OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Krasomówca z II LO czwarty w kraju
22 listopada 2016 roku

Krasomówca z II LO czwarty w kraju

Jan Sobieraj, uczeń II LO z Ostrowa Wielkopolskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta, został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbył się w dniach 18-20 listopada na zamku w Golubiu-Dobrzyniu.

* 15175509_806301896179086_1482411183_n.jpg

W pierwszym dniu konkursu uczestnicy prezentowali 10-minutowe teksty. Ich wystąpienia oceniało ośmioosobowe jury pod przewodnictwem profesora Władysława Sawryckiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do finału weszło pięcioro młodych krasomówców, którzy drugiego dnia przedstawiali 15-minutowe teksty. Pierwszy temat wystąpienia Jana Sobieraja pt. „Kobieta niezależna” to historia jego babci, która z trojgiem małych dzieci przetrwała sześć tragicznych lat zesłania. Drugi temat „Południowa wielkopolska jakiej nie znamy” zachęcał do poznawania urokliwych rejonów Południowej Wielkopolski. Nasz reprezentant z pięcioosobowej grupy laureatów zajął IV miejsce w Polsce, za co otrzymał nagrodę pieniężną oraz upominki.

Konkurs krasomówczy przyczynia się do krzewienia kultury języka, rozbudzania zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia. Celem konkursu jest promocja różnych regionów Polski, poznanie ich historii, dorobku i zabytków, sylwetek ciekawych ludzi bliskich sercu uczestnika oraz Polaków zasłużonych dla kraju i regionu. Jest prawdziwym koncertem retoryki oraz przeglądem ciekawych osobowości.

Od sześciu lat uczniowie tej ostrowskiej szkoły klasyfikują się do finału ogólnopolskiego konkursu. Uczniów przygotowuje mgr Danuta Nowak.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 193