OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Aktywna Wielkopolska w programie Śpiewająca Polska
21 listopada 2016 roku

Aktywna Wielkopolska w programie Śpiewająca Polska

Uroczystym koncertem jubileuszowym podsumowano 10-lecie uczestnictwa w  Ogólnopolskim Programie „Śpiewająca Polska”. Na scenie w auli I LO w Ostrowie Wielkopolskim wystąpiło 6 chórów z naszego regionu, które ze znakomitym skutkiem na przestrzeni lat śpiewały w koncertach finałowych tego ogólnopolskiego programu skupiającego najlepsze chóry szkolne z różnych części kraju.

Działalność Oddziału Południowej Wielkopolski na przestrzeni 10 lat zaowocowała licznymi koncertami oraz skupieniem wokół projektu „Śpiewająca Polska” blisko 1000 chórzystów, 31 chórów, kilkudziesięciu dyrygentów i ludzi wspierających: władze samorządowe oraz sponsorów.

zdjecie

W dniu 19 listopada 2016 roku na scenie auli I LO W Ostrowie Wielkopolskim jako pierwszy zaprezentował się chór gospodarzy: „Chanson” I LO im. W. Lipskiego i J. Kompałły w Ostrowie Wielkopolskim- dyrygent Marzena Machała. Następnie wystąpiły chóry: III LO w Ostrowie Wielkopolskim - dyrygent Renata Pacyna, chór „DYSONANS” przy II LO im.T. Kościuszki w Kaliszu - dyrygent Izabela Pietrzak, chór Gimnazjum nr 1 w Zgierzu- dyrygent Małgorzata Ciechańska, chór IV LO im. F. Chopina w Ostrowie Wielkopolskim - dyrygent Renata Pacyna, chór „Kopernik” III LO w Kaliszu- dyrygent Henryka Iglewska- Mocek.To były najlepsze chóry reprezentujące nasz region w tych wielkich przedsięwzięciach.

Koncert Jubileuszowy był dowodem na to, że chóry mają ogromną moc przekazywania emocji, które udzielały się publiczności.

zdjecie

Podczas spotkania wręczono upominkowe puchary dyrygentom, którzy od lat tj. od 2006 r. bądź krócej, realizują program „Śpiewająca Polska”. Upowszechniają oni edukację chóralną uczniów, umożliwiają dostęp do systematycznego i ciągłego kontaktu uczniów ze śpiewem. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnego samorządu, w tym Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek oraz Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk. Gościła także ogólnopolska kurator programu Akademii ChóralnejGrażyna Rogala- Szczerek.

zdjecie

Nasz ośrodek skupia największą ilość chórów, bo aż 31 zespołów z Ostrowa Wielkopolskiego i okolic, co jest prawdziwym ewenementem w skali kraju. Koordynatorzy i Kuratorzy Regionalni Programu na przestrzeni lat: Jerzy Wojtaszek 2006- 2016, Andrzej Sobański 2007- 2014, Aleksandra Wojtaszek 2015- 2016. Od 2015 roku decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Śpiewająca Polska funkcjonuje w ramach Akademii Chóralnej.

zdjecie

Na koniec wszyscy dyrygenci zaśpiewali hymn jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski „Gdzie chrzest tam nadzieja”. Tym niezwykłym chórem jak i całą salą dyrygował Jerzy Wojtaszek.  Dzień wcześniej w ramach Koncertu Jesiennego zaprezentowało się natomiast 25 chórów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Południowej Wielkopolski.  

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 309