OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Laury Kultury 2016
31 października 2016 roku

Laury Kultury 2016

Piętnaście statuetek i dyplomów trafiło w ręce zdolnych i aktywnych ludzi kultury działających w sferze artystycznej na terenie Powiatu Ostrowskiego, kraju a także zauważanych i nagradzanych na arenie międzynarodowej.   Starosta Ostrowski Paweł Rajski wręczył Laury Kultury 2016. Gościem specjalnym gali i gwiazdą wieczoru był Michał Bajor.

* dsc_0012.jpgUroczystość wręczania wyróżnień Laur Kultury rozpoczął występ ostrowskiego chóru Sotto Voce działający pod dyrekcja Renaty Pacyny. Wszystkich zaproszonych gości przywitał Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Czy dla kultury regionu ważniejsze jest to, że dla kogoś tzw. świat stoi otworem, czy to, że od wielu lat konsekwentnie realizuje swoją pasję? Czasem w małej miejscowości, przy ograniczonych środkach od lat prowadzi zajęcia, zaraża kolejnych to tańca, teatru czy muzykowania? Otóż wszyscy są jednakowo ważni i wszyscy decydują o kulturalnej mozaice powiatu. Dlatego tak trudny jest wybór do tytułu Laur Kultury. Staram się jednak dostrzegać przedstawicieli rożnych obszarów”- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Starosta Ostrowski przyznał piętnaście wyróżnień, chcąc podziękować i pogratulować wszystkim sukcesów. Wręczane nagrody zostały przygotowane przez artystów. Statuetkę wykonała Agnieszka Lisiak Skórka a dyplomy Piotr Łopatka.

* dsc_0169.jpg

Prezentem i niespodzianką dla nagrodzonych i uczestników piątkowej gali był recital MICHAŁA BAJORA, artysty, który jest niekwestionowanym i wciąż niedoścignionym mistrzem. Wspaniały interpretator świetnych tekstów, wokalista o urzekającym głosie, dowcipny i uprzejmy, zaprezentował utwory z najnowszej płyty a także znane przeboje. Ponadto po występie artysta spotkał się z widzami rozdając autografy.

W tym roku Laurem Kultury nagrodzeni zostali:

* dsc_0048.jpg1.Człowiek, którego łatwiej spotkać z nieodłącznym aparatem na lokalnych bezdrożach niż przy biurku. Od wielu lat z pasją dokumentuje i opisuje przydrożne krzyże i kapliczki, rzeźby i stare chaty, pałace i  pozostałości dworskiego budownictwa, odchodzący po woli świat przeszłości. Napotkane obiekty nazywa perłami krajobrazu, modlitwami rzezanymi w drewnie lub kamieniu.

Przede wszystkim jest jednak autorem fundamentalnych badań dziejów zespołów dworskich, pałacowych i folwarcznych. Ich owocem są znane w całym kraju ‘’Majątki wielkopolskie’’ kilkutomowa seria, w tym 3. tom poświęcony Powiatowi Ostrowskiemu. Mimo lat, które upłynęły od wydania tej publikacji wciąż jest swoistą biblią dla każdego, kto pasjonuje się architekturą, historią i inspiracją do badań. Za udowadnianie, że narodowe dziedzictwo kultury źródło swoje bierze nie tylko z historii wielkich zamków czy katedr, ale w różnym stopniu ze spuścizny tzw. prowincji, Laur Kultury Starosty Ostrowskiego otrzymał  Stanisław Małyszko.

* dsc_0134.jpg2. Ostrowianin z urodzenia. Jest jednym z najbardziej cenionych polskich fotografów,  który łączy dorobek artystyczny z pracą dla prestiżowych marek i magazynów. Laureat licznych nagród. Jego prace były wystawiane m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Arles oraz Miesiącu Fotografii w Bratysławie. W tym roku został laureatem jednego z najważniejszych konkursów fotograficznych na świecie - PDN Photo Annual 2016 oraz konkursu PDN „The Look - where fashion meets art”. Organizatorem tych konkursów jest nowojorski magazyn Photo District News, a za wybór najlepszych zgłoszeń odpowiada ponad 30 fotoedytorów najlepszych magazynów świata oraz dyrektorów artystycznych czołowych agencji reklamowych. Zdobył międzynarodowa nagrodę za A EFFIE Awards za przygotowanie kampanii przeciwko internetowym hejterom. Kilka dni temu wydał pierwszą indywidualną książkę fotograficzną, plon poszukiwań artysty, który pracuje na poziomie różnych mediów – malarstwa, instalacji, rzeźby po to, by stworzyć fotografię idealną. Za profesjonalizm i umiejętne łączenie w fotografii funkcji użytkowej z artystyczną Laur Kultury Starosty Ostrowskiego otrzymał Jacek Kołodziejski.

