OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Aktywna Wielkopolska w programie Śpiewająca Polska
21 listopada 2016 roku

Aktywna Wielkopolska w programie Śpiewająca Polska

Uroczystym koncertem jubileuszowym podsumowano 10-lecie uczestnictwa w  Ogólnopolskim Programie „Śpiewająca Polska”. Na scenie w auli I LO w Ostrowie Wielkopolskim wystąpiło 6 chórów z naszego regionu, które ze znakomitym skutkiem na przestrzeni lat śpiewały w koncertach finałowych tego ogólnopolskiego programu skupiającego najlepsze chóry szkolne z różnych części kraju.

Działalność Oddziału Południowej Wielkopolski na przestrzeni 10 lat zaowocowała licznymi koncertami oraz skupieniem wokół projektu „Śpiewająca Polska” blisko 1000 chórzystów, 31 chórów, kilkudziesięciu dyrygentów i ludzi wspierających: władze samorządowe oraz sponsorów.

* dsc_0391.jpg

W dniu 19 listopada 2016 roku na scenie auli I LO W Ostrowie Wielkopolskim jako pierwszy zaprezentował się chór gospodarzy: „Chanson” I LO im. W. Lipskiego i J. Kompałły w Ostrowie Wielkopolskim- dyrygent Marzena Machała. Następnie wystąpiły chóry: III LO w Ostrowie Wielkopolskim - dyrygent Renata Pacyna, chór „DYSONANS” przy II LO im.T. Kościuszki w Kaliszu - dyrygent Izabela Pietrzak, chór Gimnazjum nr 1 w Zgierzu- dyrygent Małgorzata Ciechańska, chór IV LO im. F. Chopina w Ostrowie Wielkopolskim - dyrygent Renata Pacyna, chór „Kopernik” III LO w Kaliszu- dyrygent Henryka Iglewska- Mocek.To były najlepsze chóry reprezentujące nasz region w tych wielkich przedsięwzięciach.

Koncert Jubileuszowy był dowodem na to, że chóry mają ogromną moc przekazywania emocji, które udzielały się publiczności.

* dsc_0378.jpg

Podczas spotkania wręczono upominkowe puchary dyrygentom, którzy od lat tj. od 2006 r. bądź krócej, realizują program „Śpiewająca Polska”. Upowszechniają oni edukację chóralną uczniów, umożliwiają dostęp do systematycznego i ciągłego kontaktu uczniów ze śpiewem. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnego samorządu, w tym Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek oraz Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk. Gościła także ogólnopolska kurator programu Akademii ChóralnejGrażyna Rogala- Szczerek.

* dsc_0344.jpg

Nasz ośrodek skupia największą ilość chórów, bo aż 31 zespołów z Ostrowa Wielkopolskiego i okolic, co jest prawdziwym ewenementem w skali kraju. Koordynatorzy i Kuratorzy Regionalni Programu na przestrzeni lat: Jerzy Wojtaszek 2006- 2016, Andrzej Sobański 2007- 2014, Aleksandra Wojtaszek 2015- 2016. Od 2015 roku decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Śpiewająca Polska funkcjonuje w ramach Akademii Chóralnej.

* dsc_0346.jpg

Na koniec wszyscy dyrygenci zaśpiewali hymn jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski „Gdzie chrzest tam nadzieja”. Tym niezwykłym chórem jak i całą salą dyrygował Jerzy Wojtaszek.  Dzień wcześniej w ramach Koncertu Jesiennego zaprezentowało się natomiast 25 chórów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Południowej Wielkopolski.  

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 395