OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wokół sztuki z... Marią Podskarbi-Hebisz
23 listopada 2016 roku

Wokół sztuki z... Marią Podskarbi-Hebisz

Rzeźbiarka Maria Podskarbi-Hebisz będzie gościem MDK-owskiego cyklu „Wokół Sztuki. Rozmowa z...”. Spotkanie z nią jest zaplanowane na najbliższą środę, 23 listopada, w Młodzieżowym Domu Kultury.  

Maria Podskarbi-Hebisz to postać doskonale znana w środowisku plastycznym. Ta rzeźbiarka ma na swoim koncie udział w wielu wystawach indywidualnych,  zbiorowych oraz w sympozjach naukowych. Rzeźby i ceramiki naucza też studentów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ceramika, w której od lat się realizuje, została wybrana przez nią jako wiodąca dyscyplina w dziedzinie sztuk pięknych.

* maria_podskarbi_hebisz.jpg

Związana jest z rzeźbą i ceramiką. W swojej karierze tworzy także formy użytkowe, jednak najbardziej znana jest z cykli obiektów ceramicznych – przestrzennych form „uskrzydlonych”, w których wyraża swoje przemyślenia, pytania czy refleksje nad kondycją współczesnego świata.

Jakie jest jej podejście do sztuki, na co kładzie nacisk tworząc, co przekazuje swoim studentom – tego będzie można się dowiedzieć w Młodzieżowym Domu Kultury. Artystka ta bowiem będzie gościem kolejnego spotkania w ramach cyklu „Wokół Sztuki. Rozmowa z...”. Spotkanie z nią – rozmowę i pokaz jej prac – zaplanowano na najbliższą środę, 23 listopada. Początek rozmowy o godz. 17 w MDK-owskiej Galerii „Pędzelek”. Podczas spotkania będzie można też zobaczyć prace artystki.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 121