestnikom tych eliminacji powodzenia. W poprzednich edycjach tego konkursu nasi uczniowie zawsze znajdowali się wśród najlepszych. Na finałach ogólnopolskich również zajmowali czołowe lokaty. Należą się im oraz nauczycielom wielkie gratulacje, gdyż jest to trudny konkurs, wymagający wielu umiejętności i zaprezentowania tematu w ściśle określonym przedziale czasowym, z tolerancją do 30 sekund”- powiedziała Maria Szubert- Kornaszewska.

Kolejny etap zmagań będzie miał miejsce w Poznaniu w dniu 22.10.2016 r.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 586