OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jesienne inwestycje na drogach
21 października 2016 roku

Jesienne inwestycje na drogach

Jesienna aura pozwala realizować ostatnie zaplanowane na ten rok inwestycje drogowe. Jeszcze w tym roku rozpocznie się modernizacja pierwszej części prawie 7 kilometrowego docinka. W tym roku na modernizacje i budowę nowych dróg powiatowych przeznaczono ponad 8 mln złotych.

- ‘’Specyfika dochodów budżetu powiatu sprawia, że początek roku jest zawsze trudny, ale potem z każdym miesiącem przybywa środków i tym samym zwiększa się pula pieniędzy przeznaczanych na drogi. Podobnie było w tym roku. Zaczynaliśmy od kwoty ok. 3 mln zł, natomiast w tym momencie jest to już ok. 8 mln złotych.  Ważne jest to, co często podkreślam i co bardzo sobie cenię, że gminy także partycypują finansowo w tych przedsięwzięciach’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* borowiec__1_.jpg W ostatnim okresie oddano do użytku m.in. zmodernizowany odcinek drogi w Borowcu (Gmina Ostrów). Nowa nawierzchnia położona została na odcinku prawie 800 metrów. Do zakończenia pozostaje jeszcze odcinek ok. 700 m, którego przebudowę władze powiatu planują w przyszłym roku. To istotny z punktu widzenia komunikacyjnego ciąg drogowy łączący dwie gminy: Ostrów i Raszków.

Prace budowlane trwają także w miejscowościach Borowiec i Moszczanka (Gmina Raszków).

* moszczanka__4_.jpg

– ‘’Droga w Bieganinie to kontynuacja zadania z poprzedniego roku. O realizacji zadnia zadecydowały względy bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim wąska i kręta droga na tym odcinku. Z tych powodów po deklaracji współpracy ze strony Burmistrza Raszkowa rozszerzyliśmy zadanie i oprócz nowej nakładki asfaltowej został doprojektowany chodnik. Realizacja zadania rozciągnęła się w czasie, ale w zamian mieszkańcy otrzymają bezpieczny odcinek drogi’’ – powiedział Roma Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

* bieganin__8_.jpg

Zarówno inwestycja w Bieganinie jak i Moszczance wyceniane są na 200 tys. zł i realizowana przy wsparciu Gminy Raszków. Jak powiedział Piotr Rokicki Zastępca Burmistrza Raszkowa na oba zadania gmina przeznaczyła po 100 tys. zł.  

Jeszcze w tym roku modernizacją niebezpiecznego skrzyżowania w Sulisławiu rozpocznie się remont drogi z Sulisławia poprzez Walentynów do Przybysławic. To również efekt partnerstwa finansowego powiatu i gminy.

* 5.jpg

- ‘’W tym roku rozpoczniemy prace od przebudowy skrzyżowania, ale w planach mamy modernizację całego ciągu komunikacyjnego na długości prawie 7 km. Z pewnością będzie to jedno z największych zadań drogowych do realizacji na następne lata’’ – powiedział P. Rajski.

Droga ta jest często wybierana przez kierowców jest bowiem popularnym skrótem dla jadących do Krotoszyna.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 242