OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ślubowanie klas I w IV LO
24 października 2016 roku

Ślubowanie klas I w IV LO

Dzień 17 października to święto patrona IV Liceum Ogólnokształcącego-  Fryderyka Chopina. W szkole zawsze obchodzone jest bardzo uroczyście. To dzień, w którym młodzież klas I oficjalnie przyjmowana jest w szeregi uczniów „ostrowskiej czwórki” oraz nagradzane są osoby promujące dobre imię szkoły.

W tym dniu młodzież klas pierwszych oficjalnie i uroczyście przyjmowana jest w szeregi uczniów IV LO.

Zostajecie członkami tej społeczności, to dobry wybór i wspaniały patron Fryderyk Chopin”- powiedział Andrzej Leraczyk- przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego i Prezes Koła Towarzystwa im. F. Chopina.  

Dbamy o wasz rozwój, żebyście znaleźli to czego szukacie. Idźcie z duchem Fryderyka Chopina, podążajcie w  kierunku kunsztu i geniuszu”- dodała Małgorzata Jędroch- dyrektor IV LO.

* img_6601.jpg

Od kilku lat Kapituła przyznaje wyróżnienia „Fryderyki”.  Otrzymują je osoby, które rozsławiły dobre imię szkoły i promują ją na terenie powiatu, województwa i kraju. W tym roku wyróżnienia te otrzymało 5 osób:

Daria Szalińska- wieloletni nauczyciel związany z IV LO, pionier innowacyjnego sposobu nauczania matematyki, geogebry,

Karol Płokarz- nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, prowadzi mini przedsiębiorstwo oraz drużynę strzelectwa sportowego,

Maria Frąszczak- współorganizator przedsięwzięć związanych z Fryderykiem Chopinem, promuje imię patrona IV LO,

Wiktoria Kliber- absolwentka IV LO,  teraz studentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu, uczestniczka międzynarodowych festiwali perkusyjnych.

Maciej Bąk- uczeń IV LO, „człowiek orkiestra”, bierze udział w wielu przedsięwzięciach muzycznych, tworzy oprawę muzyczną.

Jak przystało na szkołę artystyczną, nie mogło też zabraknąć występów uczniów.  Młodzież pod kierunkiem,  Agnieszki Dukowicz- Kujawy przygotowała spektakl o Chopinie.

* img_6599.jpg

Tłem spektaklu była muzyka, która łączyła ze sobą element utworów Chopina z muzyką współczesną oraz autorskim utworem ucznia Mateusza Borowskiego. Oprawę plastyczną stanowiły prace malarskie wykonane przez uczniów IV LO. Elementy dekoracji nawiązywały do nazwiska Fryderyka Chopina i emocji jakie budzi w młodym człowieku jego muzyka. Gościem specjalnym był absolwent Wojciech Kupijaj, obecnie student Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wydziału pedagogiczno-artystycznego, który wykonał finałowy utwór „Nadzieja” i skierował życzliwe słowa do uczniów klas I.

* img_6680.jpg

W tym roku swoją obecnością zaszczycili szkołę: Jarosław Urbaniak- poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Leraczyk- przewodniczący Rady Powiatu i prezes Koła Towarzystwa im. F. Chopina, wicestarosta Roman Pacholczyk,  ksiądz prałat Witold Szala oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 340