OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przyjaźni środowisku
9 lutego 2009 roku

Przyjaźni środowisku

Powiat Ostrowski po raz kolejny został laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod honorowym patronatem prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego. O tytuł ubiegało się ponad 400 podmiotów. Uroczysta Gala odbyła się 6 lutego w hotelu Victoria w Warszawie.

Konkurs organizowany przez Narodową Radę Ekologiczną odbywa się od 1999 roku i organizowany jest w kilku kategoriach: Samorząd Przyjazny Środowisku, Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku, Promotor Ekologii, Mecenas Polskiej Ekologii, Europejska Nagroda Ekologiczna.

6 lutego 2009 roku w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, podczas której ogłoszeni zostali Laureaci i Wyróżnieni X Jubileuszowej Edycji Konkursu. Ponadto nadano Przedłużenie Znaku podmiotom, które jako Laureaci poprzednich edycji wykazali kontynuację działań na rzecz ochrony środowiska.

Jako, że ekologia nie zna barw politycznych, dlatego zgodnie z wieloletnią tradycją nad poszczególnymi kategoriami konkursowymi sprawują patronat honorowy ministrowie resortowi. Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” promuje i nagradza najlepsze samorządy, firmy i placówki oświatowe, które zrealizowały szczególnie ważne z punktu widzenia Państwa i jego polityki ekologicznej inwestycje i programy edukacyjne oraz dokonały istotnych zmian w stanie środowiska naturalnego. W Konkursie premiowane są szczególnie podmioty, które rozwiązały swoje problemy ekologiczne w sposób kompleksowy, przybliżający je do norm i standardów unijnych – wyjaśnia Krzysztof Masiuk, prezes Zarządu Narodowej Rady Ekologii.

Na pewno wielkim zaskoczeniem tegorocznej Edycji było nagrodzenie po raz pierwszy w historii Konkursu instytucji kościelnej. Diecezja Drohiczyńska została nagrodzona tytułem „Promotora Polskiej Ekologii” za dokonanie znaczących inwestycji ekologicznych oraz zrealizowanie ciekawych akcji edukacyjnych. Uznanie Narodowej Rady Ekologicznej znalazł również „Dziennik” wydawnictwa Axel Springer Polska Sp. z o.o. za stworzenie stałej strony ekologicznej poruszającej ważne problemy z zakresu ochrony środowiska i globalnego ocieplenia.

Nagrodę dla powiatu ostrowskiego starosta odebrał z rąk Władysława Majki, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Witolda Gintowta – Dziewiałtowskiego, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Galę uświetnił koncert zespołu Czarno-Czarni, od którego starosta ostrowski otrzymał specjalną dedykację i serdeczne gratulacje.

Nasz powiat wziął udział w konkursie po raz pierwszy w 2006 roku i od razu zdobyliśmy wyróżnienie, rok później przyznano nam tytuł „Przyjazny Środowisku”, a od 2008 roku możemy się pochwalić utrzymaniem tego prestiżowego certyfikatu. W tym roku otrzymaliśmy go za projekt „Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska w Powiecie Ostrowskim”, który jest kontynuacją inwestycyjnych działań ekologicznych podjętych przez nas kilka lat temu. To dla nas bardzo cenne wyróżnienie, bo potwierdza że powiat ostrowski kreuje właściwą politykę proekologiczną. Posiadanie tego znaku ułatwia nam również ubieganie się o krajowe i unijne środki zewnętrzne - wyjaśnia starosta Włodzimierz Jędrzejak

W tym roku o ten prestiżowy tytuł ubiegało się ponad 400 podmiotów. Oceny nadsyłanych wniosków konkursowych dokonała Narodowa Rada Ekologiczna w skład, której wchodzą przedstawiciele Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parlamentu RP oraz izb, związków i stowarzyszeń celowych.

Kapituła Konkursu przedłużyła Powiatowi Ostrowskiemu znak „Przyjaźni Środowisku ” między innymi za zaawansowanie prac jakie zostały zgłoszone do projektu.

Projekt obejmował inwestycje w obrębie trzech budynków szkół ponadgimnazjalnych, 10 obiektów należących do ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim oraz Dom Pomocy Społecznej w Psarach. Termomodernizacja polegała głównie na wykonaniu takich prac jak: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, dociepleniu ścian i stropodachów, wymianę okien. Realizację projektu samorząd powiatowy rozpoczął w czerwcu 2004 roku, a jego zakończenie zaplanowano na koniec 2008. Podjęte przez Powiat Ostrowski działania mają na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wyjaśnia Zbigniew Ignor, naczelnik wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warto dodać, że prace inwestycyjne polegające na termomodernizacji budynków szkolnych II LO, IV LO i Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z basenem zostały już zakończone, a efekt ekologiczny został dokumentowany i potwierdzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kaliszu. Zostały zakończone również prace termomodernizacyjne na obiektach ZZOZ.

Część rozpatrywanych budynków znajduje się w centrum Ostrowa Wielkopolskiego. Pełnią one istotną funkcję w mieście i dlatego ich stan techniczny wymagał kroków naprawczych. Kolejne przedsięwzięcie dotyczy termomodernizacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim oraz budynku Zespołu Szkół Muzycznych, ponieważ podjęte przez powiat działania mają charakter długofalowy – mówi Jerzy Bartuzi, naczelnik Wydziału Architektury.

Termomodernizacja wszystkich obiektów oprócz walorów energooszczędnych przyczyniła się do wydatnej poprawy stanu technicznego, podniesienia estetyki budynków, polepszenia wizerunku miasta, zapewnienia znacznej poprawy komfortu cieplnego użytkowników oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 733