OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Złoty jubileusz ostrowskiego szpitala
24 października 2016 roku

Złoty jubileusz ostrowskiego szpitala

Ostrowski szpital obchodził jubileusz 50-lecia. Rocznicowa akademia odbyła się 23 października 2016 r. w Ostrowskim Centrum Kultury. Był  czas na podsumowania minionych lat oraz na podziękowania i uhonorowanie zasłużonych pracowników.

Uroczystości jubileuszowe poprzedziła Msza św. W intencji byłych i obecnych pracowników szpitala, którą koncelebrował ks. Biskup Teofil Wilski.

* dsc_0163.jpg

* msza__1_.jpg

Podczas uroczystości podkreślano, że świętowano jubileusz szpitala przy ul. Limanowskiego, a nie szpitalnictwa w ogóle, bo w Ostrowie ma dużo dłuższą historię. Najnowsze dzieje szpitala przy ul. Limanowskiego przedstawiono w filmie „Szpital z marzeń’’. Realizowana z rozmachem przez 8 lat inwestycja, była na ówczesne czasy największa i najnowocześniejszą palcówką w całym regionie. Ta filmowa etiuda była także doskonałym porównaniem miejsca, w którym obecnie znajduje się ostrowski szpital, standardów opieki medycznej realizowanych w placówce i rozwoju medycyny w ogóle.

- ‘’Nasz szpital, chociaż powiatowy z nazwy jest placówką wielospecjalistyczną. Działa tu 16 pełnoprofilowych oddziałów, SOR wraz z wyjazdowymi zespołami ratownictwa medycznego – ‘’ mówił Dariusz Bierła dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie.

* 9.jpg

W Ostrowie funkcjonują m.in. mający najwyższy stopień referencji Oddział Neonatologiczny oraz specjalistyczne oddziały Chirurgii i Dziecięcej i Traumatologii wraz z Pododdziałem Oparzeń oraz Intensywnej Terapii dla Dzieci, Oddział Kardiologiczny, Ortopedyczny, Pediatryczny, Neurologiczny i Pododdziałem Udarowym i wiele innych. Głównym źródłem dochodów jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który w poprzednim roku wyniósł 85 mln zł.

- ‘’Dysponujemy ponad 500 łóżkami oraz 25 łóżkami dziennego pobytu i ponad 30 łóżeczkami noworodkowych. W ciągu roku hospitalizowanych jest tutaj ponad 20 tys. Osób. Samych porad ambulatoryjnych w SOR udzielono ponad 12 tys. osób. Z poradni specjalistycznych skorzystało 59 tys. pacjentów, a na świat w ostrowskim szpitalu przyszło ponad 1500 dzieci’’ – mówił D. Bierła.

* rajskileraczyk.jpg

Obecnie w szpitalu pracuje prawie 1200 osób w oparciu o różne formy zatrudnienia, w tym 165 lekarzy plus 60 lekarzy w ramach dyżurów, ponad 330 pielęgniarek i 60 położnych.

- ‘’Wyjątkowość instytucji szpitala bierze się z tego, że łączy się w nim cierpienie z nadzieją. Te nadzieję daje drugi człowiek który realizuje zadania na każdym poziomie: medycznym, technicznym, administracyjnym. Korzystając z jubileuszu dziękuję także pielęgniarkom za każdy uśmiech, za danie szansy i nadziei. Boję się, że niedługo będzie was za mało, że mogą ziścić się te scenariusze o których piszą media. Słowa podziękowania kieruję do laborantów, techników medycznych, salowych i pracowników obsługi. Bez was sprawne funkcjonowanie szpitala byłoby niemożliwe. Dziękuję przyjaciołom z ośrodków akademickich, konsultantom i profesorom za wasze dobre słowo, za wspieranie i promowanie naszego szpitala’’ – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* dyrektorzy.jpg

Od reaktywowania powiatów szpital podlega Starostwu Powiatowemu w związku z tym Starosta Ostrowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Leraczykiem wręczyli specjalne podziękowania byłym starostom oraz dyrektorom szpitala. Specjalne podziękowania i bukiet kwiatów trafił do prof. Małgorzaty Bruskiej córki byłego dyrektora szpitala, za kadencji którego wybudowany został szpital przy ul. Limanowskiego.

* bruska.jpg

Podziękowania od władz szpitala trafiły do rąk Obecnego Posła na Sejm Tomasza Ławniczaka, Marleny Maląg Wicewojewody Wielkopolskiego, Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego i Wicestarosty Romana Pacholczyka.

* obecni_starostowie.jpg

Władze szpitala uhonorowały także dyplomami pracowników z wieloletnim stażem. Otrzymali je: dr Grażyna Buszewska, dr Ryszard Dojwa, dr Marek Fułek, dr Jan Garstka, dr dr n. med. Andrzej Krzak, dr Marian Krzak, dr Bożena Kubska, dr n. med. Wojciech Malkowski, dr Leszek Napierała, dr Aleksandra Pusiak, dr n. med. Henryk Siciński, dr n. med. Antoni Sukiennicki, dr n. med. Jan Szkudlarek, dr n. med. Bogusław Tomczyk, Mieczysław Grodzki, Iwona Jędrzejak, Mirosława Marciniak, Marek Niśkiewicz oraz Danuta Szczerba.

* nagrodzeni2__1_.jpg

* nagrodzeni1.jpg

* nagrodzeni2__2_.jpg

Na ręce Dyrektora Szpitala gratulacje przekazali: Minister w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, Posłowie na Sejm Tomasz Ławniczak i Jarosław Urbaniak, senator RP Łukasz Mikołajczyk, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, samorządowcy Powiatu Ostrowskiego z Prezydent Ostrowa Beatą Klimek na czele, Przewodniczący Konwentu Starostów Wielkopolski Lech Janicki, asystent Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, licznie reprezentowani konsultanci wojewódzcy z wielu dziedzin medycyny, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz samorządów pracowniczych. List Okolicznościowy przesłał także m.in. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasto Nowe Skalmierzyce.  

* big_bandr5.jpg

W części artystycznej z brawurowym programem wystąpił Big Band Powiatu Ostrowskiego wraz z solistami: Julią Jaszczyk i Lechem Popławskim.  

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 737