OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowa karetka w szpitalu
6 lutego 2009 roku

Nowa karetka w szpitalu

Mercedes Benz z 3-litrowym silnikiem o mocy 184 KM, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny – to nowa specjalistyczna karetka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jej zakup sfinansował PKN Orlen, PZU, Powiat Ostrowski i Powiatowy Szpital.

Sama karetka kosztowała ponad 300 tyś. zł, natomiast całkowity koszt wraz z wyposażeniem wyniósł ponad 400 tyś. zł. Nowy nabytek ostrowskiego SOR-u został sfinansowany głównie z funduszy zewnętrznych. PKN Orlen przekazał na ten cel 100 tyś. zł, PZU 50 tyś. zł, samorząd powiatowy zabezpieczył w swoim budżecie także 50 tyś. zł. Reszta została sfinansowana ze środków własnych szpitala.

Bardzo się cieszymy z tego nowego nabytku, z pewnością ta specjalistyczna karetka będzie bardzo dobrze służyła naszym pacjentom. Obecnie mamy 5 karetek: trzy Mercedesy i dwa Peugeoty, ale potrzeby są zdecydowanie większe. Dlatego złożyliśmy wniosek, aby ze środków unijnych można było zakupić trzy nowe karetki. Mamy wielką nadzieję, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie. Jeżeli nasz szpital będzie dysponował ośmioma karetkami, to można powiedzieć, że będziemy mieli zabezpieczony cały powiat – wyjaśnia Tomasz Gostomczyk, dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Nowa karetka będzie „oddelegowana” do Odolanowa. Dyrektor ZZOZ złożył również pismo do Wojewody o uruchomienie jeszcze jednego punktu w Antoninie, gdzie będzie stacjonował zespół ratowniczy. Skróci to czas dojazdu do odległych miejscowości naszego regionu.

Mogę stwierdzić z całą pewnością, że nasz szpital jest oczkiem w głowie powiatu. Dlatego tak walczymy o każdą złotówkę dla tej placówki. Tu chodzi przecież o zdrowie i życie naszych mieszkańców. Samorząd powiatowy troszczy się o pacjentów starając się zapewnić im jak najlepszą opiekę medyczną. Bardzo istotna jest sprawa pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ponieważ z samego budżetu powiatu byłoby to niemożliwe. Darczyńcami, którzy wsparli zakup tej właśnie karetki jest PKN Orlen i PZU, którzy już po raz drugi w znaczący sposób wspierają nasz szpital za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Za ten dar serca w imieniu powiatu ostrowskiego i powiatowego szpitala bardzo dziękuję. Zresztą chcę podkreślić, że zawsze możemy liczyć na pomoc naszych przyjaciół, do których również zaliczam przedsiębiorców z Powiatowej Rady Biznesu. Oni wiedzą, iż pieniądze, które przekazują na szpital są dobrze inwestowane – mówi Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Nowa karetka jest wyposażona w sprzęt medyczny – nosze z transporterem, krzesło kardiologiczne, nosze podbierakowe i deskę ortopedyczną. Jest nowoczesna, spełnia wszystkie kryteria wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Unię Europejską.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 848