* dsc_0052.jpg3. Piętnaście lat temu na bazie entuzjazmu zorganizowali imprezę, która z czasem na stałe wpisała się w kulturalny pejzaż Powiatu Ostrowskiego, regionu i kraju. ‘’Jedyne co wówczas posiadaliśmy to instynktowne przekonanie, że teatr to platforma porozumienia i most między dwoma czasem odległymi światami sprawnych i tych mniej sprawnych’’ – napisali o sobie w jubileuszowym wydawnictwie. Przygotowywany przez nich przegląd jest dziś miejscem prezentacji wyjątkowo wzruszających spektakli, emanujących feerią barw i autentycznych emocji wyrażanych z serca a nie z przekonania, że tak akurat wypada. ‘’Dzięki przeglądowi dotknęliśmy czegoś ważnego i to już w nas pozostanie’’ – piszą, ale to co COŚ co uruchomili pozostaje także w widzach. Za konsekwentne udowodnienie, że wobec sztuki wszyscy jesteśmy równi, a jedyne bariery to te w ludzkiej świadomości Laur Kultury Starosty Ostrowskiego otrzymał Zespół Organizacyjny Przeglądu Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA. Skład zespołu: Patrycja Pacyna-Matuszczak, Karolina Czaja, Elżbieta Pułkownik, Magdalena Kajewska, Justyna Szymańska, Edyta Nowacka, Rafał Jaśkowiak, Anna Fiałkowska, Małgorzata Hajdukiewicz, Monika Harlak i Beata Serbakowska.

* dsc_0059.jpg4. Już w okresie licealnym pasjonowała się słowem,  jej pasją było krasomówstwo. Zdobyła na tym polu I miejsce i wyróżnienia na Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który odbył się w Toruniu i Poznaniu. Brała również udział w czterech edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Pawła Brylińskiego, trzykrotnie zdobywając wyróżnienia za swoje wiersze „Delectare, Cyrkulacja Myśli i Kamienny Sen’’, wszystkie opublikowane ostały w pokonkursowych tomikach. Swoje zainteresowanie dzieli także pomiędzy teatr występując m.in. w sztuce „Szare smutne sukienki, czyli pieczony kurczak z kukurydzą’’, którego premiera odbyła się w 2016 r. w Ostrowskim Centrum Kultury. Laur Kultury Starosty Ostrowskiego otrzymała Monika Kaźmiercza. Nagrodę odebrała mama laureatki.

* ad5. Od kilku lat jest szefem wyjątkowej placówki kulturalnej na mapie Powiatu Ostrowskiego. Wyjątkowej nie tylko z racji nowej siedziby, ale przede wszystkim atmosfery i możliwości dla rozwijania różnorodnych form artystycznej aktywności dzieci i młodzieży. Dzięki jej zaangażowaniu w ostatnim czasie placówka powiększyła ofertę zajęć o dodatkowe formy jak: taniec towarzyski, rękodzieło artystyczne czy warsztaty badawcze. W sumie młodzież ma teraz do wyboru kilkadziesiąt różnych form działalności i rozwijania pasji. Korzysta z tego skrupulatnie, bowiem do tej palcówki uczęszcza ponad 1200 dzieci, co czyni z niej największą instytucję kultury dla dzieci w powiecie. Za konsekwencję w budowaniu edukacyjno-kulturalnej marki powiatowej instytucji kultury i pasję- Laur Kultury Starosty Ostrowskiego otrzymała Anna Drobniewska-  dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.

* dsc_0069.jpg6. Współzałożyciel Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, w którym pełnił funkcję sekretarza, wiceprezesa, by dwa lata temu przejąć stery tej organizacji. Współtwórca „Rocznika OTG’’ jego redaktor i przewodniczący zespołu. Autor i współautor szeregu artykułów historycznych i genealogicznych do Rocznika i nie tylko, redaktor kroniki OTG. Zaangażowany także w kultywowanie pamięci historycznej poprzez fundację tablic, ale także dokumentowanie w roczniku miejsc pamięci związanych halerczyka, Powstańcami Wielkopolskimi czy żołnierzami II Wojny Światowej. Ostatnim jego dzieckiem jest wydane kilka dni temu monumentalne dzieło „Święty Jan Paweł II Bliżej nas’’ ponad 400 stron zapisu spotkań ostrowian z Papieżem. Za szacunek do historii, tej dalszej i tej najnowszej, oraz umiejętność budowania z okruchów przeszłości świadectwa dla przyszłych pokoleń- Laur Kultury Starosty Ostrowskiego otrzymał Marian Franciszek Nowak.

