OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Opracują dokumentację Lewkowa
18 października 2016 roku

Opracują dokumentację Lewkowa

Kaliska firma „MG Maria Gulczyńska’’ przygotuje niezbędną dokumentację wraz projektem budowalnym modernizacji Zespołu Parkowo Pałacowego w Lewkowie. Stosowne dokumenty w tej sprawie podpisano w dniu 18 października 2016 r. w pałacu.

zdjecie

Opracowanie dokumentacji to kolejny krok z zapowiadanej przez władze Województwa Wielkopolskiego „mapy drogowej’’ dotyczącej rewitalizacji Pałacu Lipskich w Lewkowie.

- ‘’Dzisiejsze spotkanie to przemiła sytuacja, na którą społeczeństwo czekało długi czas. Mam nadzieję, że jest to pierwszy krok do tego, żeby ten pałac zajaśniał swoim blaskiem. Jesteśmy w obecności Starosty Ostrowskiego, który ogromnie zaangażował się, aby do podpisania tego dokumentu doszło’’ – powiedziała Sylwia Kucharska dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, które nadal jest właścicielem lewkowskiego pałacu.

zdjecie

Starosta Ostrowski nie krył satysfakcji, że działania władz powiatu podejmowane ponad rok temu przynoszą już konkretne efekty, podkreślił także zaangażowanie w przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Prowadzone przez Muzeum postępowanie przetargowe wygrała firma MG Maria Gulczyńska z Kalisza.

- ‘’Głęboko wierzę, że pozyskaliśmy projektanta, który jest rzetelny i zagwarantuje zarówno Marszałkowi Województwa, Dyrekcji Muzeum, ale także nam, że zostanie przygotowana dokumentacja pozwalająca odnowić pałac i uda mu się to zrealizować w wyznaczonych terminach – powiedział Paweł Rajski.

Obecny na podpisaniu umowy przedstawiciel firmy podkreślał, że ma w swoim portfolio wiele zrealizowanych obiektów objętych ochroną konserwatorską. Były to m.in. arboretum parku w Gołuchowie, Park Miejski i Twierdza Wisłoujście w Gdańsku.

Pełnomocnikiem dyrektora Muzeum w opracowywaniu dokumentacji będzie Radosław Torzyński, na co dzień doradca Starosty Ostrowskiego, ale także architekt z dużym doświadczeniem.

zdjecie

- ‘’Lewków nadal jest własnością Muzeum. Podczas sesji Rady Powiatu Ostrowskiego radni wyrazili jednogłośnie wolę przejęcia pałacu przez powiat, ale to nie jest decyzja ostateczna tylko wyrażenie woli. Po powstaniu projektu i opracowaniu kosztorysu będziemy prowadzić dalsze negocjacje na jakich zasadach finansowych ten obiekt mógłby być przejęty przez nasz powiat’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Stosowne kroki proceduralne podejmują także władze Województwa Wielkopolskiego. Przyjęto m.in. projekt statutu, który wydziela Lewków ze struktur kaliskiego Muzeum, a wolę przekazania obiektu Powiatowi Ostrowskiemu zaakceptował Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 196