OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Opracują dokumentację Lewkowa
18 października 2016 roku

Opracują dokumentację Lewkowa

Kaliska firma „MG Maria Gulczyńska’’ przygotuje niezbędną dokumentację wraz projektem budowalnym modernizacji Zespołu Parkowo Pałacowego w Lewkowie. Stosowne dokumenty w tej sprawie podpisano w dniu 18 października 2016 r. w pałacu.

* dsc_0015.jpg

Opracowanie dokumentacji to kolejny krok z zapowiadanej przez władze Województwa Wielkopolskiego „mapy drogowej’’ dotyczącej rewitalizacji Pałacu Lipskich w Lewkowie.

- ‘’Dzisiejsze spotkanie to przemiła sytuacja, na którą społeczeństwo czekało długi czas. Mam nadzieję, że jest to pierwszy krok do tego, żeby ten pałac zajaśniał swoim blaskiem. Jesteśmy w obecności Starosty Ostrowskiego, który ogromnie zaangażował się, aby do podpisania tego dokumentu doszło’’ – powiedziała Sylwia Kucharska dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, które nadal jest właścicielem lewkowskiego pałacu.

* dsc_0008.jpg

Starosta Ostrowski nie krył satysfakcji, że działania władz powiatu podejmowane ponad rok temu przynoszą już konkretne efekty, podkreślił także zaangażowanie w przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Prowadzone przez Muzeum postępowanie przetargowe wygrała firma MG Maria Gulczyńska z Kalisza.

- ‘’Głęboko wierzę, że pozyskaliśmy projektanta, który jest rzetelny i zagwarantuje zarówno Marszałkowi Województwa, Dyrekcji Muzeum, ale także nam, że zostanie przygotowana dokumentacja pozwalająca odnowić pałac i uda mu się to zrealizować w wyznaczonych terminach – powiedział Paweł Rajski.

Obecny na podpisaniu umowy przedstawiciel firmy podkreślał, że ma w swoim portfolio wiele zrealizowanych obiektów objętych ochroną konserwatorską. Były to m.in. arboretum parku w Gołuchowie, Park Miejski i Twierdza Wisłoujście w Gdańsku.

Pełnomocnikiem dyrektora Muzeum w opracowywaniu dokumentacji będzie Radosław Torzyński, na co dzień doradca Starosty Ostrowskiego, ale także architekt z dużym doświadczeniem.

* dsc_0021.jpg

- ‘’Lewków nadal jest własnością Muzeum. Podczas sesji Rady Powiatu Ostrowskiego radni wyrazili jednogłośnie wolę przejęcia pałacu przez powiat, ale to nie jest decyzja ostateczna tylko wyrażenie woli. Po powstaniu projektu i opracowaniu kosztorysu będziemy prowadzić dalsze negocjacje na jakich zasadach finansowych ten obiekt mógłby być przejęty przez nasz powiat’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Stosowne kroki proceduralne podejmują także władze Województwa Wielkopolskiego. Przyjęto m.in. projekt statutu, który wydziela Lewków ze struktur kaliskiego Muzeum, a wolę przekazania obiektu Powiatowi Ostrowskiemu zaakceptował Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 204