* dsc_0077.jpg7. To szefowa Środowiskowego Domu Samopomocy z Nowych Skalmierzyc działającego w ramach powstałego w 2000 r. Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny. Osoba, która uczy swoich wychowanków angażując ich w różnorodne przedsięwzięcia społeczne i kulturalne. Jednym z nich jest organizowany od 16 lat Przegląd Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, w którym bierze udział kilkanaście placówek. Impreza ta, to pokaz umiejętności tanecznych, wokalnych i rękodzielniczych, a także wspaniała integracja wszystkich uczestników. Laur Kultury Starosty Ostrowskiego otrzymała Krystyna Kowalczyk. Skalmierzyce

* ro8. Małżeński duet powstały z własnej potrzeby muzykowania i zachowania tożsamości ziemi wielkopolskiej poprzez upowszechnianie polskiego folkloru. Są założycielami Zespołu Folklorystycznego, w którego skład wchodzą mieszkańcy ich rodzimej miejscowości. Specjalizują się w tradycyjnej muzyce Południowej Wielkopolski, ale wykonują również pieśni obrzędowe i sakralne. Wykorzystują mało znane już ludowe instrumenty jak: akordeon diatoniczny, basy kaliskie czy bęben osznurowany, sami potrafią także niektóre z nich wykonać. Udowadniają, że folklorem można się bawić w każdym wieku i to dosłownie, a dowodem na to są organizowane przez nich tzw. „Tańce przy ziemi’’, potańcówki przy muzyce tradycyjnej. Za umiejętność i pomysł na kultywowanie rodzimego folkloru i pasję, która zaraża kolejne pokolenia- Laur Kultury Starosty Ostrowskiego otrzymali Anna i Krzysztof Rospondek z miejscowości Kocina.

* dsc_0084.jpg9. „Balet to nie technika, ale droga ekspresji, która jest bliżej wnętrza człowieka niż cokolwiek”. Wie o tym najlepiej kolejna laureatka, która od 2011 roku prowadzi w ramach Młodzieżowego Domu Kultury zajęcia baletowe. Dla jej podopiecznych to zarówno nauka tanecznego kroku, ale także szyku i elegancji. Balet to jedne z najbardziej obleganych zajęć w placówce, na które jest długa lista oczekujących. Aktywnie współpracuje z instytucjami kulturalnymi z terenu Ostrowa i nie tylko. W tym roku po raz pierwszy jej młode baletnice wzięły udział w festiwalu w Wenecji. Z tej międzynarodowej tanecznej konfrontacji wróciły z przysłowiowym workiem nagród, wyróżnień i medali, które tylko potwierdziły ich umiejętności okupione ciężką pracą na treningach i wielkim zaangażowaniem instruktora. Za propagowanie, w świecie zdominowanym przez bit i ciężkie brzmienia, klasycznego tańca i wyjątkowej tanecznej wrażliwości- Laur Kultury Starosty Ostrowskiego otrzymała Bernadeta Matysiak.

* dsc_0094.jpg10. To formacja teatralna, która powstała w 1994 roku, w roku obchodów jubileuszu Raszkowa. Pierwszą, wystawioną przez nich sztuką, była „Baśń o Raszku’’, a od baśniowego Raszka pochodziła pierwsza nazwa teatru. Od 2012 r. reżyserem teatru została Bogumiła Bednarek, jednocześnie aktorka. Z racji szczególnego upodobania aktorów do twórczości Fredry teatr przyjął oficjalną nazwę zaczerpnięta z pamiętników pisarza. Dziś mają na swoim koncie kilkanaście spektakli wystawianych w wielu miejscach Powiatu Ostrowskiego. Jedną z ostatnich jest sztuka „Ciotunia’’ pokazywana m.in. w we wnętrzach Zespołu Pałacowo Parkowego w Lekowie i żywiołowo przyjmowana przez publiczność. Za wieloletnią konsekwencję w działaniu i udowodnienie, że muza Melpomeny nie jest zarezerwowana tylko dla scen wielkich miast- Laur Kultury Starosty Ostrowskiego otrzymał raszkowski Teatr Trzy Po Trzy. Skład zespołu tworzą: Bogumiła Bednarek, Alina Stefańska, Ewa Plucińska, Halina Kądziela, Mikołaj Wawrzyniak, Michał Pluciński, Roman Przybyła, Marek Kądziela, Kazimierz Górski.

* dsc_0104.jpg11. Osoba, która swoje zawodowe obowiązki dyrektora placówki oświatowej dzieli z pasją poetki. Jej wiersze były publikowane w antologiach i tomikach zbiorczych. Laureatka konkursów poetyckich z 2004, 2008, 2009, 2011, 2012 i 2013 roku. Wydała tomiki monograficzne ze swoimi wierszami pt. ,Refleksy’’ w 2009 r. i „Tuja’’ w 2016 r. Jest aktywnym uczestnikiem różnych działań artystycznych, wieczorów poetyckich i spotkań literackich. Kibicuje i wspiera kolejne pokolenia w m.in. poprzez udział w pracach jury, w różnych konkursach poezji. Za zabawę słowem i uprawianie trudnej sztuki wyrażania swoich odczuć wierszem- Laur Kultury Starosty Ostrowskiego otrzymała Elżbieta Mikołajczyk.

* dsc_0113.jpg12. Tancerz i choreograf zespołów ludowych ze słowiańską duszą i zamiłowaniem do odtwarzania tradycji ludowych. W czasach w których tradycyjny taniec ludowy jest już tylko świadomą rekonstrukcją, pasja w jego odtwarzaniu jest szczególnie ważna. Od 2013 skupia się na pracy z Zespołem Tańca Ludowego KOSYNIERZY, a regularne próby i zajęcia z młodzieżą pozwalają poszerzać repertuar taneczny o nowe układy. Ze szczególnym uznaniem spotkał się napisany i wyreżyserowany przez nią tradycyjny wielkopolski obrzęd święta plonów, w którym uroczyste przekazanie wieńca gospodarzom zostało okraszone humorystycznymi i pełnymi wigoru scenkami. Za zaangażowanie w kultywowanie tradycji ludowej- Laur Kultury Starosty Ostrowskiego otrzymała Agata Niedzielska.

* dsc_0117.jpgLaureat, który z tegorocznych nagrodzonych realizuje się w chyba najbardziej kruchej dziedzinie.

13. To malarz, miłośnik sztuki autor i komisarz wystaw plastycznych, ale przede wszystki witrażysta. Ma na swoim koncie renowacje zabytkowych witraży w obiektach sakralnych w całej Europie m.in. w Irlandii, Holandii i Niemczech oraz oczywiście w Polsce. Realizuje także nowe projekty zarówno powierzone, jak i swojego autorstwa. Prace wykonuje starą oryginalną techniką z wykorzystaniem ołowiu, lub poprzez naklejanie jak również techniką Tiffany. Za umiejętność stworzenia z chaosu szklanych bezkształtnych detali elementów dzieł, które zachwycają feerią barw- Laur Kultury Starosty Ostrowskiego otrzymał Marcin Szorski.

* dsc_0130.jpg14. To formacja chóralna, założona w latach 80. Od września 1994 roku pracuje pod kierunkiem dyrygenta Janusza Lipińskiego. Od wielu lat chór zalicza się do grona najlepszych chórów szkół muzycznych w Polsce. Na przestrzeni ostatnich lat zdobył kilkadziesiąt nagród, a prawdziwy wysyp nagród miał miejsce w ostatnim czasie. Podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej „Musica Sacra Bratislava” zdobyli srebrne dyplomy w kategorii muzyki sakralnej i w repertuarze dowolnym. W tym roku swoją supremację potwierdzili Złotym Dyplomem na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych „Bel Canto” oraz dwiema najważniejszymi nagrodami na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Laurea Mundi Budapest’’. Za połączenie młodzieńczego entuzjazmu, umiejętności i pasji, które są receptą na sukces- Laur Kultury Starosty Ostrowskiego otrzymał Chór Mieszany Con Forza Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie. Nagrodę odebrał w imieniu zespołu dyrygent Janusz Lipiński.

* dsc_0142.jpg15. Ostrowianin z pochodzenia, Członek Polskiej Akademii Filmowej, który mówił o sobie, że na planie filmowym, poza nagrywaniem dźwięku, robił wszystko, od bycia operatorem, kostiumologiem, scenografem po pracownika technicznego. I taką ścieżkę kariery polecałby każdemu. Przez 30 lat pracy filmowej współpracował z wieloma znakomitymi reżyserami m.in. Filipem Bajonem, Stanisławem Różewiczem, Władysławem Pasikowskim, Januszem Kijowskim. Wyreżyserował polskie seriale fabularne „Zostać Miss’’ i „Zostać Miss 2’’ oraz seriale „Samo Życie’’, ‘’Hotel 52,  i „Linia Życia. Równie imponująca jest lista kilkudziesięciu produkcji filmowych, seriali i spektakli, w których pełnił funkcję drugiego reżysera, asystenta reżysera lub był zaangażowany na zasadzie współpracy reżyserskiej. Znany jest także z realizacji słynnego programu dokumentalnego realizowanego dla Telewizji Polskiej  „Sensacje XX wieku’’. Jego film „Nigdy nie mów nigdy’’ nominowany został do nagrody „Złote Lwy Gdańskie’’. W uznaniu niekwestionowalnych osiągnięć w dziedzinie filmowej- Laur Kultury za całokształt działalności otrzymał Wojciech Pacyna.

Gala prowadzona przez Janusza Grzesiaka odbyła się 28 października 2016 roku w Ostrowskim Centrum Kultury. Na koniec wszyscy goście zaproszeni zostali na poczęstunek.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 1236